bartcaron.be

Groen wil goedkope tarieven voor Jeugdfuiven en -feesten in OC’s en buurthuizen in Kortrijk

Ingediend op februari 28th, 2012 door bartcaron

Heel wat jeugdverenigingen in onze stad maken verschillende malen per jaar gebruik van hun OC of Buurthuis voor het organiseren van activiteiten. Sommigen organiseren er hun eetfeest en anderen organiseren er wel eens een fuif(je). Naast een fijne activiteit organiseren is het ook erg belangrijk om geld op te helen om de eigen werking verder te kunnen uitbouwen. De stad Kortrijk heeft een subsidiesysteem dat de verenigingen in staat stelt om te kunnen werken. Maar die subsidies moeten (logischerwijs) aangevuld worden met eigen inkomsten. Een vereniging kan er voor kiezen om de lidgelden duurder te maken, de prijs voor kampen en weekends op te trekken, het bier in het Jeugdhuis duurder te maken,… Gelukkig bestaat er in het jeugdwerk een lange traditie om het geld dat ze nodig hebben bovenop de subsidies niet helemaal te halen bij hun leden. Ze organiseren een wafelverkoop, doen een carwash, organiseren een eetfestijn,… Op die manier blijft het aanbod van de jeugdverenigingen betaalbaar voor alle de meeste inwoners uit de wijk. Een soort aangeboren democratiseringsreflex eigenlijk. Het is één van de mooiste eigenschappen van jeugdwerk.

OC’s en Buurthuizen worden dus ook wel eens gebruikt voor zo’n eetfestijn, fuif of andere fondsenwervingsactiviteit. Het zijn mooie, verzorgde en vaak praktische locaties dichtbij de plaats waar hun werking zit. De ideale plaats dus voor zo’n fondsenwervingsactie. Toch is er een probleem met die manier van werken. In de OC’s en Buurthuizen zijn er systemen ontwikkeld om een deel van de winst op de drankverkoop zelf te houden bij de OC’s en Buurthuizen. Op die manier is er 40% van de drankwinsten die niet naar de organiserende vereniging gaat. Veel winst valt er dus niet te halen uit je drankverkoop, tenzij verenigingen er voor kiezen om de drank heel duur te verkopen. Maar dat strookt dan weer niet met hun aangeboren democratiseringsreflex. Bij een activiteit die tot doel heeft om geld in te zamelen voor de eigen werking is dat natuurlijk problematisch. Je ziet dan ook steeds meer dat jeugdverenigingen kiezen voor alternatieven zoals schoolinfrastructuur of de eigen lokalen.  Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Aan de andere kant erkennen we uiteraard dat de ‘winst’ die de OC’s en Buurthuizen maken met dit systeem wordt gebruikt voor investeringen in nieuw materiaal voor het OC of Buurthuis, in lokale activiteiten, in een Dorpskrant…

Daarom zullen de Groen vertegenwoordigers in de beheercomités van alle OC’s en Buurthuizen dit voorstel deze week op tafel leggen.:

“Alle door de stad erkende jeugdwerkorganisaties mogen 1 keer per kalenderjaar op 1 stedelijke locatie genieten van een voorkeurtarief voor de drankafname. Het voorkeurtarief is gelijk aan de aankoopprijs van de dranken. De aanvraag gebeurt in het OC en wordt afgetoetst bij de jeugddienst.
Op deze wijze kan elke jeugdorganisatie in een OC een feest of een fuif organiseren waarbij de winst op de drankverkoop maximaal ten goede kan komen voor de werking van de vereniging. Zo wordt vermeden dat jeugdorganisaties uitwijken naar oneigenlijke en niet uitgeruste locaties, enkel alleen om een hoge drankopbrengst te realiseren, ten bate van hun kas uiteraard.
Wij hebben dergelijke feesten ook liever in de OC’s, die veilige plekken zijn, goed uitgerust en bereikbaar.”

Bart Caron, Gemeenteraadslid Groen, 0477 49 58 10
Matti Vandemaele,  voorzitter Jong Groen

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen wil goedkope tarieven voor Jeugdfuiven en -feesten in OC’s en buurthuizen in Kortrijk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie