bartcaron.be

Fiscaal nadeel

Ingediend op juli 4th, 2007 door bartcaron

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het fiscale nadeel ten aanzien van ouders
van gehandicapte kinderen die in een aangepast internaat verblijven

De heer Bart Caron: Mevrouw de minister, ik hoop dat we het debat voort kunnen voeren en
ik zal u met deze vraag om uitleg alvast voeden met een thema dat u kunt meenemen naar het
federale niveau, als u daar ook de belangen van de zwakkeren in de samenleving wilt
verdedigen. Dit punt zit op de rand van onze Vlaamse bevoegdheid, maar we mogen er
minstens bekommerd over zijn.

Sinds het inkomstenjaar 2005 zijn de kosten voor buitenschoolse kinderopvang fiscaal
aftrekbaar tot twaalf jaar. Het gaat om maximum 11,2 euro per opvangdag. Ook kosten voor
het internaat vallen daaronder. Vanaf 2005 kregen ook de ouders van kinderen met een
handicap een fiscaal attest als het kind verbleef in een internaat dat erkend is door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap. Dit jaar kregen ouders, zoals gewoonlijk, ook
een fiscaal attest, maar voor een beduidend lager bedrag dan het jaar voorheen.

Als een kind met een handicap in een aangepast internaat wordt opgevangen, wordt tweederde
van de kinderbijslag door het kinderbijslagfonds rechtstreeks gestort aan de instelling en
slechts een derde aan de ouders. Deze tweederde geldt als een soort voorschot op de
opvangkosten. De ouders krijgen dus het saldo.

Vanaf het inkomstenjaar 2006 beschouwt de fiscus deze regeling plots als een betaling door
derden. Omdat de ouders dat gedeelte van de kinderbijslag niet zelf aan de instelling betalen –
ze krijgen ook verhoogde kinderbijslag, omdat het kinderen met een handicap zijn –, komt dat
bedrag niet in aanmerking voor de fiscale aftrek als opvangkost. Zo krijgen ouders een fiscaal
attest dat beduidend lager is dan het jaar voordien.

Dat is eigenlijk niet rechtvaardig, omdat kinderen met een handicap nood hebben aan
aangepast onderwijs en gespecialiseerde scholen, die zich vaker ook op grotere afstand van
thuis bevinden. Soms lossen scholen en ouders dat op met priv

Ingediend onder in de commissies Reacties uitgeschakeld voor Fiscaal nadeel

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie