bartcaron.be

Debat bij de verklaring van de regering

Ingediend op juni 28th, 2007 door bartcaron

De heer Bart Caron:

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, waarde leden van de regering, collega’s, de middenstand regeert het land, beter dan ooit tevoren. Sterren komen, sterren gaan, alleen Elvis blijft bestaan.

Mijnheer de minister-president, ik kan er niets aan doen, maar dat liedje schoot gisteren door mijn hoofd. Als linksliberaal roept dat bij mij niet noodzakelijk negatieve gevoelens op, integendeel. Maar het is wel een zegswijze geworden, niet gespeend van enige ironie, zelfs met een onderliggende connotatie van middelmatigheid en misschien zelfs van bekrompenheid. Wij hopen dat die bijklanken snel wegwaaien en dat we een krachtige regering krijgen. Met het adjectief krachtig, bedoel ik ook behoorlijk of goed bestuur, maar dan ontdaan van het hoe-moet-ik-het-noementoontje. Ik weet eigenlijk nog altijd niet was het is, maar ik weet ondertussen wel dat goed bestuur niemands exclusieve eigendom is.

We willen dus een krachtige regering. Dat betekent op de eerste plaats een regering die het regeerakkoord uitvoert. We hebben onze matrassen al gedraaid en het zal dus werken geblazen zijn om het regeerakkoord helemaal uit te voeren. We zullen loyaal meewerken aan de realisatie ervan.

Ik wil me eerst graag wenden tot de nieuwe minister-president. Mijnheer Peeters, ik hoop dat de nieuwe minister-president nog meer respect voor het parlement betoont dat de voormalige minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Mijnheer de minister-president, uw parcours ging niet via de gemeenteraad, het rode pluche of het glazen dak, maar via de middenstand. Ik zou graag hebben dat u de rol van het parlement ten volle respecteert en – uit de grond van mijn hart – dat de invloed van dit parlement in de politieke beslissingen toeneemt. De vertoning gisteren – ik wil er nog even op terugkomen – was in dit licht niet echt bemoedigend. Maar daar bent u zeker niet alleen verantwoordelijk voor. Wij, als politici, volksvertegenwoordigers en ministers, moeten even stilstaan bij wat we soms uitspoken.

We moeten niet verbaasd zijn over de kloof met de burger, over onverantwoordelijkheid soms en over verzuring. Men zou er warempel aan twijfelen of de gedegouteerden, bij een dergelijk schouwspel, geen gelijk hebben. Willen we de mensen warm maken voor politiek? Ja toch! Wel, zo zal het niet lukken.

Mijnheer de minister-president, we rekenen erop dat u, de leider, bijzonder veel aandacht zult besteden aan het democratisch samenspel tussen regering en parlement.

Ik wil me nu even wenden tot de heer Vanackere. Mijnheer Vanackere, het zal even wennen worden om u met mijnheer de minister aan te spreken, maar alvast onze gelukwensen. We wensen u veel doorzettingsvermogen en vooral veel inlevingsvermogen. Dat laatste is toch zo nodig voor een minister van Welzijn. Mag ik u in dit verband al even terechtwijzen. Gisteren lazen we in De Morgen een uitspraak van u. Er stond: "Ook de nieuwe minister van Welzijn, Vanackere, gaf gisteravond al een heel bescheiden aanzet voor nieuwe accenten. Hij minimaliseerde de wachtlijsten in de zorgsector, toch het probleem waarmee zijn partij in 2004 paars in Vlaanderen uit verband speelde. Wachtlijsten wegwerken is niet de eerste prioriteit, zei hij. Vooral het aanbod aan zorg moet toereikend zijn. Wachtlijsten wijzen erop dat meer mensen hun vinger opsteken, doordat de inventarisatie beter verloopt."

Moet ik daaruit afleiden dat het niet goed is dat mensen hun vinger opsteken omdat ze een beroep willen doen op zorg? Mijnheer de minister, mag ik u dan ook oproepen om naar de mensen te luisteren en hun problemen niet te ontkennen en te vermijden om vanuit de hoogte te doen. Graag dus een beetje inlevingsvermogen, beste Steven.

Daarnaast kent u ook, in het kader van de inventarisatie die aan de basis ligt van de wachtlijsten, het adagium meten is weten. Had uw voorganger het niet steeds over evidence based beleid? Ik hoop dat de uitspraak over de wachtlijsten een slip of the tongue was, niets meer.

Mevrouw Crevits, ook u willen we natuurlijk graag gelukwensen. U bent een onbeschreven blad, zoals dat heet. U krijgt een stevige erfenis van uw voorganger. Die bevat niet alleen aangename cadeaus, integendeel. Er zit een stevige spanning op sommige beleidsterreinen, zoals Energie of Leefmilieu.

U hebt al aangekondigd dat u verstandig groen zult zijn. Dat klinkt enerzijds veelbelovend, maar anderzijds een beetje tsjeefachtig. Wat is dat, verstandig? Zoiets als behoorlijk voor het bestuur of onverwijld voor BHV? Bestaat er dan ook zoiets als onverstandig groen?

We willen u meteen met twee opdrachten naar uw kabinet sturen. Spirit vraagt aan de nieuwe minister van Leefmilieu bijzondere aandacht voor het principe van de internalisering van de afvalkost, waarbij de kosten van de verwerking van afval worden meegerekend in de prijs van een product, in plaats van ze achteraf aan te rekenen. Dat principe staat in het regeerakkoord. We verwachten dan ook dat u het uitvoert.

We stellen ook voor om de waterfactuur, die loodzwaar gaat doorwegen in de gemeenten, te financieren met de ‘Blauwe Druppel-bijdrage’, naar analogie met het Groene Punt. Dit voorstel van ons is door de vorige minister als bijzonder sympathiek onthaald, maar verder is het niet geraakt. Samen kunnen de ministers van Welzijn en Energie werk maken van de dreigende onbetaalbaarheid van energie. Want we mogen ons afvragen of gas en elektriciteit morgen nog betaalbaar zullen zijn voor iedereen.

Voilà, er ligt werk op de plank, we hopen dat de regering weer in actie kan schieten en na een paar maanden van ‘surplacen’ opnieuw werk kan maken van het ooit zo geroemde goed bestuur. Daarvoor geven we u graag ons vertrouwen. (Applaus bij de meerderheid)

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Debat bij de verklaring van de regering

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie