bartcaron.be

Subsidies aan Kortrijkse ziekenhuizen

Ingediend op april 20th, 2007 door bartcaron

Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over de subsidies aan Kortrijkse ziekenhuizen.

Door de goedkeuring van een aangepast Vlaams decreet in maart van vorig jaar kregen  dertien instellingen in de ouderenzorg en zeven ziekenhuizen in West-Vlaanderen groen licht om te starten met bouwwerken.

Het goedgekeurde decreet voorziet in een alternatieve financieringsmethode waarbij de betaling van de subsidies over meerdere jaren kan  gespreid worden. Rusthuizen en ziekenhuizen kunnen zo bouwen of verbouwen. Voor rusthuizen was er een wachttijd van zeven tot negen jaar tussen de subsidieaanvraag voor de bouw en de reële toezegging.

Door de nieuwe wetgeving konden 53 ouderenvoorzieningen en 24 ziekenhuizen in Vlaanderen sneller beginnen bouwen. In totaal was er ruimte gemaakt voor 713 miljoen euro aan bouwprojecten, waarvan de Vlaamse overheid 60 procent zou dragen.
Zo wordt er momenteel aan de rand van Kortrijk, op ’t Hoge, een nieuw ziekenhuis gebouwd die alle nu bestaande ziekenhuizen in de binnenstad moet vervangen. Evenwel werden er de voorbije jaren uit het VIPA middelen geïnvesteerd in aanpassing van deze bestaande ziekenhuizen. 

Daarom mevrouw de minister wil ik u volgende vragen stellen:

Hoeveel Vlaamse subsidies werden toegekend voor investeringen in Kortrijkse ziekenhuizen in de periode 1995 tot op heden? Graag een opsplitsing per ziekenhuis?

Welke subsidietoezeggingen zijn gedaan voor de komende jaren?

Antwoord van minister Vervotte
Vraag 1:
– Sint-Niklaaskliniek :
Er werden voor het laatst subsidies ten bedrage van 800 000 € toegekend voor bouwwerken in 1995.

– Maria’s Voorzienigheid :
Van 1995 tot op heden werden geen subsidies verleend voor bouwwerken.

– Sint-Maarten :
De laatste aanbesteding voor verbouwingswerken gebeurde in 1996.
Orde van grootte subsidies : 500.000 €

– O.L.V. Hospitaal :
De bouw dateert van de periode 1995-2000.
Orde van grootte subsidies : 9.100.000 €
Deze campus wordt niet verlaten.

Vraag 2.
– Stap 1 van de nieuwbouw AZ Groeninge (deelprojecten 1 en 2) omvat de aanzet van de bouw van een nieuw fusieziekenhuis.
De subsidie bedraagt 35.192.472,76 €

– Stap 2 omvat de deelprojecten 3, 4 en 5 en zou aansluitend worden uitgevoerd (periode 2008-2010). De toekenning van een principieel akkoord hiervoor wordt onderzocht.

– Stap 3 (sluitstuk – deelprojecten 6 en 7) werd nog niet voor subsidiëring ingediend.

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Subsidies aan Kortrijkse ziekenhuizen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie