bartcaron.be

Ook Groen Kortrijk in verweer tegen kleiontginning

Ingediend op februari 19th, 2012 door bartcaron

Groen Kortrijk diende een uitgebreid bezwaarschrift in tegen de milieuvergunningsaanvraag van de NV Wienerberger om klei te ontginnen in Rollegem. Daarmee steunt de partij de bewoners uit de directe omgeving van de geplande kleiontginning, maar wil ze vooral ook Aalbeke behoeden voor een zwaar verkeersinfarct.

De aanvraag tot milieuvergunning wordt ondersteund door een milieueffectenrapport (MER) dat nagaat welke gevolgen de kleiontginning zou hebben op de omgeving en het milieu. Dat MER is ondertussen echter zowat 4 jaar oud en blijkbaar zijn de noden van de bouwgroep serieus gewijzigd. Het MER onderzocht de effecten van het afgraven van 20.000 m3 per jaar. Nu wordt een vergunning aangevraagd voor liefst 70.000 m3 per jaar. “Licht tot matig negatieve effecten worden op die manier drie en een halve keer zo negatief”, aldus Bart Caron, Groen gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid. “De werkelijke effecten van de gevraagde ontginning zijn dus nooit onderzocht.”

Groen Kortrijk maakte de berekening wel voor wat betreft het verkeer. “Als het bedrijf zijn zin krijgt, dondert er straks om de vier minuten een vrachtwagen met of om klei door het centrum van Aalbeke, en dat niet gedurende 8 weken per jaar, maar gedurende 28 weken,” stelt gemeenteraadslid Philippe Avijn vast. “Net nu het stadsbestuur, terecht, heeft beslist dat het centrum van Aalbeke autoluw en zwaar verkeer werend zou worden heringericht.”

“Eén zin het MER was ronduit frappant,” vult Bart Caron aan. “Het stadsbestuur werd daarin opgeroepen om het Aalbeekse centrum her aan te leggen op maat van het extra zwaar verkeer van Wienerberger. Wilde men de stad medeplichtig maken aan de overlast of wanneer er slachtoffers vallen?”

Voor Groen is het dan ook uitgesloten dat de ontginningsvergunning wordt afgeleverd zonder dat er een andere ontsluiting komt van de groeve en de verwerkingsinstallatie in Aalbeke. Maar er zijn meer bezwaren:

Zo kwam het gebied ten zuiden van Kortrijk de voorbije jaren al voldoende onder druk te staan. Open ruimte en landbouwgrond moeten gekoesterd worden. Nu is het weliswaar de bedoeling dat de groeve zou worden opgevuld met (90.000 vrachtwagenladingen!) aarde, maar het is heel onzeker dat er daar voldoende kwaliteitsgrond voor gevonden wordt. En de landbouw is zeker niet gediend met een lapjesdeken van verschillende grondsoorten bovenop een verminkte bodemstructuur.

Ook de waterhuishouding in de ruime omtrek dreigt verstoord te worden, en dan zwijgen we nog over geluids- en stofhinder door de ontginning of de kleisporen die de omliggende straten gevaarlijk glad kunnen maken.

“In het dossier steken zodanig veel onbekende of onderschatte factoren dat een negatief advies en verwerping van de aanvraag de enig mogelijke conclusie is,” besluit Philippe Avijn. “De NV Wienerberger moet zijn huiswerk opnieuw maken en een manier van werken zien te vinden die respect heeft voor de omgeving en de mensen die er nu en in de toekomst leven.”

Ingediend onder kortrijk en regio 1 reactie

Een reactie op “Ook Groen Kortrijk in verweer tegen kleiontginning

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie