bartcaron.be

Internetstreaming voor lokale en regionale radio’s

Ingediend op maart 15th, 2007 door bartcaron

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme over internetstreaming voor lokale en regionale radio’s

De heer Bart Caron: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minster, collega’s, op technisch vlak is internetradio in volle opmars. We luisteren al heel vaak via de computer naar de radio, bijvoorbeeld ook naar buitenlandse radiozenders met gespecialiseerde muziek. Via nieuwe technologieën als 3G en wifi, zal internetradio ook beluisterd kunnen worden op meer traditionele radiotoestellen, zoals autoradio’s, en met een betere ontvangst dan vroeger.
Het onderscheid tussen het omroepen via de radio en het verspreiden van een programma via het internet wordt steeds kleiner. Daarnet hadden we het al even over internet-tv, dit is een gelijkaardig verhaal.
De mediadecreten bevatten ter zake wel bepalingen; bepalingen die twijfels oproepen, maar die ook zaken vastleggen. Het heeft natuurlijk betrekking op iets wat bij ons gebeurt, terwijl het internet regionale en landsgrenzen overschrijdt. Als je hier naar Amerikaanse zenders luistert, zijn die zenders uiteraard niet gebonden aan de Vlaamse regelgeving. We kunnen dat in elk geval niet afdwingen.

De komst van de portabele internetradio zal ongetwijfeld een grotere verandering zijn dan enig andere. Mogelijk zal dat de FM-band of zelfs de DAB naar de kroon steken, al is dat natuurlijk koffiedik kijken. De nieuwe technologie steekt wel de grenzen van onze eigen regelgeving voorbij, of gaat ze in elk geval voortdurend bevragen en doorprikken.
Het is volgens mij niet aangewezen om de mediadecreten zo aan te passen, dat ze tal van verplichtingen of beperkingen opleggen. Het gaat mij niet over de buitenlandse zenders, die hier onbeperkte toegang hebben, maar dezelfde problematiek treedt op bij radiozenders van bij ons. Of het nu gaat om Amerikaanse radiostations of lokale zenders van hier, de technologie is dezelfde. De beperkingen die het mediadecreet oplegt met betrekking tot het zendbereik van regionale radio, die op de klassieke manier via de ether wordt uitgezonden, worden hier eigenlijk aangetast. Via het internet worden de grenzen gesloopt. Een aantal lokale vrije radio’s streamen nu al via internet. Daardoor gaan ze veel breder dan hun klassieke zendgebied via de ether zou mogen zijn. Is het zinvol om eenvoudig te stellen dat wie geen vergunning heeft om landelijk uit te zenden, dat ook niet via internet mag doen? Dat is volgens mij niet realistisch.

Er leeft wat onrust bij de lokale en regionale radio’s. Zij horen immers dat ze hun streaming via internet zouden moeten stopzetten. Er zijn hier in het verleden gelijkaardige vragen gesteld. De technologie blijft echter evolueren, zodat ook het antwoord op de vragen telkens verschilde.

Klopt het gerucht – het gaat dus niet om een roddel – dat de Vlaamse Regering initiatief wil nemen om de streaming via internet door radiozenders die geen vergunning hebben om landelijk uit te zenden, te verbieden? Is het de bedoeling om internetstreaming voor radio enkel toe te laten voor de VRT en de private landelijke radio’s? Zo ja, welke grondige redenen zijn er voor een dergelijke beperking? Moet een dergelijk verbod volgens u dan ook gelden voor zenders die enkel via het net uitzenden, of enkel voor stations die lokaal of regionaal over FM uitzenden

Ingediend onder in de commissies Reacties uitgeschakeld voor Internetstreaming voor lokale en regionale radio’s

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie