bartcaron.be

Geachte Vlaamse regering,

Ingediend op juli 6th, 2006 door bartcaron

Ik schrijf deze zomer elke week een webbrief. Over allerlei onderwerpen, van koers tot politiek, niet aan de actualiteit gebonden. Badinerend, ironisch of uit de buik. Wie dat wil, mag terugschrijven. Ik beloof het antwoord te publiceren.

Volgende week begint het parlementair reces alweer. Zijn jullie daar in de regering blij om? Voor dik twee maanden zijn jullie af van dat armlastige parlement dat alleen maar ‘ambeteert’. Een parlementaire reflex is niet bij elk van jullie aanwezig, en dan druk ik me nog zacht uit.
Let wel, ik vind die vroege vakantie niet plezant. Wij moeten leven met een perceptie bij de bevolking dat wij een herenleven leiden, lang vakantie nemen, waterskieën in het zuiden of barbecue’en op dorpspleinen. Ik zou liever een beetje langer werken in het parlement. Maar dat mag gewoon niet.
Dat zegt iets over de krimpende rol van het parlement. Onze politieke invloed daalt zienderogen. Oneerbiedig zou je ons een stemmachine kunnen noemen. Volksvertegenwoordigers zijn tot knopjesduwers herleid. Voor het Vlaams Parlement komt daarbij dat we onder het juk van een verfoeilijk zwijgakkoord moeten werken. Dat zwijgakkoord zegt dat je als lid van het parlement geen voorstellen kan indienen zonder akkoord van alle partijen van de meerderheid. We zijn met veel partijen in de meerderheid zodat het halen van een akkoord moeilijker is dan het fietsend beklimmen van de Mount Everest. Het gevolg laat zich raden: jullie, de regering, zijn de baas. Stel je voor dat ik zou voorstellen dat er meer geld moet zijn voor de gehandicaptenzorg, dan geraak ik nooit aan voldoende ja’s. Al is het parlement formeel bevoegd voor de begroting.

Onmacht. Eigenlijk kunnen we als volksvertegenwoordigers soms wel eens iets tegenhouden, maar zelf een voorstel realiseren? Heel uitzonderlijk, alleen als de bevoegde minister akkoord gaat en dat is nog moeilijker dan achterwaarts de Mount Everest beklimmen. Kwestie van eer en pluimen op de hoed, nietwaar. Jullie hebben je eigen werking stevig georganiseerd, met goed bemande kabinetten – waar is de belofte van sommige partijen om die af te bouwen en de deskundigheid van de administratie te erkennen? Vergeten?
Ik weet het, het doorbreken van het zwijgakkoord kan vreemde neveneffecten hebben. Het kan leiden tot een alternatieve meerderheid. Dat wordt beschouwd als een doodzonde. Het VB kan steun verlenen aan een voorstel van VLD of CD&V, of Groen! kan sp.a-spirit steunen en dan ligt de meerderheid aan diggelen. En dan? Dan zal de kiezer pas zien waar partijen echt voor staan. Als de VLD mee zou stemmen met het VB over bijvoorbeeld de mogelijkheid om jongeren in een strafkamp op te sluiten, dan weet de kiezer wat een partij echt denkt. Nu wordt een schimmenspel opgevoerd, en wordt gedaan alsof we het altijd roerend met elkaar eens zijn. Komaan zeg.

Wat we dan wel doen? We worden geacht de actuele cadeaupolitiek gul te steunen. Hoe goed bedoeld, het is showcase-politiek: de 100 of 200 euro belastingsvermindering voor de hard werkende Vlamingen, of de afschaffing van de successierechten voor de gezinswoning voor de langstlevende echtgenoot – ook voor wie het niet nodig heeft, en vooral de federale voorstellen zoals een 13de maand kinderbijslag of een schoolpremie. Ondertussen blijven we met ellenlange wachtlijsten (schuldbemiddeling, gehandicaptenzorg, rusthuizen enz.) zitten, zitten tienduizenden Vlamingen met torenhoge schulden en rukt het geweld verder op. Vaak worden zaken dan nog gefinancierd met begrotingstruuks, onder meer door het doorschuiven (spreiden) van kosten naar de toekomst. Zo zetten we wel heel veel druk op de toekomstige generatie die het grootste deel van de facturen zal moeten ophoesten.
Mijn Vlaamse regering … ik zwijg liever over mijn andere ergernissen, over de terugkeer van de zuilen, vooral van de grootste, over het non-beleid voor natuur en milieu, monumentenzorg, of het buitenland, over de onhandige en onvoldragen hervormingen zoals het gemeente- en provinciedecreet, over het incidenten-beleid naar aanleiding van betreurenswaardige gewelddaden.

Nu de meester ook een rapport heeft uitgedeeld over al zijn leerlingen-ministers, weten we dat de notaris-klerk eigenlijk schoolmeesterambities had. Mijnheer de mp, waar is uw nuchtere / zakelijke imago? Bent u op zoek naar een ‘wervend project’. Net als uw voorgangers met Vlaanderen Leeft, Het Pact van Vilvoorde of de Olympische Spelen? Saai en degelijk besturen is blijkbaar onvoldoende om de federale verkiezingen te winnen? U stelt op 11 juli uw wervend economisch project voor? Is het meer dan een recyclage van de beleidsnota’s en het regeerakkoord? Wat is de meerwaarde voor de Vlaamse bevolking? Zal het meer zijn dan de zoveelste ballon, die na een eenvoudige prik meteen leegloopt? Ik denk dat de bevolking dat soort slimmigheden al lang door heeft.

Waarde excellenties, doe gewoon en doe stevig voort. Toon dat het jullie echt te doen is om het welzijn van elke Vlaming, vooral van de minder bedeelde mensen, en niet om de show en de glitter van een eenmalig feestje.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Geachte Vlaamse regering,

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie