bartcaron.be

Hulpdiensten in Zuid-West-Vlaanderen

Ingediend op juni 28th, 2006 door bartcaron

Actuele vraag van de heer Bart Caron tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problemen met hulpdiensten in Zuid-West-Vlaanderen

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, geachte leden, ik voel me wat vreemd in dit zeer achtbare gezelschap, tussen twee sprekers wier reputatie en profiel in deze vergadering buiten kijf staan. Ik kom daar even tussen gefietst. Ik had een vraag om uitleg in de commissie gesteld. Die vraag is echter overgeheveld naar deze plenaire vergadering, omdat ze enigszins verwant is aan de andere vragen.

Mocht u het niet aan mijn accent horen, ik kom uit Zuid-West-Vlaanderen. Ook in mijn arrondissement zijn er twee gemeenten met taalfaciliteiten, namelijk Spiere-Helkijn en Mesen. Als ik me niet vergis, is Mesen de kleinste stad van Vlaanderen. In tegenstelling tot in andere gebieden in Vlaanderen, leven en werken Franstaligen en Nederlandstaligen er in de beste verstandhouding samen. Bewijs daarvan is de begerigheid waarmee ook Franstaligen uit het Franstalige gebied hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen. Dat is niet alleen zo in die gemeenten. Ook de school van mijn kinderen telt een onwaarschijnlijk groot aantal leerlingen wier thuistaal het Frans is. Vlaanderen is dus aantrekkelijk: laten we dit ook maar koesteren.

We leven in een goede verstandhouding samen. Spiere-Helkijn is daar een goed voorbeeld van. Zowat de helft van de bevolking van die kleine gemeente bestaat uit ingeweken Franstaligen, die zich in de mate van het mogelijke ook inburgeren. Er is echter sprake van een zeer vreemde situatie: minister Demotte zou wijzigingen willen aanbrengen met betrekking tot het afbakenen van de zorgzones, waarbinnen de 100-diensten worden geregeld. Spiere-Helkijn heeft het bericht gekregen dat de gemeente zou worden toegevoegd aan de zorgzone Doornik, wat betekent dat, bij een ongeval of noodgeval, mensen uit Spiere-Helkijn naar Doornik zouden worden gebracht. Nochtans ligt Doornik verder van Spiere-Helkijn dan Kortrijk.
Niemand in Spiere-Helkijn is daar bovendien vragende partij voor. Dit is immers niet alleen een taalkwestie. Het gaat ook en vooral over de kwaliteit van de dienstverlening, die wat dat betreft groter is in Vlaanderen. Ook Franstaligen zijn vragende partij om bijvoorbeeld ziekenhuizen in Kortrijk te kunnen gebruiken.

Mevrouw de minister, weet u daar iets van? Heeft minister Demotte u daarvan op de hoogte gebracht? Zo niet, wat kunnen de gevolgen daarvan zijn? Zo ja, kunnen we dit nog keren? Hoever staat het daarmee? Wilt u alleszins verdedigen dat Spiere-Helkijn niet, als enige gemeente uit dit arrondissement, zou worden overgeheveld naar Doornik? Niemand is daar immers vragende partij voor.
Wie vanuit de zuidelijke deelgemeenten van Kortrijk of vanuit Zwevegem, Spiere, Ooigem of Sint-Denijs via GSM naar de hulpdiensten belt, riskeert terecht te komen bij de Franstalige centrales, met name ook bij die van Doornik. Dat geldt ook voor de dienst 101 om bijvoorbeeld de brandweer op te roepen. Nochtans liggen de brandweerzones daar binnen het grondgebied van Vlaanderen.

Er lopen dus verschillende thema’s samen. Niemand in onze regio is uit op een conflict. Niemand ook is vragende partij voor een herindeling van de zones. De kwaliteit van de dienstverlening is uitstekend, en de afbakening werkt perfect. Mevrouw de minister, wilt u er in elk geval voor zorgen dat die streek niet het slachtoffer wordt van kleine pesterijen? Daar vraagt niemand om.

Antwoord van minister Inge Vervotte:
Mijnheer Caron, u stelde een vraag over de regio Zuid-West-Vlaanderen. Tot op vandaag werd mij nog geen enkel probleem gesignaleerd. Zoals u heel goed weet, is de dringende geneeskundige hulpverlening een exclusief federale bevoegdheid. De federale minister is niet verplicht om met mij te overleggen. Ik kan u dus niet vertellen of het voorval waarnaar u verwijst op een misverstand berust of op een toepassing van nieuwe afspraken.
Ik heb op het terrein vernomen dat minister Demotte experimenteert met nieuwe software, die in sommige provincies proefdraait. Die software meet blijkbaar heel nauwkeurig de afstand tussen de interventie en het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De taal is voor mij een belangrijk kwaliteitselement. Ik zal nagaan bij de federale minister of de software gevolgen heeft voor de zorgregio’s in Vlaanderen. Als dat zo is, zal ik aandringen op een oplossing.

De heer Bart Caron:
De software die op basis van kilometers diensten organiseert, is ongeloofwaardig als we niet met sociologische en maatschappelijke realiteiten rekening houden. Het aandringen op een kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit Vlaanderen is gebaseerd op taal. Het zou niet leuk zijn als we situaties krijgen waarin 100-diensten elkaar niet verstaan. Laten we dat in elk geval voorkomen.

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Hulpdiensten in Zuid-West-Vlaanderen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie