bartcaron.be

Opspuiten stranden

Ingediend op juni 22nd, 2006 door bartcaron

Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur het opspuiten van Vlaamse stranden.

Om het de vakantiegangers aan de kust mogelijk te maken in de beste voorwaarden te genieten van het strand, worden elk jaar onze Vlaamse stranden met zand opgespoten als weringsmiddel tegen de kracht van de zee. 

Men moet onderscheid maken tussen tweegebruikte systemen.
– Bij de badstrandverhogingen wordt zand in zee gewonnen en naar de stranden aangevoerd met vrachtwagens. De werken voor de badstrandverhogingen worden gegund door jaarlijkse aanbestedingen.
– De zandsuppleties zijn zogenaamde opspuitingen. Dit gebeurt volgens het principe van "werk met werk" : hierbij wordt het zand dat sowieso in de vaargeulen moet worden gebaggerd, niet terug in zee gestort, maar gebruikt voor het structureel herstel van zeewering.

In 2000 bedroegen de jaarlijkse kost voor deze badstrandverhogingen € 59.154.380
Ondertussen zijn we 5 jaar verder en had ik u graag volgende vraag gesteld:

Daarom meneer de minister wil ik u volgende vraage stellen:

1° Wat is voor de laatste 5 jaar, de totale kost, per jaar en per kustgemeente, voor het opspuiten van de Vlaamse stranden. 


Antwoord van Peeters op 20 juni 2006 
1° Ieder jaar worden inderdaad badstrandverhogingen uitgevoerd.
De voorbije jaren werden volgende bedragen besteed aan badstrandverhogingen (de bedragen zijn inclusief btw):

2000:
1.501.891,88 euro (hetzij 60.586.168 BEF) waarvan 752.733,39 euro Koksijde-Middelkerke en 749.158,49 euro Oostende-Knokke.

2001:
1.452.120,42 euro waarvan 790.440,14 euro Koksijde-Middelkerke en 661.680,28 euro Oostende-Knokke

2002:
1.247.774,07 euro waarvan 690.467,40 euro Koksijde-Middelkerke en 557.306,67 euro Oostende-Knokke.

2003:
1.104.911,19 euro waarvan 565.087,97 euro Koksijde-Middelkerke en 539.823,22 euro Oostende-Knokke.

2004:
1.475.913,96 euro waarvan 729.791,41 euro Koksijde-Middelkerke en 746.122,55 euro Oostende-Knokke.

2005:
1.409.028,46 euro waarvan 632.758,74 euro Koksijde-Middelkerke en 776.269,72 euro Oostende-Knokke.

2006:
1.662.339,14 euro waarvan 831.814,50 euro Koksijde-Middelkerke en 830.524,64 euro Oostende-Knokke.


2. Bijkomend aan de jaarlijkse badstrandverhogingen wordt voor de bescherming van de kust tegen overstromingen ook nog zand op de stranden aangevoerd door opspuiting of met behulp van vrachtwagens.
Hierna volgt een overzicht van de zandaanvoer die de afgelopen vijf jaar bijkomend aan de badstrandverhogingen plaatsvond.

2000:
Opspuiting De Haan centrum: 1.222.778,04 euro (incl. btw).
Storten van zand op de voedingsberm in zee in de zone tussen Bredene en Wenduine: 331.819,48 euro (incl. btw).

2004:
Opspuiting Oostende noodstrand: 9.727.499,26 euro (incl. btw).
Opspuiting Knokke-Heist: 4.946.636,73 euro (incl. btw).

2005:
Opspuiting onderhoud Oostende noodstrand: 1.649.047,81 euro (incl. btw).
Zandaanvoer m.b.v. vrachtwagens – Oostende-Mariakerke: 1.056.707,05 euro (incl. btw).
Zandaanvoer m.b.v. vrachtwagens – De Haan-Wenduine: 792.405,71 euro (incl. btw).

Er dient opgemerkt te worden dat deze prijzen ook de studiekosten, de laboproeven op het zand enz. omvatten.

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Opspuiten stranden

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie