bartcaron.be

Van jeugdwerk tot Vlaams Parlement

Ik ben lid van het Vlaams parlement sinds juli 2004.

Ik was tot juli 2004 kabinetschef Cultuur en Jeugd van minister Paul Van Grembergen, daarvoor van Bert Anciaux. Ik begon op het kabinet als raadgever.
Maar ik startte niet op een kabinet natuurlijk.

Ik startte als pv van de OHK, een jeugdclub voor kansarme jongeren in Oostende. Het was een fantastische ervaring, meedraaien in het brommeratelier, organiseren van optredens… hard, geëngageerd en intens.

Daarna deeltijds naar de Regionale Welzijnsraad Kortrijk. Coördinatie en samenwerking, detectie van noden… Ik combineerde job met die van cultuurfunctionaris in het Ontmoetingscentrum van Marke, één van de eerste kleine cultuurcentra van Vlaanderen, en later ook dat van Aalbeke. Ik deed dat zo’n 15 jaar, gevolgd door een paar jaar op de Cultuurdienst van de stad Kortrijk. In die periode was ik medeoprichter van Humorologie, een klein maar uniek internationaal humorfestival in Kortrijk-Marke.

Daarna ging ik naar de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten om er stafmedewerker cultuur-, jeugd- en sportbeleid te worden. In die hoedanigheid adviseerde ik talrijke steden en gemeenten in hun beleidsontwikkeling op deze terreinen.

Daarna startte ik als cultureel informateur het project Brugge 2002 (culturele hoofdstad van Europa) op en werd er algemeen coördinator.

En daarvoor? | En daarna?

boek
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

foto Viviane Decock

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie