bartcaron.be

Projectsubsidies Kunsten – méér dan inhaalbeweging voor Limburg

Ingediend op januari 16th, 2017 door bartcaron

De projectsubsidies, eerste ronde 2017, zijn een merkwaardig amalgaam. De minister hanteerde een aantal principes. Die vind je op zijn website. Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. De totale som van de gevraagde subsidiebedragen overschreed net 13 miljoen euro. 13 initiatieven krijgen subsidies voor in totaal 3.958.800 euro.

De minister heeft de adviezen gevolgd voor alle projecten en beurzen voor individuele kunstenaars met een artistieke beoordeling “zeer goed” en een zakelijke beoordeling “zeer goed”, “goed” of “voldoende” een subsidie toe te kennen. Ze ontvangen het door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.
Ook alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met een artistieke beoordeling “goed” krijgen een subsidie ter hoogte van het geadviseerde bedrag.
Er is daardoor goed nieuws voor o.a. 4 Hoog, Rataplan, Muziekdroom en ’t Ey.

Tot hier geen problemen. Maar dan komt het. De minister week ook af van de adviezen ‘om het kunstenlandschap verder te verfijnen’. Hij viste een aantal projecten en beurzen op die niet aan bovenstaande criteria voldoen. Het gaat om één extra muziekclub, vijf initiatieven voor kwetsbare groepen en Limburgse organisaties, waaronder 8 individuele kunstenaars en werkingen.
De minister probeert de achterstand in Limburg weg te werken, in afwachting van een Cultuurplan Limburg. (meer…)

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

Waw, de minister-president in De Standaard over Cultuurbeleid…

Ingediend op januari 5th, 2017 door bartcaron

Vandaag schreven Sven Gatz én Geert Bourgeois samen een opiniestuk in DS over het cultuurbeleid (lees het hier). Ze een amechtige poging om een positief beeld op te hangen van ‘hun’ cultuurbeleid. Een poging, dat is het. Overtuigend? Voor mij helemaal niet.

De titel van het stuk en de inleidende paragraaf – wellicht een keuze van de redactie van DS – is alvast duidelijk.
“De cultuurfinanciering zal gemengd zijn. Ook Vlaanderen schroeft de besparingen in de culturele sector terug, voeren Geert Bourgeois en Sven Gatz aan. En het zet in op cultureel ondernemerschap.”

Ik wil op twee facetten van hun opiniestuk ingaan. Omdat de positieve toonzetting, waar ze uiteraard zelf voor verantwoordelijk zijn, niet klopt. Het eerste punt gaat over de besparingen op het cultuurbudget. De ministers Gatz en Bourgeois schrijven: “Deze Vlaamse regering en de vorige sprongen behoedzamer om met het kostbare weefsel van kunst en cultuur: ja, er waren besparingen omdat we als verantwoordelijke bestuurders de tering naar de nering zetten. Maar die worden vanaf dit nieuwe jaar teruggedraaid. Door de verhoging van de Vlaamse middelen voor cultuur met tien miljoen euro én de Vlaams/federale taxshift – de werkgeversbijdragen van de kunstenorganisaties dalen – zitten we weer op het niveau van 2014. Ook de projectmiddelen gaan dit jaar omhoog. Daarnaast investeert deze Vlaamse regering ook meer dan 42 miljoen euro in het cultuurpatrimonium (KMSKA, deSingel).
In absolute cijfers klopt dat. De ministers vergeten gemakkelijkheidshalve dat de besparingen in de cultuursector reeds in 2010 startten, en niet in 2014. Minister Bourgeois moet dat weten, zijn partij ook in deze regering. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Waw, de minister-president in De Standaard over Cultuurbeleid…

Alternatieven voor dierproeven

Ingediend op december 30th, 2016 door bartcaron

‘Wie vandaag dierproeven doet, wordt uitgescholden of bedreigd. (…) Maar wij doen ons vak met de bedoeling bij te dragen tot een betere wereld. Om met nieuwe kennis te werken aan oplossingen voor medische problemen.’ Dat schreven enkele onderzoekers dinsdag in deze krant en het klinkt overtuigend (DS 27 december) . Toch mag het ons niet blind maken voor het ‘onwelzijn’ van de dieren.

Eerst enkele feiten en cijfers. In 2015 werden in Vlaanderen 241.221 proefdieren gebruikt in 124 erkende laboratoria. Drie kwart van de proefdieren zijn knaagdieren, daarna volgen vissen en vogels als grootste groepen. Ook hogere gewervelde diersoorten worden nog dikwijls gebruikt voor dierproeven, zoals resusapen. Er worden jaarlijks (inclusief hergebruik) meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens gebruikt als proefdier. Meer dan 20 procent van de dieren lijdt ernstige pijn tijdens de onderzoeken. 4,7 procent overleeft de tests niet. Niet niks.

(meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Alternatieven voor dierproeven

Mijn antwoorden op de eindejaarsvraagjes

Ingediend op december 29th, 2016 door bartcaron

Nog te verschijnen in het kunsttijdschrift Vlaanderen

Wat was uw meest memorabele kunstmoment van het afgelopen jaar?
Er waren er vier vorig jaar.
Het concert van de Israëlisch/Amerikaanse contrabassist Avishai Cohen met zijn trio en de Brussels Philharmonic in de Bijloke in Gent. Of hoe jazz, klassieke muziek en folk in elkaar overvloeien, gebracht door een begenadigd en charismatisch podiumpersoonlijkheid
De tentoonstelling van Jheronimus Bosch in zijn thuisstad. Commentaar overbodig.
De voorstelling van de Australische Gravity & Other Myths ‘A Simple Space’ op het circusfestival Perplx in Kortrijk-Marke. Adembenemende, hedendaagse, ontroerende voorstelling door zeven acrobaten die de wetten van de zwaartekracht uitdagen.
Het concert van Blindman & Collegium Vocale tijdens het Festival van Vlaanderen Kortrijk, of hoe de mix van oude en hedendaagse muziek een hemels effect veroorzaakt in je ziel.

Welk boek, kunstwerk, film, bouwwerk… moeten onze lezers volgens u gezien hebben?
Woon een concert bij van de Zwitserse violiste Amandine Beyer, vooral als ze de Sonates en Partita’s van Bach, geschreven voor voor solo viool, speelt
Lees het werk van Georges Simenon, begenadigd verteller van wie de psychologische romans tijdloos zijn.
Ga kijken naar de Abdij van Fontenay, in de Bourgogne, gesticht door Sint-Bernardus van Clairvaux, vooral de Romaanse abdijkerk uit de 12de eeuw. Werelderfgoed, indrukwekkend door haar eenvoud en helderheid.

Naar wat kijkt u uit in dit komende jaar?
Ik kijk uit naar Dansand van het kunstencentrum KAAP, meer bepaald bij Vrijstaat O, op het strand van Oostende, hedendaagse dans van topniveau. (meer…)

Ingediend onder geen categorie, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mijn antwoorden op de eindejaarsvraagjes

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ingediend op december 26th, 2016 door bartcaron

De Lijn  –  Geluidshinder kusttram: vraag en antwoord aan minister Ben Weyts. Klik hier.

Hakhoutbeheer in Vlaanderen: vraag en antwoord van ministers Weyts en Schauvliege. Klik hier voor de tekst en klik hier voor de bijlage.

Wachtlijst restauraties: vraag aan en antwoord van minister-president Geert Bourgeois. Klik hier voor de tekst, klik hier voor bijlage 1 en klik hier voor bijlage 2.

Beschermde landschappen:vraag en antwoord aan minister-president Geert Bourgeois. Klik hier voor de tekst.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Onwaarschijnlijke druk op projectsubsidies Kunsten

Ingediend op december 22nd, 2016 door bartcaron

In het kader van het Kunstendecreet zijn er elk jaar 3 rondes waarin kunstenaars en organisaties een projectsubsidie kunnen aanvragen.
In juni vielen heel wat organisaties uit de boot bij de toekenning van de structurele subsidiëring, daarom vreest de sector dat deze (ooit) gevestigde waarden massaal hun toevlucht zullen zoeken tot de projectsubsidies. En dat terwijl die pot, ondanks een geringe uitbreiding, nog steeds ruimschoots te klein is.

Uit cijfers die ik opvroeg, blijkt die vrees niet ongegrond. Van de 37 organisaties die ondanks een positief rapport geen structurele werkingssubsidie (meer) kregen, dienden er 10 een aanvraag in voor projectsubsidies, samen goed voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro. Dit is één zesde van het totaal van 10,9 miljoen dat door organisaties werd aangevraagd in de eerste subsidieronde van dit werkjaar.
De minister verklaarde tijdens de vergadering van de Cultuurcommissie van het Vlaams parlement onlangs nog: “De beslissing die ik ten laatste op 15 januari zal moeten nemen, zal wel rekening houden met een stuk aanvulling op de beslissing van 30 juni. Het kan dan zowel over disciplines als over regio’s gaan. Natuurlijk ‘een stuk’, want het is de bedoeling dat de projectenpot voor talent wordt gebruikt. Ook daar zal ik voor een afweging staan, die ik daarna voor u zal verantwoorden. Daar zal dan misschien ten aanzien van de beoordelingscommissies opnieuw iets meer spanning op komen. Om de redenen die ik net noemde, gaan we ons niet beperken tot ‘goed’ en ‘zeer goed’. Misschien gaan we nu diegenen die ‘voldoende’ halen er ook bij nemen. Maar ik moet een goed evenwicht vinden tussen: ten eerste, de adviezen van mijn beoordelingscommissies zo goed mogelijk volgen; ten tweede, jong talent de kansen geven die ze in de projectenpot verdienen; ten derde, een aantal organisaties opvissen – het zal zeker geen grote opvisronde worden, ik wil iedereen elke droom of illusie ontnemen – zaken zullen we, gezien het landschap qua werkingssubsidies, mogelijk wel een beetje kunnen bijsturen.(meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Onwaarschijnlijke druk op projectsubsidies Kunsten

Stel dieren minder op de proef

Ingediend op december 18th, 2016 door bartcaron

Wij dienen een voorstel van resolutie in om de praktijk van dierproeven in Vlaanderen waar mogelijk af te bouwen. De overheid heeft de plicht dierenleed maximaal te vermijden. Vlaanderen moet veel actiever inzetten op de alternatieven voor dierproeven. Deze resolutie is een concreet en werkbaar voorstel, naar Nederlands voorbeeld.

Elk jaar worden in Vlaanderen tussen de 200.000 en 300.000 proefdieren gebruikt, in meer dan 120 erkende laboratoria. Driekwart van de proefdieren zijn knaagdieren, daarna volgen vissen en vervolgens vogels als grootste groepen.
In 2015 werden iets meer primaten gebruikt dan het jaar voordien. Honden, paarden en ezels worden het vaakst hergebruikt (aan verschillende proeven bloot gesteld). En er worden jaarlijks meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens gebruikt als proefdier. 20,5 % van de dieren heeft te maken met ‘ernstig ongerief’, 4,7 % overleeft de tests niet.
Het gaat dus niet enkel over muizen en ratten, maar ook over grotere zoogdieren. Bovendien heeft de schokkende undercoverreportage van Gaia, aan het Animalarium van de VUB, aangetoond dat de omstandigheden ook voor knaagdieren soms ronduit sadistisch zijn. Hoog tijd voor een eigentijds beleid op maat van dieren. De overheid heeft alle sleutels in handen om te werken aan een uitfasering van proeven op gewervelde dieren. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Stel dieren minder op de proef

CultuurInvest is een peperdure flop

Ingediend op december 15th, 2016 door bartcaron

De steun aan creatieve economie via CultuurInvest koste de voorbije tien jaar zowat 10 miljoen euro aan de gemeenschap. Voor een een totaal van 11 miljoen aan toegekende leningen en participaties. Voor 70 projecten op tien jaar, amper 7 per jaar. De resultaten zijn zwaar ondermaat.

Vandaag was er een hoorzitting in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement over Cultuurinvest. Er is een evaluatie gemaakt door Idea Consult. De evaluatie was niet mals. CultuurInvest, binnen de schoot van PMV, is opgericht om investeringen in de culturele en de creatieve industrie te ondersteunen. Het gaat om bedrijven in audiovisueel, becultuurinvest-pmveldende kunsten, design, gaming, gedrukte media, mode, muziek, nieuwe media, podiumkunsten, erfgoed, architectuur, reclame en communicatie.
Het fonds is tien jaar geleden opgericht om financiële zuurstof te verlenen via achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties aan creatieve ondernemers. Daarnaast biedt CultuurInvest ondersteuning door middel van coaching en advies bij investeringsaanvragen en portefeuillebedrijven. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor CultuurInvest is een peperdure flop

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Ingediend op december 8th, 2016 door bartcaron

Oppositiepartij Groen staat achter de vraag van Ketnet voor een tweede kanaal voor de allerjongsten. Groen-mediaspecialist Bart Caron spreekt van “een legitieme vraag” en “een begrijpelijke ambitie”. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Bescherming haalt eerste verjaardag niet

Ingediend op december 8th, 2016 door bartcaron

10 hectare historisch poldergrasland in het gebied tussen Brugge en Zeebrugge, dat door de bescherming vorig jaar gebetonneerd was, wordt nu zelf gebetonneerd.

In haar recente beleidsbrief Omgeving ging minister Schauvliege er prat op: “De meest waardevolle historisch permanente graslanden in de Polders werden door de Vlaamse Regering definitief vastgelegd en zijn nu definitief beschermd.” Ze refereert daarbij aan het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november vorig jaar waarbij een aantal historisch permanente graslanden via het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werden aangeduid als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG). (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie