bartcaron.be

Culturele organisaties moeten veilige plekken zijn voor nieuwkomers-kunstenaars

Ingediend op februari 10th, 2018 door bartcaron

Tijdens een politieactie bij de artistieke Brusselse organisatie Globe Aroma werden zeven mensen zonder papieren gearresteerd. Een van hen nam die avond deel aan een tentoonstelling. Globe Aroma is een ontmoetingsplatform waar met heel veel mensen, waaronder nieuwkomers, vluchtelingen en Brusselaars kunstprojecten ontwikkeld worden onder (bege)leiding van een professioneel kunstenaar. Het is een (werk)plaats voor nieuwkomers-kunstenaars en een alternatieve presentatieplek. Al deze mensen kunnen er elkaar ontmoeten en inspireren.

Tijdens de opening van de tentoonstelling Carte de Visite in het Vanderborghthuis, viel de politie er binnen. De politie mag uiteraard vzw’s controleren. Maar dat net zo’n moment de politie binnenviel voor een controle op de toepassing van de vzw-wetgeving en het arbeids- en fiscaal recht, klinkt, zacht uitgedrukt, weinig geloofwaardig. Aan deze actie kleeft meer dan een geurtje. Onder de mom van deze controle is dit niet of niet minder dan een actie tegen nieuwkomers, en vooral tegen Vlamingen en Brusselaars die het opnemen voor mensen zonder papieren.
Dat een sociaal-artistieke organisatie hiervoor aangepakt wordt is meer dan schrijnend. Globe Aroma biedt kansen aan nieuwkomers om hun artistieke talenten te ontwikkelen en te tonen aan een publiek. Anders geformuleerd: het geeft mensen perspectief, geeft hen de gelegenheid hun talenten te ontplooien, hun eigenwaarde terug te winnen, kortom zich te integreren in de samenleving waarin ze zijn terecht gekomen.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Culturele organisaties moeten veilige plekken zijn voor nieuwkomers-kunstenaars

Twintig jaar Vlaams cultuurbudget: hoger of lager?

Ingediend op februari 4th, 2018 door bartcaron

Er doen veel verhalen de ronde over de evolutie van het cultuurbudget. Gaat het na de stevige besparingen nu opnieuw omhoog? Welke cultuurminister was de grootste investeerder of de strengste (be)spaarder? En welke deelsector heeft daar het meest bij gewonnen of verloren? Een fijnmazige analyse van de begrotingscijfers sinds 2000 belooft in 2018 een hoopgevend herstel, maar nog niet tot het niveau van 2009.

Dit artikel brengt het cultuurbudget in kaart van 1999 tot vandaag, op basis van de laatste begrotingen van de betreffende jaren – dus na de laatste begrotingsaanpassing die het Vlaams parlement telkens heeft goedgekeurd. Die evolutieschets gebeurt niet alleen in absolute, maar ook in relatieve cijfers. De budgetten van de voorbije jaren werden, om een correcte vergelijking mogelijk te maken, geüpdatet aan de hand van de gezondheidsindex. Wat leren die cijfers?

Dalend aandeel Cultuur in de Vlaamse begroting

De totale Vlaamse begroting klokt in het jaar 2018 af op haar hoogste bedrag ooit, nl. 44,5 miljard euro. Het onderdeel Cultuur krijgt daarvan 524 miljoen euro, of (amper) 1,18%. (…)

lees het hele artikel hier (13 pagina’s)
of klik hier om het artikel in een betere opmaak te lezen in rekto:verso.

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Twintig jaar Vlaams cultuurbudget: hoger of lager?

Volkswagenschandaal: harde aanpak auto-industrie nodig

Ingediend op januari 29th, 2018 door bartcaron

Het nieuwe Volkswagenschandaal schreeuwt om verstrekkende maatregelen voor de hele auto-industrie. Dit weekend raakte bekend dat Volkswagen verschillende apen dieselrook liet inademen, en vandaag komt aan het licht dat ook mensen werden blootgesteld aan schadelijke uitlaatgassen. Vier jaar na de feiten komt de autogigant met excuses, maar nu is het tijd voor daden.

Het idee dat er op onze Belgische wegen tienduizenden auto’s rondrijden waarvoor dieren èn mensen zijn misbruikt, is voor ons dan onaanvaardbaar. Wij zullen de regering vragen vertegenwoordigers van Volkswagen uit te nodigen in het parlement om zich te komen verantwoorden voor deze mens- en dieronwaardige praktijken. Excuses zijn al lang niet meer genoeg. Dit moet grondig aangepakt worden. Het kan niet zijn dat dit soort praktijken gebeuren door fabrikanten die steun ontvangen van de overheid. Er moet een direct verbod komen op mens- en dierproeven in de autoindustrie en moet de financiering door de overheid meteen worden drooggelegd.

Er is nood aan een afbouwschema voor dier- en mensproeven. Het aantal dierproeven moet verminderen. Er zijn voldoende alternatieve onderzoeksmethodes. Enkel voor medisch onderzoek, wanneer er geen alternatieven mogelijk zijn, willen we een uitzondering maken. Omdat het dan gaat om de gezondheid van mensen. We kiezen voor de ontwikkeling en verspreiding van alternatieven, en de uitfasering van het gebruik van dierproeven voor de ontwikkeling van producten die niet levensnoodzakelijk zijn voor de mens, zoals cosmetica en auto’s. Een onafhankelijke ethische commissie moet haar fiat geven voor elk onderzoek. En de samenwerking met proefdierlabo’s en kweekcentra in het buitenland die minder strenge criteria hanteren moet verboden worden. Ons land moet koploper worden in dierenwelzijn en daarvoor kunnen we nu alle moedige keuzes maken die nodig zijn.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Volkswagenschandaal: harde aanpak auto-industrie nodig

We blijven zand naar de zee dragen

Ingediend op januari 14th, 2018 door bartcaron

Ondanks het feit dat er bij elke storm of stormpje steeds weer stukken strand wegspoelen, blijft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) hardnekkig vasthouden aan het principe van zandsuppletie om onze kust te beschermen tegen echt zware stormen. Zo blijven we zand naar de zee dragen, zand dat tientallen miljoenen euro per jaar kost.

Na de doortocht van storm Dieter, begin vorig jaar, liepen onze stranden voor 20 miljoen euro schade op. Recenter zwaar weer, de hevige sneeuwval van midden december of de bescheiden storm van vorige week, zorgden voor kliffen op het strand. Hoge muren van zand omdat grote volumes zand werden weggespoeld. De stranden worden nu tijdelijk weer genivelleerd, maar op termijn zal er opnieuw zand moeten opgespoten worden.
En als het aan minister Weyts ligt, dan zullen we dat nog zeker de komende dertig jaar blijven doen, zo staat het in een antwoord op een schriftelijke vraag. Het jaar na jaar opspuiten van onze stranden geniet de voorkeur op structurele en duurzame ingrepen zoals bijvoorbeeld het duin-voor-dijkprincipe dat bepleit wordt door specialisten en in het buitenland goede resultaten oplevert. De minister haalt hiervoor de kostprijs aan als reden, maar de belangrijkste reden lijkt toch wel het mogelijke verlies aan exploiteerbaar strand te zijn.

Bij duin-voor-dijk wordt de natuurlijke duinvorming voor de zeedijk alle kansen gegeven. Het strand wordt dus niet langer biljartvlak gelegd en geborsteld. Zo komt het zand vaster te liggen en is het veel beter bestand tegen de golfslag, maar ook tegen wegwaaien. En alleen al het opvegen van dat stuifzand kost jaarlijks zowat 2,5 miljoen euro, berekende ik. Of dit bedrag meegerekend is in de kosten-batenanalyse is me niet duidelijk, net zomin als het feit dat zand langzaamaan een schaars goed wordt. Willen we vermijden dat we in de verre toekomst slibstranden in de plaats van zandstranden hebben, dan kunnen we maar beter zuinig omgaan met onze zandvoorraden.

Ik begrijp de koudwatervrees vanuit de toeristische sector voor de verduining van onze stranden, maar stel tegelijk vast dat de recreatieve troeven aan onze kust een pak ruimer zijn dan ‘strandexploitatie’. “Moeten we omwille van strandbars en ligzetelverhuur jaarlijks tientallen miljoenen uitgeven aan niet-duurzame ingrepen? Zonnekloppen kan net zo goed op een strandlaken, terwijl je toekijkt hoe de kroost een zandkasteel bouwt.

(uitgebreider versie op http://www.knack.be/nieuws/belgie/we-blijven-maar-zand-naar-de-zee-dragen-hoelang-nog/article-opinion-951837.html)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor We blijven zand naar de zee dragen

VRT mag geen geld aannemen van Google

Ingediend op januari 11th, 2018 door bartcaron

BRUSSEL 11/01 13:12 (BELGA)
Groen stelt zich grote vragen bij het feit dat de VRT al drie keer geld heeft aangenomen van internetgigant Google. “Dat bedrijf snoept advertentie-inkomsten af van de mediahuizen en lijkt dat te willen compenseren met wat aalmoezen en smartengeld hier en daar”, zegt Vlaams parlementslid Bart Caron. Volgens Mediaminister Sven Gatz is de financiering in lijn met de beheersovereenkomst.

Google gaf vorige maand opnieuw 40.000 euro aan de VRT in het kader van het ‘Google Digital News Initiative’. De VRT gebruikte de financiering in het verleden onder meer om het bereik van artikels te voorspellen. De omroep tracht te achterhalen welke verhalen het best werken op welk platform en op welk tijdstip.

“Dat de mediahuizen gretig aalmoezen aannemen van de monopolist die een deel van hun reclame-inkomsten wegzuigt, is op zijn minst cynisch te noemen”, vindt Bart Caron. “Privébedrijven moeten zelf uitmaken hoe zij hun financiering regelen, maar dat een overheidsbedrijf als de VRT geld aanneemt van een privégigant als Google, doet bij mij vragen rijzen.”

Caron vraagt zich zelfs af of de omroep de bedragen wel mag aannemen. “De openbare omroep moet onpartijdig en onafhankelijk kunnen functioneren. Wanneer ze geld toegestoken krijgt van iemand anders dan de overheid, bestaat de kans dat er iets in ruil verwacht wordt.”

Volgens Gatz mag de VRT voor het realiseren van zijn innovatiedoelen steun aannemen van derden. Google verwacht bovendien geen commerciële tegenprestatie. Dat stelt Caron gerust, maar de twijfel blijft, ook bij CD&V. “Ik omarm dat de grote spelers ons willen steunen en centen toesteken, maar we moeten opletten dat we er niet helemaal afhankelijk van worden”, besluit Karin Brouwers (CD&V).

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor VRT mag geen geld aannemen van Google

Kroniek van een deconfiture: de afdeling Jeugd verdwijnt

Ingediend op december 26th, 2017 door bartcaron

Mijn gewaardeerde (ex-)collega Guy Redig schreef een boze brief, een open brief aan iedereen die het jeugdbeleid en het jeugdwerk graag ziet. Hij heeft meer dan gelijk. Daarom wil ik zijn noodkreet graag uitdragen en verspreiden bij iedereen die deze gang van zaken met lede ogen aanschouwt. Dat is bij mij het geval.

Vanaf 1 januari 2017 houdt de Afdeling Jeugd binnen de Vlaamse overheid op te bestaan. ’t Zal de samenleving worst wezen hoe de ambtenarij zich organiseert – zeker in dit geval. Toch betekent deze verdamping meer dan de zoveelste hervorming van ministeriële diensten. De Afdeling Jeugd overkoepelde de Vlaamse beleidsaandacht voor jeugdbeleid en jeugdwerk, in verschillende vormen, sinds 1945.
Het geheel was dus veel meer dan de som der delen. Deze wetmatigheid verdwijnt, de aandacht wordt herleid tot enkele diaspora. De samenhangende slagkracht is weg. Daarover gaat deze open brief, met spijt en ook wel kwaadheid.

Blijkbaar ontsnapt de hervorming van het departement Cultuur, Jeugd en Media aan de bevoegdheid van minister Sven Gatz en zeker al van het Vlaams parlement. Dat behoort exclusief tot de bevoegdheid van secretaris-generaal. Er is daarom evenmin advies gevraagd aan de Vlaamse Jeugdraad en de SARC. Het is daarnaast meer dan merkwaardig te noemen dat het jeugdwerk daar ‘oorverdovend stil‘ over blijft. Is de eigen navel veel te belangrijk, zoals Guy Redig schrijft?

Het is een terechte boze brief. Niet alleen over deze verdwijntruc, maar ook over de interne staatshervorming waardoor plots 21 miljoen euro uit de kleine pot van het Jeugdwerk verdween (‘waarvoor ooit heroïsch strijd geleverd en bijna de helft van alle Vlaamse jeugdwerksubsidies‘). Het geld wed verplaatst van de enveloppe van de minister van Jeugd naar die van de minister van binnenlands bestuur. De middelen voor het lokaal jeugdwerkbeleid werden dan toegevoegd aan het Gemeentefonds, zonder enige vorm van oormerking.

Ik wil de noodkreet van Guy Redig met heel mijn hart en verstand onderschrijven.

Lees het hele stuk hier: Kroniek van een deconfiture

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Kroniek van een deconfiture: de afdeling Jeugd verdwijnt

Vlaamse regering dient belang van commerciële tv-zenders, niet van de kinderen

Ingediend op december 23rd, 2017 door bartcaron

De VRT vroeg om Ketnet te mogen opsplitsen in Ketnet en Ketnet Junior, voor de allerkleinsten. Maar de Vlaamse regering gunt het hen niet. Die beslissing mag dan niet verrassend zijn, ik had er toch op gehoopt. Maar nee, het enthousiasme bij de rechtse meerderheid was, zacht uitgesproken, de voorbije maanden niet echt groot. Nochtans betekende het geen meerkost, en zou de dotatie aan de VRT niet moeten stijgen. Er zitten genoeg programma’s in portefeuille.
Waarom wordt het de VRT niet gegund? Omdat deze rechtse regering de belangen dient van de commerciële televisiezenders. Niet de belangen van de kinderen.
Kijk maar. Dat is exact wat de commerciële televisiezenders ook doen: ze splitsen hun zenders op omdat heel jonge kinderen andere interesses hebben dan wat oudere kids. Medialaan heeft Kadet (8 tot 12 jaar) en vtmKzoom (4 tot 9 jaar). Viacom heeft Nickelodeon (6 tot 12 jaar) en Nick Jr (4 tot 9 jaar) en MTV. Er is ook nog Disney Jr (2 tot 7) en Disney Channel.
De uitleg van minister van Media Sven Gatz (Open VLD) was flauw: “Wel is het de bedoeling dat VRT de shift maakt naar ‘niet-lineaire’ televisie. ‘Een bijkomend televisiekanaal is geen duurzame keuze voor de toekomst.” Het mag dus op internet, niet op televisie. Beetje flauw, want lineaire televisie en internet vullen elkaar aan, ze vervangen elkaar niet.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering dient belang van commerciële tv-zenders, niet van de kinderen

Geef het deeltijds kunstonderwijs zuurstof en ruimte voor creativiteit

Ingediend op december 22nd, 2017 door bartcaron

De tekenacademie. De muziekschool. Ballet. Toneel. Wie van ons heeft er géén tijd doorgebracht? Voor velen is het het begin van levenslange cultuurbeleving en plezier. Voor sommige andere ontkiemen er professionele ambities. Dat ons deeltijds kunstonderwijs een bewezen meerwaarde heeft, hoeven we niet uit te leggen. Al lijkt bevoegd minister Hilde Crevits niet van plan om de onschatbare waarde van ons DKO ook te verzilveren in een goed decreet. We stevenen opnieuw af op een decreet dat nauwelijks zuurstof laat voor creativiteit. Nochtans een basisvoorwaarde voor goed deeltijds kunstonderwijs.

De Vlaamse regering broedt al enkele jaren op een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Er is nood aan een gedragen lange termijnvisie. Kinderen willen al op 6 jaar kunnen starten. Academies vragen meer vrijheid om te programmeren waar hun publiek naar vraagt: een initiatie in de verschillende kunstendisciplines voor de jongsten, ruimte voor nieuwe opleidingen zoals regisseur, choreograaf of DJ, meer samenwerking met het leerplichtonderwijs en de lerarenopleiding. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Geef het deeltijds kunstonderwijs zuurstof en ruimte voor creativiteit

Biggencastratie: “Weyts is Minister van Dierenwelzijn, maar niet voor landbouwdieren”

Ingediend op december 21st, 2017 door bartcaron

Ben Weyts is niet van plan om de varkenssector tot de orde te roepen wat biggencastratie betreft. Dat bleek vanmiddag tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Bart Caron (Groen) vroeg de Minister van Dierenwelzijn welke initiatieven hij zou nemen om de varkenssector aan haar belofte om tegen eind dit jaar te stoppen met biggencastratie, te herinneren. Vijf jaar geleden beloofde de sector dat ze tegen eind dit jaar een einde zou maken aan de chirurgische castratie van biggen. Vorige week kwam de sector terug op die belofte. Nochtans zijn er geen argumenten om biggencastratie anno 2017 – bijna 2018 – nog te verantwoorden. Bart Caron: “Biggen van enkele dagen oud worden vaak onverdoofd gecastreerd. Een uiterst gruwelijke, pijnlijke ingreep die nergens voor nodig is. Er zijn immers andere manieren om de befaamde berengeur tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld vaccinatie of aangepast veevoeder.”

Minister Weyts had hier vanmiddag helaas geen oren naar. Bart Caron: “Het is zeer duidelijk dat Weyts minister van Dierenwelzijn is als hem dat uit komt. Van zodra het over landbouwdieren gaat – en er dus economische belangen mee gemoeid zijn – is zijn vurigheid plots ver te zoeken. Weyts sloot zich vandasag de facto aan bij de varkenssector, en wijdde het afvoeren van het engagement aan het grote aandeel van export van varkenvlees. Beslissingen nemen op basis van economische argumenten is een minister van Dierenwelzijn onwaardig. Weyts zal wel een Europese werkgroep trekken om tot een gezamenlijke aanpak te komen in Europa en heeft bijkomend onderzoek gefinancierd inzake berengeur. Maar dit is te weinig. Vooral omdat hij in zijn beleidsnota en beleidsbrieven plechtig beloofde om de chirurgische castratie tegen 31 december 2017 te verbieden. Belofte maakt schuld.”

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Biggencastratie: “Weyts is Minister van Dierenwelzijn, maar niet voor landbouwdieren”

Interview in Veeteeltvlees over veeteelt

Ingediend op december 13th, 2017 door bartcaron

Klik op het artikel om het ware grootte te lezen.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Interview in Veeteeltvlees over veeteelt

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie