bartcaron.be

Alsmaar meer waardevol weiland verdwijnt…

Ingediend op juli 13th, 2018 door bartcaron

en dat is geen goeie zaak voor de klimaatdoelstellingen

20 procent minder opslagcapaciteit van broeikasgassen door de Belgische bodem sinds 2010

In drie jaar tijd ging 10.783 hectare weide verloren

Daarvan was 1.700 hectare ecologisch waardevol grasland, ofwel 3% van alle ecologisch waardevolle graslanden

De Vlaamse regering en Minister van milieu Joke Schauvliege moeten stoppen met het omploegen van waardevolle Vlaamse weilanden tot akkers. Zoniet gaat het de verkeerde richting uit met onze klimaatdoelstellingen. De laatste jaren is er drastisch gesnoeid in de oppervlakte aan weilanden in Vlaanderen. Dit is niet alleen een streep door de rekening van de biodiversiteit in onze Vlaamse velden, maar ook van het klimaat. Weilanden die al minstens 20 jaar grasveld zijn, slaan evenveel broeikasgassen op als een bos met dezelfde oppervlakte. De minister moet haar beleid veranderen, anders is dit nefast voor onze klimaatdoelstellingen.

Te soepele regels

10.783 hectare, zoveel weiland ging er de laatste drie jaar verloren in Vlaanderen. Ofwel evenveel als de oppervlakte van een middelgrote stad als Geel of Sint-Truiden. De reden ligt bij het beleid. Europa vraagt dat Vlaanderen zoveel mogelijk haar weilanden behoudt. Daarom moesten Landbouwers in het verleden altijd zelf toezien dat de oppervlakte aan ‘blijvend grasland’ op hun boerderijen behouden werd. Maar in 2015 liet minister Schauvliege die verplichting vallen. In de plaats kwam een systeem waarbij de totale oppervlakte grasland op Vlaams niveau wordt gemonitord.

Joke Schauvliege is niet alleen grootste netto-ontbosser, ze kaapt ook de hoofdprijs weg in het laten verdwijnen van waardevol grasland. Door het wegtrekken van de verantwoordelijkheid werd de deur opengezet voor veel landbouwers om graslanden die ze jaren niet bewerkt hebben – en die dus enorm biodivers en ecologisch waardevol zijn – te bewerken. Dat verlies aan graslanden wordt soms opgevangen door nieuw aangelegde weilanden, maar hun capaciteit om C02 vast te houden ligt vele malen lager, met alle gevolgen van dien.”

Klimaatdoelstellingen in gevaar

Die gevolgen zijn pijnlijk duidelijk als we de cijfers ernaast leggen. Van de 10.783 hectare verdwenen grasland kunnen we minstens 1.700 hectare bestempelen als ecologisch waardevolle gronden, die veel CO2 vasthouden. CO2 die nu in de atmosfeer terecht komt. Het zet de trend waarbij de Belgische bodem sinds 2010 sowieso maar liefst 20 procent verloor van haar opslagcapaciteit van broeikasgassen in een stroomversnelling. Het is alsof de Vlaamse regering het belang van graslanden niet naar waarde kan schatten.

Een grasland dat er al twintig jaar of langer onveranderd bijligt, neemt evenveel CO2 op als een bos met dezelfde oppervlakte. De Vlaamse regering schiet duidelijk tekort in het beschermen van natuurlijke CO2-buffers, terwijl we nu al weten dat de klimaatdoelstellingen in 2020 verre van gehaald worden. De regering moet de verantwoordelijkheid terug bij de landbouwers leggen en niet alles op z’n beloop laten. Anders zal Vlaanderen ecologisch gezien zienderogen verschralen en verliezen we één van onze sterkste wapens tegen de klimaatopwarming.”

Lees het hele dossier hier.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Alsmaar meer waardevol weiland verdwijnt…

De bibliotheek is de hoeksteen van het cultuurbeleid

Ingediend op juli 9th, 2018 door bartcaron

In het recentste nummer van META, het tijdschrift voor bibliotheek & archief (het vakblad voor de informatieprofessional in Vlaanderen), verscheen een interview met mij over veertig jaar Bibliotheekdecreet. Het staat stil bij het bibliotheekdecreet en het decreet lokaal cultuurbeleid waarin het bibliotheekwerk was opgenomen. Een fragment:

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen stond te springen voor deze nieuwe aanpak?

Er was behoorlijk veel weerstand. Dat had natuurlijk te maken met de afbouw van harde voorwaarden. In het Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 2001 kozen wij voor beleidsplanning en dan moet je beleidsruimte geven. Wanneer je alles decretaal vastlegt, zoals in het decreet van ’78, moet je geen beleidsplan vragen. Met het beleidsplan wilden we de lokale overheden meer responsabiliteit geven. We discussieerden lang over het feit of er één of meerdere beleidsplannen moesten zijn. De bibliotheeksector wilde een eigen plan maken. Ons argument hierin was vooral het cultuurbeleid zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. Een goed cultuurbeleid wordt gevoed vanuit discussies en betrekt de burgers.
Al lachend durfde ik de sector wel eens uitdagen door te stellen dat er te veel bibliothecarissen in bibliotheken werken. De collectiefunctie staat natuurlijk centraal, maar andere functies moesten ook in beeld komen. We zouden ze nu als spreidingsfunctie, educatieve functie en ontmoetingsfunctie benoemen. We wilden niets afdoen van de bib zoals die was, de kwaliteiten moesten niet weg, onze bedoeling was dat de bibliotheek gewoon nog meer te bieden zou hebben. We stonden wel pal achter het basisidee dat er een bibliotheek in elke gemeente moest blijven. Dat vind ik toch belangrijk. Een bibliotheek moet als laagdrempelige voorziening even makkelijk bereikbaar zijn als een kleuterschool. Het verhaal van planlastvermindering, dat onder minister Schauvlieghe kwam, was een verder afbouw van criteria, maar de verplichting om een bib in te richten bleef wel. Daarna volgde onder minister Gatz de neerwaartse spiraal met het afschaffen van alle normen en het feit dat financiële steun ongeoormerkt in het gemeentefonds kwam. Die redenering volg ik niet. Ik zou op dat punt nieuwe inhoudelijke prioriteiten opgelegd hebben en in overleg nieuwe uitdagingen uitgestippeld hebben.

Het hele interview kan je hier lezen:

Interview in Meta over bib deel 1

Interview in Meta over bib deel 2

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De bibliotheek is de hoeksteen van het cultuurbeleid

De vreemde rekenkunde van de minister van hakhout

Ingediend op juni 8th, 2018 door bartcaron

Het hakhout langs snelwegen en gewestwegen wordt op een merkwaardige manier beheerd. Ik stelde deze week een vraag aan minister Weyts hierover en kreeg een merkwaardig antwoord.

Ik verzamelde de voorbije maanden en jaren vragen info over het aantal hectare gekapte hout. Ik ben niet de enige die dat deed. Wat blijkt nu? Mijn collega’s kregen andere cijfers. Hoe kan dat?
Eind vorig jaar kreeg ik een overzichtstabel van de afgeronde werkzaamheden van de winters 2015-2016 en 2016-2017. Ik kreeg ook de voorlopige planning voor de winter 2017-2018. Collega Peter Van Rompuy deed hetzelfde, onlangs. Maar de cijfers die hij kreeg zijn een stuk hoger. Zo blijkt er in de winter 2015-2016 uiteindelijk 108 hectare te zijn gekapt, in plaats de 103,5 die aan mij werd geantwoord. Voor de winter 2016-2017 loopt het cijfer plots op van net geen 107 hectare naar 109,5 hectare. Maar dan, de cijfers van afgelopen winter. Er was een oppervlakte van 74,6 hectare gepland hakhoutbeheer. Ik vond het een verademing na twee zware kapwinters. Aan collega Van Rompuy schreef Weyts dat hij afgelopen winter afklokte op 118 hectare, een vierde recordjaar op rij, terwijl aan mij 74,6 werd meegedeeld. Dat is 60 procent meer. Vreemd toch. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De vreemde rekenkunde van de minister van hakhout

Naar een strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen?

Ingediend op juni 6th, 2018 door bartcaron

Wij vinden het goed dat de situatie in de Vlaamse slachthuizen eindelijk wordt doorgelicht. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel werk is om het dierenwelzijn in de slachthuizen te verhogen. “Nu is het tijd voor concrete actie. De vele aanbevelingen van het rapport moeten meteen worden toegepast. We vragen Weyts prioritair in te zetten op een betere bedwelming van dieren, een korter en diervriendelijk transport van levende dieren, een onafhankelijke positie van dierenartsen, automatische camera’s, opleiding van medewerkers en een betere infrastructuur voor de dieren”, stelt Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. Vanuit het Vlaams parlement wil Groen elke decretale aanpassing steunen die het dierenwelzijn ten goede komt.

Voor Caron zijn vooral bedwelming en transport de pijnpunten. “Het idee dat dieren niet volledig bedwelmd zijn in sommige slachthuizen, is onaanvaardbaar. De technieken moeten en kunnen worden geoptimaliseerd, en waar dat niet lukt moeten ze verdwijnen.” Ook op vlak van transport kan men nog stevige stappen vooruit zetten. “Het is onaanvaardbaar dat dieren vanuit Limburg naar West-Vlaanderen worden gebracht om te worden geslacht en vice versa. Rationaliseren via regelgeving is hiervoor noodzakelijk”, aldus Caron.

Wij willen dat Weyts de regelgeving aanpast, en speciaal inzet op opleiding van transporteurs en personeel en camerabewaking van slachthuizen. Daarnaast moet de rol van dierenartsen versterkt worden. “Dierenartsen moeten correcte, corrigerende dierenwelzijnsmaatregelen in het slachthuis kunnen nemen. En permanent aanwezig zijn. Dat vereist een apart statuut. Dat ontbreekt vandaag. We hopen dat minister Weyts snel de koe bij de horens vat en werk maakt van concrete verbetering van het dierenwelzijn in onze slachthuizen”, besluit Caron.

Het rapport staat hier: eindverslag audits slachthuizen -v201805157

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Naar een strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen?

Het einde van DVB-T, voortaan kan alleen naar VRT kijken via Proximus of Telenet…

Ingediend op mei 31st, 2018 door bartcaron

Voor minister Gatz mag de beheersovereenkomst met de VRT een vodje papier zijn wanneer dit ten goede komt aan de Telenets en Proximussen van deze wereld. De laatste mogelijkheid om naar onze openbare omroep te kijken zonder hun kas te spijzen, mag van de minister verdwijnen. De 45.000 kijkers via DVB-T zijn quantité négligeable. Zelfs dat cijfer is niet eens zeker, volgens andere bronnen zijn er drie keer zoveel kijkers via DVB-T. Vanaf 1 december moet je kijken via de kabel of via VRT NU, maar daarvoor moet je een kabel- en/of internetabonnement betalen.
Op die manier voert OpenVLD de facto opnieuw het Kijk- en Luistergeld in. Zeg maar gerust een belasting. Alleen is het geen belasting die bij de Vlaamse overheid terechtkomt, maar in de zakken gaat van private bedrijven. Voor wie rijdt deze meerderheid eigenlijk?

Het verslag van de discussie met minister Gatz (in de commissie) staat hier:

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Het einde van DVB-T, voortaan kan alleen naar VRT kijken via Proximus of Telenet…

Dierenwelzijn, een slappe overheid, het relaas van de illegale hondenkwekerij in Beselare

Ingediend op mei 12th, 2018 door bartcaron

Soms mag een mens toch denken dat de overheid snel en krachtig te werk moet gaan. Helaas, de werkelijkheid is vaak anders. Neem de Inspectie Dierenwelzijn die recent is uitgebreid. Minister Weyts lanceert hoeraverhalen in de media maar kan niet vermijden dat er toch nog van alles fout loopt. Denk aan de illegale hondenkwekerij in Beselare (Zonnebeke), aan de 20.000 kuikens die vergast werden op het tarmac van de luchthaven in Zaventem, aan de problemen in verschillende slachthuizen, aan stalbranden, dierentransporten, biggencastratie enz. Het zijn voorbeelden van (de gevolgen van) een laks en traag optreden, waar levende dieren het slachtoffer van werden. De politiediensten, de Inspectie Dierenwelzijn en de lokale besturen moeten nog veel beter samenwerken, in functie van een krachtig en aanklampend optreden als dierenleed in het geding is.

Neem bijvoorbeeld de kwestie van de illegale hondenkwekerij in Beselare. Ik probeer via parlementaire vragen opheldering te krijgen, maar de minister geeft vage antwoorden, als ik de vraag er al door krijg.
De betrokken uitbater werd in Frankrijk veroordeeld in 2002 en 2005 wegens ernstige dierenverwaarlozing en -mishandeling. Hij kreeg onder meer acht jaar cel met uitstel voor een clandestiene hondenkwekerij van o.a. Argentijnse doggen, Rottweilers, pitbulls … Hij kreeg ook een levenslang houdverbod voor dieren. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Dierenwelzijn, een slappe overheid, het relaas van de illegale hondenkwekerij in Beselare

Hoog tijd voor de afbouw van dierproeven

Ingediend op april 23rd, 2018 door bartcaron

Dinsdag is het ‘Wereldproefdierendag’.
Het is het moment om even te herinneren aan de noodzaak om het aantal dierproeven af te bouwen. Ik heb reeds een tijdje geleden een resolutie ingediend om dit in praktijk om te zetten. De meerderheidspartijen houden hun antwoord nog steeds in beraad…

Het gaat om zeer veel dieren. Zo’n 240.000 dieren per jaar. Daarvan zijn de meeste knaagdieren (157.000), maar er zijn ook honden en katten (een kleine 2.000), landbouwdieren (3.000) primaten (40-tal), vogels (20.000) en vissen (56.000).

Het kan anders. Wij vragen aan de Vlaamse Regering (enkel de kernpunten):
– voor Vlaanderen een afbouwschema voor dierproeven uit te werken, naar Nederlands model;
– prioritair werk te maken van de ontwikkeling en verspreiding van alternatieven voor dierproeven op alle soorten primaten; te streven naar volwaardige alternatieven voor alle proeven op hogere gewervelde diersoorten, zoals paarden, honden, katten, varkens en alle herkauwers;
– een stappenplan vast te leggen om te komen tot innovatieve alternatieve onderzoeksmethoden, inclusief de uitfasering van dierproeven op gewervelde dieren;-
– het stopzetten van het gebruik van dierproeven voor de ontwikkeling van schoonmaakmiddelen;
– een Vlaams fonds voor proefdiervrije innovaties op te richten, naar Nederlands voorbeeld; en daar de nodige financiële middelen voor uit te trekken;
– een heffing op het gebruik van proefdieren in te stellen en die te gebruiken voor alternatieve methoden;
– een nieuw Vlaams Comité voor Proefdieren op te richten, met onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van dierenrechtenorganisaties.
– de samenwerking van Vlaamse onderzoeksinstellingen met proefdierlabo’s of kweekcentra in het buitenland die minder strenge criteria voor dierproeven hanteren, te verbieden.

De volledige tekst staat op https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1170835

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Hoog tijd voor de afbouw van dierproeven

Unesco wil oorlogssites WO I niet erkennen

Ingediend op april 20th, 2018 door bartcaron

Dit punt kwam op de agenda in het Vlaams parlement, naar aanleiding van een vraag van collega Tine Soens. Ik heb me in de discussie gemengd.
Ik heb een zeer ambigu gevoel over deze kwestie. Ze bevindt zich op een interessant raakvlak van erfgoedzorg en oorlogsherinnering. Net daardoor ligt het zo moeilijk.

Als we de analyse zouden maken van het werelderfgoed dat vandaag wel erkend is, zullen we veel sites terugvinden die wel degelijk verband houden met oorlog, met kolonisering of met geweld in de geschiedenis. Heel veel beschermd erfgoed is een resultante van onrechtvaardige praktijken. Hoeveel grootse kerken in de wereld zijn er niet gebouwd in onmenselijke omstandigheden? Als je de ethiek die achter de situatie zit mee in rekening brengt in de beoordeling, komen we op zeer glad ijs. Mijn vertrouwen in UNESCO krijgt een flinke deuk als onze WO I-kerkhoven niet erkend worden.
Dan lijkt me dat een sterk gepolitiseerde beoordeling te worden, die niet vertrekt van de situatie zoals ze is, en zeker al niet van het opzet in Vlaanderen, nl. de sites hanteren als middel voor vredeseducatie. Dat is een doelstelling die perfect in harmonie is met de doelstelling van UNESCO zelf. Dat is volgens mij nog het meest bevreemdend. De hele vredesgedachte is immers één van de bouwstenen van UNESCO. Mochten we nu nog de slagvelden willen beschermen, zou het al een moeilijkere kwestie zijn, maar zo is het niet. Het gaat om veel meer.

Ik vrees dat er andere motieven spelen, motieven die te maken hebben met internationale politiek. Ik daag minister-president Bourgeois uit. Hij moet de diplomatieke relaties van Vlaanderen en van België, gelet op de bicommunautaire aanpak van dit dossier, maximaal aanspreken om de misinterpretatie, waarvan ICOMOS in dit dossier blijk geeft, te bestrijden. Ik zou het gruwelijk vinden dat de meest symbolische overblijfselen van een oorlog, die op zich een sterke vredesgedachte uitstralen, niet voor die erkenning in aanmerking komen.

De volledige bespreking in het parlement is hier te vinden.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Unesco wil oorlogssites WO I niet erkennen

Absurde toiletrel tussen De Lijn en de NMBS zet reizigers in de kou

Ingediend op april 4th, 2018 door bartcaron

In Menen blijven reizigers regelmatig verweesd in de kou staan omdat hun bus niet komt opdagen. De reden? Een sanitaire stop van de chauffeur. “Na de zware brand in de stadsgebouwen in de Zuidstraat, een jaar geleden, kunnen de chauffeurs van De Lijn daar niet langer terecht voor een dringende boodschap,” meldde gemeenteraadslid Philippe Mingels (Groen) ons. “Het gevolg is dat chauffeurs nu noodgedwongen hun passagiers moeten achterlaten en terugkeren naar het sanitair in de stelplaats in Geluwe.” De reizigers worden zonder alternatief achtergelaten aan het station.

De meest logische oplossing zou uiteraard zijn dat de buschauffeurs de toiletten in het station van Menen kunnen gebruiken, maar daar wil de NMBS niet van weten. Zo blijkt althans uit het antwoord van Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van mij. “De Lijn kent en erkent de problematiek en is reeds meer dan één jaar bezig om tot een oplossing te komen,” aldus Weyts. “Er wordt nogmaals bij de NMBS aangedrongen om deze problematiek terug bespreekbaar te maken en zo tot een aanvaardbare oplossing te komen.”

Menen blijkt trouwens geen alleenstaand geval. Er bestaat reeds geruime tijd een afspraak met de NMBS om ook in Geel en Genk een proefproject uit te werken waarbij chauffeurs van De Lijn de stationstoiletten zouden kunnen gebruiken. “Tot op heden bleef dit echter dode letter”, moet Weyts toegeven. Zucht. Twee openbare vervoersorganisaties die er meer dan een jaar over doen om overeen te komen over een toiletbezoek, veel bureaucratischer en wereldvreemder kan het niet worden. Het is bovendien bijzonder cynisch dat partijen die maar al te graag de term ‘gegarandeerde dienstverlening’ in de mond nemen er niet in slagen om die dienstverlening ook te garanderen wanneer de chauffeur moet plassen.

En ondertussen? Een uur wachten op de volgende bus.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Absurde toiletrel tussen De Lijn en de NMBS zet reizigers in de kou

Vincent Q prijst de bakkers

Ingediend op april 2nd, 2018 door bartcaron

Vincent Van Quickenborne, de Kortrijkse burgemeester organiseert op 22 april een bijzonder evenement: hij nodigt de Kortrijkse senioren en hun kleinkinderen uit op een gezellige namiddag in Kortrijk Xpo. Alle aanwezigen krijgen koffie en gebak. Daartoe nodigt hij de Kortrijkse bakkers uit verschillende soorten gebak te bezorgen aan een zeer scherpe prijs. Confituurtaartjes, cake, tompoes, éclairs… alles is welkom.

Tot daar een beknopt overzicht van een sympathiek initiatief.

Al zouden we ons vragen kunnen stellen, mochten we een slecht karakter hebben. Maar dat hebben we niet. Als onze burgemeester dat doet, moet hij daar een nobele en zeer belangrijke reden voor hebben. Wellicht meent hij dat onze seniorenverenigingen niet actief genoeg zijn en wil hij een diepe nood lenigen. Sociale cohesie is immers zeer belangrijk, net als intergenerationeel contact. Dat sommige onverlaten verwijzen naar de aankomende verkiezingen, moet een fabel zijn. Die zijn nog ver weg, nog zo’n kleine zes maanden. Kortom, we zouden hem niet durven verdenken van een electorale stunt. De verklaring waarom hij dit evenement de voorbije jaren niet organiseerde, moet te vinden zijn in zijn drukke werkzaamheden in de Kamer. Daar is hij voorzitter van de commissie Sociale Zaken en heeft hij geleerd wat sociaal zijn is en hoe onze economie het best kan draaien.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vincent Q prijst de bakkers

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.