bartcaron.be

En de boer… hij staat in de kou

Ingediend op maart 7th, 2019 door bartcaron

Nooit stond ik in mijn 15-jarige loopbaan als Vlaams volksvertegenwoordiger voor een groter dilemma. Steun ik het decreet rond een weersverzekering voor de boeren zoals het op vandaag voorligt of zorg ik ervoor dat het niet gestemd geraakt? Het is kiezen tussen de pest en de cholera. Niet voor mij, maar voor de boeren. Want één zekerheid is er: zij zullen de pineut zijn, ongeacht of de nieuwe regelgeving er komt of niet.

Waarover gaat het? De jongste jaren moet de (Vlaamse) overheid steeds meer tussenkomen wegens schade aan de oogsten. Denk maar aan de droogte van vorig jaar, de plotse hevige regenval, de schade aan fruitbloesems door late vorst wanneer de bomen, zoals dit jaar, veel te vroeg ontwaken uit hun winterslaap.

Iets wat te veel kost en ‘dankzij’ de klimaatverandering in de toekomst wellicht steeds meer zal gaan kosten, daar wil de Vlaamse Regering graag vanaf. En dus ging ze de boer op, op zoek naar private aanbieders van een weersverzekering voor de landbouwsector.

Een moeizame tocht blijkbaar, want alhoewel het voornemen al stond ingeschreven in het regeerakkoord ligt er nu, 5 jaar later pas een heel wazig voorstel op tafel. Een voorstel dat volgens de juridische dienst van ons parlement broddelwerk is en dat geen enkele concrete garantie biedt voor de landbouwers. Zal er een privéverzekeraar gevonden worden om een dergelijke polis te ontwikkelen? Dat weet Assuralia (de koepel van de verzekeraars) niet. Zullen de boeren er op intekenen, of laten, zoals in Nederland, ook hier 90% van de boeren de kelk aan zich voorbij gaan? Hoeveel zal de premie kosten aan de boer? Er worden getallen genoemd van €50 per hectare, maar even goed van €1.000 per hectare. Zo nat is de vinger waarmee er gewerkt wordt.

En ja, tijdens de opstartjaren zal de Vlaamse Overheid wel een deel van verzekeringspremies subsidiëren. Het voorstel van decreet spreekt zelfs van 65% het eerste jaar. Maar zelfs dat is niet meer dan een aanname. Het is immers de Vlaamse Regering die gemandateerd wordt om de modaliteiten te bepalen.

Diezelfde Vlaamse Regering bestelde een dure studie om de haalbaarheid van een weersverzekering te onderzoeken en het eindoordeel luidt: we weten het niet. Een weersverzekering is dan ook iets helemaal anders dan pakweg een brandverzekering. Als Vlaanderen getroffen wordt door aanhoudende droogte claimt de ganse sector op het zelfde moment vergoedingen. De buffer bij de verzekeraars moet dan ook veel groter zijn dan voor het compenseren van de 0,0… % woningen die jaarlijks afbranden. De verzekeringspremies zullen allicht navenant zijn.

Een regeling met zoveel onzekerheden en onvolkomenheden kan je toch onmogelijke goedkeuren, denk je dan. Terecht. Maar helaas, zo simpel is het niet.

Eind december vorig jaar, tussen de regels van het programmadecreet door, schrapten de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en OpenVLD de mogelijkheid voor boeren om nog langer steun te krijgen van het algemene Vlaamse rampenfonds. De oude regelgeving werd dus al afgeschaft voor er zicht was op een alternatieve verzekering.

Met een dergelijk onbehoorlijk bestuur zet de meerderheid mij vandaag dus het mes op de keel. Ofwel laat ik de boeren in de kou staan, zonder recht op steun van het rampenfonds en zonder dat er een alternatief is. Ofwel steun ik het krakkemikkige alternatief, vol onzekerheden, dat vandaag voorligt. Een alternatief waarvan niemand weet of het ooit levensvatbaar en betaalbaar zal zijn.

Het zijn twee opties, maar in beide gevallen is de boer de pineut.

Door de stemming twee weken uit te stellen, heb ik de collega’s wat extra bedenktijd gegeven. Het is immers geen schande om terug te keren op hun voortvarendheid. De oude regelgeving kan gerust vanonder het stof gehaald worden en nog een paar jaar doorlopen tot er een gedegen onderbouwd alternatief is waarbij de boeren niet per definitie de klos zijn.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor En de boer… hij staat in de kou

Nog geen proper water: goedmenende landbouwers slachtoffer van de cowboys

Ingediend op februari 26th, 2019 door bartcaron

Dit stuk richt zich tot iedereen die in ons Vlaamse platteland voedsel produceert en dat met zoveel mogelijk zorg voor onze omgeving en het leefmilieu probeert te doen. Dat loopt niet altijd even vlot, daar is de slechte waterkwaliteit een frappant voorbeeld van. Het probleem: na meer dan twintig jaar
mestactieplannen (MAP) stromen er nog steeds teveel meststoffen in onze grachten en rivieren. De eerste MAP’s hebben destijds veel stof doen opwaaien maar hebben hun effect uiteindelijk niet gemist. Die pluim kunnen boeren terecht op de hoed steken.

Maar sinds 2014 zit er steeds meer sleet op de formule en de laatste jaren gaat de waterkwaliteit ronduit  achteruit. De cijfers van de recente metingen katapulteren ons een decennium terug in de tijd. 33% van de zogenaamde MAP-meetpunten is rood, terwijl we op maximaal 5% hadden moeten uitkomen, de Europese nitraatnorm. Een reprimande van de Europese Commissie dreigt. De boer zal het slachtoffer van de rekening worden.

Proper water is cruciaal voor de natuur. Waterbewoners als vissen en libellenlarven hangen direct af van de waterkwaliteit: is die onvoldoende, dan leggen zij het loodje. Ook veel natuur op het land is afhankelijk van  de kwaliteit van het (grond)water. Maar ook voor ons drinkwater en zelfs voor frisdrank en bier hebben we zuiver drinkwater nodig.

Echter, zonder mest geen groenten, fruit en voedergewassen. Dat is een boerenwijsheid. Maar alles met mate. Nu zitten de verhoudingen scheef. Omdat Vlaanderen veel meer koeien, varkens en kippen heeft, is de geproduceerde mesthoop veel groter dan wat onze gewassen nodig hebben om goed te groeien. En omdat elke beerkar die niet op het veld wordt uitgereden, een factuur teveel is voor noodlijdende boeren.
Er wordt veel meer mest uitgereden op de akkers en weiden dan de bodem aankan. Het gevolg: de stront vloeit naar onze grachten en rivieren en komt terecht in het grondwater. Geen enkel mestactieplan heeft deze wetmatigheid aan de wortel aangepakt.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

Wat nu gebeurt in de culturele sector getuigt van een hemeltergende inconsequentie

Ingediend op december 18th, 2018 door bartcaron

‘Wie kan hier aan uit, zonder een blauwe bril op te zetten?’

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz ambieerde bij het begin van de regeerperiode om de hele wereld te hervormen, althans de culturele. Naar goede liberale traditie zou hij één en ander grondig rationaliseren. Dat mag best daar waar het soms aan efficiëntie ontbreekt en waar het beter kan. En waar is dat niet eigenlijk? Constante innovatie is niet alleen voor de economie noodzakelijk, ook voor de culturele wereld betekent stilstaan achteruitgaan. Het adagium klinkt verheven: innovatie stimuleert efficiëntie en geeft steeds betere antwoorden op de urgente maatschappelijke uitdagingen.

Daarbij paste een hervorming van de zogenaamde bovenbouw. Die is volgens de minister van Cultuur slecht georganiseerd, versnipperd, weinig efficiënt en onvoldoende effectief. Deze – inderdaad complexe – bovenbouw bestaat uit steunpunten, belangenbehartigers en zijn administratie (Departement Cultuur, Jeugd en Media). En dus ging de minister aan het werk. Er kwamen besparingen bij de gesubsidieerde – zeg maar ‘klassieke’ – steunpunten zoals Socius, Faro, Kunstenpunt. Die zijn nochtans broodnodig. Ze bevinden zich halverwege tussen de overheid en het veld, als plekken van reflectie, ondersteuning, onderzoek en verdieping. Daarop bespaarde de minister.

Tegelijk richtte hij nieuwe structuren op. Ze moeten vooral de privat profit-sector helpen. Kijk naar het Cultuurloket, een adviesbureau voor kunstenaars. Of de cultuurbank, die leningen verstrekt. Of Cultuurconnect, dat digitale toepassingen in de sector promoot, maar te veel tijd nodig heeft om een goed draaiende provinciale bibliotheeksector te vervangen door een peperduur Vlaams systeem. En laat ons ook de tax shelter niet vergeten, een manier voor bedrijven om belastinggeld in te zetten voor podiumkunsten, maar vooral ook om meer intrest te genereren dan bij elke andere belegging. Dat de staat er armer van wordt – bijdragen aan fiscus en sociale zekerheid evaporeren in winsten voor aandeelhouders – neemt de minister er met plezier bij.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Wat nu gebeurt in de culturele sector getuigt van een hemeltergende inconsequentie

De waterkwaliteit daalt… beken en rivieren meer vervuild

Ingediend op november 30th, 2018 door bartcaron

Een totaal mislukt beleid van de Vlaamse regering, in het bijzonder van Joke Schauvliege. Ik kan niks anders besluiten. Er zit te veel mest in de Vlaamse beken en rivieren. De waterkwaliteit ging er het voorbije jaar zelfs nog op achteruit. Het afgelopen jaar werd bij 28 procent van de metingen in de Vlaamse rivieren de nitraatnorm overschreden. Daarmee is de langetermijndoelstelling zelfs niet eens in zicht. Hoe geraken we ooit aan vereiste 5% rode meetpunten?

De rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij die vrijdag jl. werden gepubliceerd, spreken boekdelen. Mijn eigen provincie West-Vlaanderen komt er bekaaid van af. De IJzer kent de slechtste waterkwaliteit, met 57 procent van de punten waar de norm niet wordt gehaald. Daarna volgen de Leie (47 procent) en de Maas (43 procent).

We kennen de kwetsbaarheid veroorzaakt door intensieve tuinbouw, veel kunstmest en maïs. Om de grote veestapel en een grote mestproductie, niet te vergeten. Maar toch. Andere verklaringen worden gezocht in het weer, eerst te droog, dan te nat. Daarnaast spreekt Joke Schauvliege (eindelijk) over “cowboys” die de boel belazeren. Ze zegt (ook eindelijk) dat we geen enkele marge meer hebben. Ja, het gaat van kwaad naar erger.
Is een mentaliteitswijziging nog haalbaar? Of een nieuw mestactieplan dat zal verhelpen, daar heb ik de grootste twijfels over. Er zal een krachtige ommekeer moeten gebeuren. Het is hoog tijd dat de land- en tuinbouwsector dat zelf eindelijk gaan beseffen.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De waterkwaliteit daalt… beken en rivieren meer vervuild

Groen wil afkoppeling DVB-T verhinderen

Ingediend op november 28th, 2018 door bartcaron

BRUSSEL 28/11 12:27 (BELGA)
Oppositiepartij Groen wil verhinderen dat de VRT op 1 december de ethertelevisie (DVB-T) afkoppelt. Vlaams parlementslid Bart Caron noemt de geplande afschakeling “een schending van de opdracht van de openbare omroep”. Volgens hem zal Vlaanderen de enige regio worden waar alleen via betalende formules naar de openbare omroep kan gekeken worden. Caron heeft een spoedresolutie klaar die hij woensdag wil indienen in het Vlaams Parlement.

Op 1 december stopt de openbare omroep met het aanbieden van programma’s via de digitale ether, het zogenaamde DVB-T. Volgens de VRT is het mediagebruik geëvolueerd en “willen mensen niet alleen lineair kijken maar ook waar en wanneer ze willen”. “Ons online aanbod VRT NU beantwoordt aan deze behoefte, DVB-T niet”, k lonk het. Volgens de VRT keek er nog nauwelijks 1 procent (minder dan 45.000 personen) via DVB-T. Andere schattingen liggen hoger en spreken van 80.000 tot 100.000 kijkers.

Maar volgens oppositiepartij Groen betekent de afschakeling “een schending van de openbare omroepopdracht”. Zo staat in de beheersovereenkomst bijvoorbeeld dat het informatie- en duidingsaanbod “toegankelijk en gratis beschikbaar” moet zijn voor de eindgebruikers. Door de afschakeling van DVB-T is dat volgens Groen niet meer het geval. “Kijkers zullen steeds een betalend abonnement nodig hebben om naar de VRT te kijken, ofwel internet, ofwel een abonnement bij een kabelbedrijf, ofwel satelliet-TV ofwel betalende DVB-T van Antenne-TV”, aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Volgens Caron wordt Vlaanderen met de afkoppeling ook de enige regio in Europa waar mensen niet langer gratis naar de openbare omroep kunnen kijken. Ook in Zwitserland wordt DVB-T wel afgeschakeld, maar daar is er nog een gratis alternatief via satelliettelevisie.

Daarom vraagt Caron aan de regering om een addendum bij de beheersovereenkomst op te nemen waarbij het uitzenden via DVB-T verzekerd blijft. En in afwachting van de ondertekening van dat addendum wordt aan de VRT gevraagd DVB-T niet af te koppelen.

Ingediend onder geen categorie 8 reacties

Stop de kaalslag langs de wegen

Ingediend op november 1st, 2018 door bartcaron

Elk jaar worden zowat 210 hectare bomen gekapt langs snelwegen en waterwegen. Dat komt neer op meer dan 400 voetbalvelden. Hakhoutbeheer heet dat. Het zijn indrukwekkende cijfers. Het gebeurt ondoordacht en grotendeels onnodig. In Vlaanderen gaat het al lang niet meer om ‘snoeien om te bloeien’. Het is vaak een kaalslag, meterslang zonder rekening te houden met de ecologische waarde van die bermen. Het moet en kan anders. Er moeten beheersplannen komen op basis van deze principes: 1) monitoring van de bermen om het vernietigen van waardevolle zones te vermijden, 2) geen kappingen in broedseizoen (maart tot augustus), 3) een gefaseerd hakhoutbeheer om lange kaalvlaktes te vermijden, bijv. In parallelle stroken werken, 4) selectief kapbeheer om zo hoogstammige bomen die geen veiligheidsgevaar vormen te sparen, 4) absolute transparantie over de bestemming van het hakhout.

De Vlamingen vragen massaal om meer open ruimte, meer natuur en meer bos. De Vlaamse overheid kapt echter meer bomen dan er worden beplant. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijdert jaarlijks 110 hectare bomen, Waterwegen en Zeekanaal NV zaagt 70 hectare bomen af, De Scheepvaart NV hakt 25 hectare bomen om. Samen is dat een de kluiten gewassen bos dat tegen de vlakte gaat.
Hoe nodig is dat hakhoutbeheer? De bevoegde diensten zeggen dat snoeien en kappen noodzakelijk is voor de veiligheid, want “bomen die te groot worden, hebben een groter risico om om te vallen”. Afhankelijk van de boom- en struiksoorten wordt iedere plaats om de 9 à 15 jaar onder handen genomen.
Over die veiligheid kan je niet discussiëren, die moet verzekerd worden. Maar is dat overal wel een aanvaardbare reden? Er wordt op vele plaatsen bomen verwijderd die niet op de (snel)weg of in de waterweg kunnen vallen. Waar de snelweg op een hoge berm ligt, kunnen de bomen niet op de weg vallen toch? Bomen vallen niet omhoog… En toch worden vele stroken bomen drastisch en volledig weggehaald. Trouwens, hoeveel berichten las u de voorbije jaren over dergelijke ongevallen? (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Stop de kaalslag langs de wegen

‘In plaats van koeien op te voeren in een toneeltje, neemt industrie beter maatregelen om hun leven echt te verbeteren’

Ingediend op oktober 28th, 2018 door bartcaron

‘Het is absurd om studenten ertoe aan te zetten opnieuw meer melk te drinken, zeker als je ziet hoe melkkoeien hun dagen doorbrengen’, schrijft Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. ‘Het is tijd dat het VLAM het geweer van schouder wisselt.’

Voor een paar melkkoeien in het Kempense Balen was het vandaag een verwendag. Studenten van enkele hogescholen konden de koeien online ‘bedanken’ met een massage of pedicure. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wil op die manier studenten opnieuw meer melk laten drinken, maar de manier waarop absurd. Zeker als je ziet hoe de melkkoeien de andere dagen van het jaar doorbrengen. Groen wil evolueren naar een 100% duurzame veehouderij.

Melk is goed voor elk. Piet Zuivel zong het in 1962 en was daarmee meteen één van de muzikale hoogtepunten van een lange geschiedenis campagnes om melk- en zuivelproducten te promoten. U herinnert u misschien nog de ‘Melk, de witte motor’-campagne begin jaren tachtig, of de avonturen van de buitenaardse wezens Mik en Mak eind jaren tachtig, die dankzij de melk van Mon hun krachten herwonnen na een crash met hun ruimteschip. Belgisch absurdisme ten top, ten bevordering van de melkconsumptie.

Daar breit het VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, nu een vervolg aan. Met haar ‘Dankoe’-festival wil het VLAM de boerderij tot bij de jonge mens brengen. In drie hogescholen kunnen studenten met de hashtag #dankoe de koeien bedanken voor hun dagelijks glaasje melk. Via een rechtstreekse videoverbinding zien de studenten hoe ze de koeien een portie eten op een gouden dienblad, een massage, een streepje muziek, of zelfs een pedicure schenken. Zo wil het VLAM de studenten blijkbaar kennis laten maken met het ‘sprookjesachtige’ leven van de koeien.

(meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor ‘In plaats van koeien op te voeren in een toneeltje, neemt industrie beter maatregelen om hun leven echt te verbeteren’

‘Het onnoemelijke leed van de miljoenen dieren in de Vlaamse vee-industrie duurt voort’

Ingediend op oktober 8th, 2018 door bartcaron

Sinds deze legislatuur is Vlaanderen bevoegd voor dierenwelzijn. Een taak die minister Ben Weyts actief op zich nam, met enkele positieve maatregelen als gevolg. Vooral het verbod op het onverdoofd slachten was een echte doorbraak. Toch moeten we tot onze spijt vaststellen dat het daarbuiten beperkt bleef tot ‘window dressing’, met enkele in het oog springende acties voor gezelschapsdieren als katten en honden. Het onnoemelijke leed van de miljoenen dieren in de Vlaamse vee-industrie blijft evenwel voortduren.

Want het mag duidelijk zijn: de industriële manier waarop vlees geproduceerd wordt in Vlaanderen leidt nog altijd tot een systematische schending van de dierenrechten. De traditionele boerderijen bestaan niet meer, in de plaats kwamen heuse vleesfabrieken. Plekken waar dieren gereduceerd worden tot handelsvoorwerpen, voor wie elke vorm van leven onmogelijk gemaakt wordt. De dieren in onze ‘moderne’ vee-industrie kunnen zich niet natuurlijk ontwikkelen. Ze zijn vaak verzwakt, ziek en zelfs misvormd. Besmettelijke ziektes tieren welig door een gebrek aan weerstand. Het meest gebruikte lapmiddel, grote hoeveelheden antibiotica, zorgt voor ongezond vlees. Ondertussen stapelen de schandalen – dioxine, gekkekoeienziekte, varkenspest, … – zich op. Het ultieme lapmiddel, een massale slachting van alle dieren, is een schandvlek op onze moderne maatschappij. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor ‘Het onnoemelijke leed van de miljoenen dieren in de Vlaamse vee-industrie duurt voort’

Het spookt rond het Schipdonkkanaal

Ingediend op september 17th, 2018 door bartcaron

Op 16 mei 2018 stelde ik een schriftelijke parlementaire vraag aan minister Ben Weyts, bevoegd voor openbare werken en mobiliteit, over het Schipdonkkanaal, meer bepaald over de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal. Aanleiding was de reactie van actiegroepen tegen de plannen voor een breed Schipdonkkanaal waarvoor nog steeds ruime reservatiestroken op de ruimtelijke plannen staan. Om die te herzien besliste de regering een nautische studie uit te voeren.
Ik vroeg aan minister Weyts hoe deze nieuwe nautische studie kadert in het regeerakkoord waarbij het Schipdonkkanaal geen prioritaire piste is? Waarom was ze nog nodig? Wanneer zal deze studie afgerond zijn? Hoeveel zal ze kosten? Verder vroeg ik of deze studie het opnemen van de reservatiestrook op de lijst van te schrappen reservatiestroken hypothekeert ?
Minister Weyts antwoordde op 18 juni dat de nautische analyse uitgevoerd is in het kader van de besluitvorming rond de startnota voor het geïntegreerd planproces rond het RUP ‘Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen’, waartoe het initiatief werd genomen door het departement Omgeving in opdracht van minister Schauvliege. De nautische analyse werd intern binnen De Vlaamse Waterweg nv uitgevoerd. Deze analyse is ondertussen afgerond.

Oké, maar waar is die nautische studie gebleven? Na enig speurwerk dat niks opleverde – het kabinet van Joke Schauvliege antwoordde niet op een verzoek dd. 22 juni om de analyse over te maken – stelde ik op 10 juli 2018 een schriftelijke parlementaire vraag aan minister Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, of het mogelijk deze nautische studie te ontvangen?
Op 14 september kreeg ik antwoord: “Het is correct dat aan de bevoegde administratie (De Vlaamse Waterweg) de opdracht werd gegeven tot een nautische studie van het Schipdonkkanaal. Deze studie moet input geven aan de startnota die door mijn administratie zal worden gefinaliseerd. Zolang deze gegevens ontbreken, kan deze startnota niet worden afgewerkt.

Zo is de cirkel rond. De analyse of studie is klaar zegt de ene minister, de andere minister zegt dat de analyse nog niet aan haar is overgemaakt. De ene minister verwijst naar de andere, de andere naar de ene. De informatie wordt achtergehouden, al dan niet bewust. Zo wordt het volk dom gehouden. Of is er een en ander te verbergen? Of tillen de beide ministers dit lastige dossier liever over de verkiezingen? Of is het een mooi voorbeeld van de verkokering van de verschillende departementen? Het is in elk geval slecht bestuur.
Ik zou gewoon graag de conclusies van deze nautische studie/analyse kennen. Die is gemaakt met belastinggeld. En het is toch normaal dat volksvertegenwoordigers de uitvoerende macht controleren? Of mag dat niet meer?

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Het spookt rond het Schipdonkkanaal

Een dag op stage bij een landbouwer

Ingediend op september 7th, 2018 door bartcaron

Een dag meelopen met een actieve landbouwer op het bedrijf, is heel leerzaam voor een politicus die het landbouwbeleid volgt. De praktijk beter kennen, verheldert je visie.
Dank u wel Frank Vergote uit Hulste, het was een boeiende dag. Te meer omdat je een brede blik hebt op de samenhang van landbouw, landschap, natuur, voeding en gezondheid. We hebben meer gebabbeld dan gewerkt… Omdat het zo interessant was. Ook dank aan Ann-Sophie Decroos voor de organisatie.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een dag op stage bij een landbouwer

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.