bartcaron.be

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

Ingediend op januari 13th, 2019 door bartcaron

Vlaams parlementslid Bart Caron zal bij de verkiezingen van 26 mei geen lijsttrekker zijn voor Groen en stopt nadien met de actieve politiek. “Ik word er 64, ben al 15 jaar parlementslid en ben meer dan 20 jaar bezig met politiek. Het is tijd om de fakkel door te geven”, zegt Caron aan Belga. 

Caron begon zijn politieke carrière in 1999 op de kabinetten van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux en van diens opvolger Paul Van Grembergen, eerst als raadgever en nadien als kabinetschef. In 2004 kwam Caron zelf op voor de Vlaamse sp.a-Spirit-lijst in West-Vlaanderen. Als opvolger van Renaat Landuyt, die federaal minister werd, belandde Caron toen in het Vlaamse halfrond. Na de verbrokkeling van Spirit in 2008 koos Caron uiteindelijk (in 2009) voor Groen. Sinds 2009 zetelt Caron voor de Vlaamse groenen in het Vlaams Parlement.

Rode draad doorheen de politieke carrière van Caron is zijn liefde voor cultuur. Zo was hij voor zijn politieke carrière al cultuurfunctionaris in Marke, werkte hij een tijd op de cultuurdienst van Kortrijk en was hij eerst informateur en later coördinator van ‘Brugge 2002’, het project rond Brugge als culturele hoofdstad van Europa.

“Ik heb veel heimwee naar die culturele praktijk”, zegt Caron. Hij wil zich opnieuw meer met die culturele praktijk gaan bezighouden. Daarom betekent 26 mei het politieke eindpunt van Caron. Hij wil de lijst nog wel duwen, maar ambieert geen nieuw mandaat. “Het is een bewuste keuze. Ik heb in de Wetstraat veel dingen mee kunnen realiseren op het vlak van cultuur. Maar ik ben van 1955 en zit al 15 jaar in het parlement. Sommige discussies komen voor de derde of vierde keer terug. Ik kom uit de culturele praktijk en mis dat wel.” Caron werkt nog aan een boek over het cultuurbeleid, dat eind februari moet verschijnen.

Wie in de plaats van Caron de Vlaamse Groen-lijst in West-Vlaanderen zal trekken, is nog niet beslist. Caron zelf spreekt zich daar ook niet over uit. Dat interne keuzeproces loopt nog. Wel hoopt Caron dat er in het parlement voor zijn partij een “waardige opvolger op het vlak van cultuur komt”. “Dat beleidsdomein wordt vanuit Vlaanderen te vaak stiefmoederlijk behandeld. De aandacht vanuit het beleid is vaak ontgoochelend”, aldus Caron.

Bart Caron is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij treedt in zijn vrije tijd ook op als contrabassist.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci bedankt Caron “voor zijn jarenlange inzet voor Groen, maar vooral voor zijn passie en gedrevenheid in het parlement en voor de samenleving op vlak van cultuur en gezonde voeding”. Almaci: “Bart Caron is een parlementslid dat een grote erfenis nalaat. Over partijgrenzen heen is hij er in geslaagd om het cultuurdecreet te realiseren, en heeft zo mee de cultuurwereld uitgetekend zoals we die vandaag kennen”.

Volgens Almaci maakt Caron ruimte voor een jongere generatie “die staat te popelen om in zijn voetsporen te treden”. “Het zijn grote voetsporen die Bart Caron achterlaat om in te vullen. Bart zal de nieuwe lichting mee ondersteunen door de lijst te duwen”, besluit Almaci.

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Ingediend op oktober 31st, 2017 door bartcaron

Als het van ons (Groen) afhangt, dan kan er enkel nog op andermans grond gejaagd worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Ik diende daartoe een simpel voorstel van decreet in (volledige tekst hier).

Op vandaag is het zo dat jagers of groepen jagers aaneensluitende gebieden van 40 ha moeten aanduiden waarop zij het jachtrecht hebben, het zogenaamd jachtplan. Dat jachtrecht hangt samen met het eigendomsrecht van de percelen, maar is ook overdraagbaar, bijvoorbeeld via een historische mondelinge overeenkomst. In het versnipperde Vlaanderen anno 2017 blijkt een dergelijke, haast middeleeuwse regeling niet langer werkbaar.

Toen de goedgekeurde Vlaamse jachtplannen in juli online werden gezet, bleken er veel anomalieën in te zitten. Veel jachtplannen gaan nog uit van een ongerept platteland en houden geen rekening met de ontwikkeling van bedrijventerreinen of verkavelingen. En zo zagen niet enkel veel plattelandsbewoners hun tuin ingekleurd als jachtgebied, maar bleken ook bedrijven, scholen, sportterreinen, begraafplaatsen,… opgenomen in een jachtplan.

Een eigenaar kan zijn perceel laten schrappen uit een jachtplan, maar moet dan wel zelf een administratieve procedure opstarten bij de arrondissementscommissaris. Die absurde omgekeerde bewijslast willen wij nu de wereld uit.

Je kan heel boeiende ethische discussie voeren over de jacht, maar daar gaat dit voorstel heel bewust niet over. Wij willen gewoon rechtszekerheid creëren voor zowel de landeigenaar als de jager. Daarbij is het niet meer dan normaal dat een zakelijke transactie, zoals het doorgeven van het jachtrecht, schriftelijk geregeld wordt.

Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe regeling ook in het belang van de jagers is. Recent werd nog een jagers veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij een perceel ten onrechte had ingekleurd. Schriftelijke overeenkomsten moeten fouten uit onwetendheid vermijden. Daarom leggen we ook extra verantwoordelijkheden bij de eigenaars die hun jachtrecht doorgeven. Bij verkoop van het perceel zullen zij nu duidelijk moeten communiceren naar de jager, zodat er een overeenkomst kan afgesloten worden met de nieuwe eigenaar.


Alternatieven voor dierproeven

Ingediend op december 30th, 2016 door bartcaron

‘Wie vandaag dierproeven doet, wordt uitgescholden of bedreigd. (…) Maar wij doen ons vak met de bedoeling bij te dragen tot een betere wereld. Om met nieuwe kennis te werken aan oplossingen voor medische problemen.’ Dat schreven enkele onderzoekers dinsdag in deze krant en het klinkt overtuigend (DS 27 december) . Toch mag het ons niet blind maken voor het ‘onwelzijn’ van de dieren.

Eerst enkele feiten en cijfers. In 2015 werden in Vlaanderen 241.221 proefdieren gebruikt in 124 erkende laboratoria. Drie kwart van de proefdieren zijn knaagdieren, daarna volgen vissen en vogels als grootste groepen. Ook hogere gewervelde diersoorten worden nog dikwijls gebruikt voor dierproeven, zoals resusapen. Er worden jaarlijks (inclusief hergebruik) meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens gebruikt als proefdier. Meer dan 20 procent van de dieren lijdt ernstige pijn tijdens de onderzoeken. 4,7 procent overleeft de tests niet. Niet niks.

(meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ingediend op december 26th, 2016 door bartcaron

De Lijn  –  Geluidshinder kusttram: vraag en antwoord aan minister Ben Weyts. Klik hier.

Hakhoutbeheer in Vlaanderen: vraag en antwoord van ministers Weyts en Schauvliege. Klik hier voor de tekst en klik hier voor de bijlage.

Wachtlijst restauraties: vraag aan en antwoord van minister-president Geert Bourgeois. Klik hier voor de tekst, klik hier voor bijlage 1 en klik hier voor bijlage 2.

Beschermde landschappen:vraag en antwoord aan minister-president Geert Bourgeois. Klik hier voor de tekst.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Ingediend op december 8th, 2016 door bartcaron

Oppositiepartij Groen staat achter de vraag van Ketnet voor een tweede kanaal voor de allerjongsten. Groen-mediaspecialist Bart Caron spreekt van “een legitieme vraag” en “een begrijpelijke ambitie”. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Ingediend op december 1st, 2016 door bartcaron

De Cultuurcommissie van het Vlaams parlement heeft het ontwerpdecreet over de gereglementeerde boekenprijs donderdag unaniem goedgekeurd. Daarbij werd wel beslist om de maximale korting voor bibliotheken, die eerder al was opgetrokken van 15 naar 25 procent, te doen zakken naar 20 procent. Dat is een werkbaar evenwicht tussen die noden van het boekenvak en de openbare bibliotheken. De bedoeling is de boekensector versterken en wapenen voor de toekomst. Al te grote kortingen wurgen vandaag de boekhandel, het aanbod dreigt onder de prijzendruk te verschralen en we hebben nood aan boekenwinkels met een rijk aanbod, waar het aangenaam toeven en die zich op een haalbare afstand van de koper bevinden. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Ingediend op december 20th, 2015 door bartcaron

Tot grote ontsteltenis vernamen we de sloop van de voormalige villa van Rik Slabbinck in de Sint-Pietersmolenstraat 1 in Sint-Pieters, Brugge. In 2011 werd via verschillende kanalen gemeld dat de villa beschermd werd. Ook toenmalig minister voor erfgoed Bourgeois zou dit gecommuniceerd hebben. Dus was de verwondering groot toen we hoorden dat dit beschermde pand gesloopt was.

Of was deze unieke kubistische woonst en atelier van de architect Jozef Lantsoght niet beschermd? Inderdaad, de villa stond blijkbaar enkel op de lijst van waardevol erfgoed, wat een sloopt niet uitsluit. Wat liep hier verkeerd?

Op vraag van Bruno Mostrey, gemeenteraadslid voor Groen in Brugge, legde Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger, deze vreemde kwestie voor aan het kabinet van minister-president Geert Bourgeois.

Volgens de procedure is er in deze fase – hoe jammer de sloop ook – niet echt iets verkeerd gelopen. De dienst Erfgoed Vlaanderen gaf een gunstig advies voor de afbraak aan de Stad Brugge. En omdat het pand enkel op de inventaris stond en in de feiten niet beschermd was, kon men effectief overgaan tot de sloop.

Canvas berichtte indertijd over de bescherming, evenals andere kranten. En Bourgeois zou ook zo gecommuniceerd hebben. Maar blijkbaar is de villa enkel voorlopig beschermd geworden, maar nooit definitief. Momenteel is/was die enkel opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed…

“Er is hier ergens iets misgelopen… maar wat? Waarom is er nooit een definitieve bescherming gekomen? En waarom is dat nooit gecommuniceerd?” vraagt Bart Caron zich af.

“Ik vind het triest hoe het Brugse stadsbestuur zonder verpinken een sloopvergunning gaf voor dit waardevolle modernistische pand waarvoor de stad Brugge indertijd zelf de bescherming vroeg,” zucht Bruno Mostrey. “Hoe is dit mogelijk? Het pand was waardevol omwille van het feit dat er een gerenommeerde Brugse kunstenaar woonde en actief was. En omwille van de bijzondere kubistische architectuur van Lantsoght. Dat dit bestuur hier ongevoelig voor is, zal de Bruggeling doen opschrikken.”

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger, 0477 495810
Bruno Mostrey, gemeenteraadslid Brugge, 0478 304341
PS Enkele artikels
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/mode%2B%2526%2Bdesign/1.1079421
http://www.focus-wtv.be/nieuws/woonhuis-rik-slabbinck-ligt-tegen-de-vlakte-0
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/voormalig-huis-rik-slabbinck-in-brugge-wordt-beschermd/article-normal-65731.html

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Ingediend op december 9th, 2015 door bartcaron

Groen staat in principe positief tegenover de geplande windturbines langs de snelweg. In tijden van klimaatopwarming is het meer dan nodig om te investeren in hernieuwbare energie. We moeten fossiele brandstoffen die CO2-uitstoten dringend afbouwen. Windmolens zijn daarvoor uitstekend geschikt. Vlaanderen heeft ten opzichte van de buurlanden en Wallonië een grote achterstand. In het Vlaams gewest staan 295 grootschalige windturbines, goed voor een totaalvermogen van ruim 690 megawatt, en staat daarmee, in vermogen per 100.000 inwoners achterin de Europese ranglijst, tussen landen als Roemenië, Bulgarije en Litouwen. Daartegenover staan landen als Ierland, Spanje en de Scandinavische landen die drie tot vier keer zoveel windenergie per 100.000 inwoners produceren. En nu zelfs minister-president Geert Bourgeois pleit voor een sterke inhaalbeweging, is het nodig dat het Kortrijkse haar verantwoordelijkheid opneemt.

Die windmolens moeten uiteraard ergens staan. Liefst in windrijke streken, zoals West-Vlaanderen. De aanvraag voor de plaatsing van vier turbines in Bellegem gaat over vier windmolens van elk 3.750 KW. De voorbije jaren waren er nog dossiers voor inplanting in Bellegem. Het verschil met die vorige aanvragen zit in de plaatsing van de molens. In het huidige voorstel komen ze langs de snelweg A 16. En ze houden voldoende afstand van de bewoning. In vroegere voorstellen stonden ze verspreid, wat landschappelijk storend is, en ze stonden te dicht bij woningen. De vier geplande turbines van Electrabel en Yard Energy Development zouden langs de snelweg A17 komen, nabij de Kwabrugstraat, Ijzerhandstraat en Ronsevaalstraat. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Ingediend op augustus 20th, 2015 door bartcaron

Een sloopvergunning werd aangevraagd voor het pand dat op vermeld staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed1. Er zou een appartementsgebouw komen.

Het pand vormt een eenheid met de andere woningen met dezelfde typologie in de Belfaststraat 6, 8, 10, 12, 14, (die ook allemaal op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan), bakstenen huizen verfraaid met gecementeerde en natuursteenelementen. Het merendeel dateert van het interbellum. Het hoekhuis is een ontwerp van architect P.Audiens2.

Als motivatie om het huis af te breken stelt de bouwheer dat het huis paalt aan een (lelijke) wachtgevel van een appartementsgebouw van acht verdiepingen. Dat is een foute redenering: het is het niet de woning, maar het appartementsgebouw dat uit de eenheid springt en de lijn van de huizen in de Belfaststraat doorbreekt. Het appartementsgebouw dat ernaast staat, is pas een vloek. Dat had nooit mogen gebouwd worden. Immers, dit stadsgedeelte (Belfaststraat, Beheerstraat) vormt een bouwkundig geheel met gelijkvormige huizen qua stijl dat men zou moeten vrijwaren. Het bepaalt de identiteit van deze buurt. Het is een mooi architecturaal ensemble dat zo typerend is voor een straat uit het interbellum. Men mag de erfgoedwaarde nooit alleen afwegen aan het gebouw alleen, maar ook aan de omgeving, en vooral de aanpalende gebouwen en het straatbeeld.

Als groene partij verdedigen we zeker de herbestemming van gronden en gebouwen binnen de stadsring. Wij pleiten voor verdichting en herwaardering van de stadskern. Voor ons is het ook belangrijk dat je mooie oud panden moet kunnen vrijwaren. De historische diversiteit is een verrijking voor de stad. Het verhoogt de architecturale kwaliteit. Men merkt dikwijls dat een herbestemming van oudere monumenten tot een nieuwe evolutie leidt in de stadscultuur. De trend om vernieuwing samen met historiciteit te ontwikkelen vindt men terug in de interessante Europese steden. Ook in Kortrijk worden de bezoekers aangetrokken door panden met een verhaal, panden die een nieuwe functie krijgen. Denk aan de horeca en aan mode.

Een herwaardering van de Kasteelkaai en de Belfaststraat zou een meerwaarde voor onze stad zijn. Er zijn alvast twee cafés gevestigd in de nummers 4 en 5. Waarom niet een paar parkeerplaatsen en een bushokje omtoveren tot gezellig plaatsje met een boom en terrasjes.

Recent, in juni, kaartte Groen een soortgelijk probleem aan, nl. de panden in de Rijselsestraat. Ook deze keer zullen we een bezwaarschrift indienen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 8 september

Is het niet dringend tijd dat de stad Kortrijk een visie gaat ontwikkelen over haar bouwkundig erfgoed ? En dat niet alleen voor de beschermde panden maar ook voor deze die op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan. Is het niet hoog tijd om na te denken over ensembles, over straten en zelfs wijken? Stop de herhaalde discussie over elk pand afzonderlijk, maar ontwikkel een visie voor de hele stad. Dan weten bouwheren en promotoren ook waar ze aan toe zijn. En schakel daarbij specialisten in bouwkundig erfgoed in. Die zijn er voldoende in Kortrijk

1 Vastgestelde inventaris onroerend erfgoed = https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/59823
2 P. Audiens*, die ook twee woningen aan de IJzerkaai ontwierp, die eveneens op de lijst onroerend erfgoed staan.

Meer info
Cathy Matthieu
Gemeenteraadslid
cathy.matthieu@groenkortrijk.be

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Ingediend op juli 31st, 2015 door bartcaron

PERSMEDEDELING van GROEN

Politiek en boerenbond moet nieuw landbouwmodel uittekenen en ondersteunen. Het huidig landbouwmodel zit op een dood spoor. Vlaams parlementslid Bart Caron: “Oorzaak van boerencrisis is het opeenvolgende beleid van CD&V-ministers. Zij promoten al jaren een landbouw gericht op export. De Vlaamse regering van Geert Bourgeois (N-VA) trekt die strategie volop door. Er is nood aan model met veel meer onafhankelijke en moderne boerderijen. Politiek beleid is de oorzaak van boerencrisis maar kan ook de oplossing zijn.”

In 15 jaar tijd stopten vier op de tien Vlaamse boeren met hun bedrijf.  Caron: “De oorzaak van de koude sanering van de landbouwsector is het exportmodel dat familiale boerderijen in een grootschalige exportmachine veranderde. 26 eurocent is wat een Vlaamse boer kreeg voor een liter melk in mei. Maar het kostte hem 32 eurocent om die liter te produceren. Tegelijk voert de Vlaamse agro-industrie soja in vanuit Brazilië, produceert er hier industrieel vlees mee, om het vlees dan naar Japan of Zuid-Korea uit te voeren. Een hallucinante 87 procent van het vlees dat we in Vlaanderen produceren, wordt uitgevoerd. Onze landbouwers zijn het eerste slachtoffer van dat exportbeleid.”

Vlaanderen verdient beter dan de vervuilde fabrieksvloer te zijn van een internationale miljardenindustrie. Vlaanderen moet een landbouwmodel ondersteunen met veel meer onafhankelijke, fiere familiale boerderijen. Dat model is moderner en zet hoofdzakelijk in op een korte keten met typische producten van bij ons. Rechtstreeks van het land naar de klant. Die korte keten met minder tussenschakels biedt dus enorme opportuniteiten. De consument wint erbij: hij heeft smakelijke producten en weet waar ze vandaan komen.

Bart Caron
Vlaams parlementslid

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.