bartcaron.be

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Ingediend op juli 18th, 2015 door bartcaron

Alsof ingrijpen bij provincies helpt om bestuurlijke verrommeling aan te pakken

De provincies liggen bij de Vlaamse regering onder vuur. Gisteren besliste de regering principieel over de overdracht van tal van provinciale instellingen en subsidies. Dat zijn ingrijpende beslissingen waar nu nog overleg zal worden gepleegd met de betrokken instellingen, maar vooral met de stads- en gemeentebesturen.

Wat verandert er in West-Vlaanderen?
Wat de provinciale instellingen betreft, op de terreinen van Cultuur,Jeugd en Welzijn stelt de Vlaamse regering het volgende voor.

Worden overgedragen aan de Vlaamse overheid:
– De cluster Mu.Zee Oostende, Ensorhuis Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke wordt overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, dus niet aan de stad Oostende. Er wordt een nauwe samenwerking met het KMSKA in Antwerpen voorgesteld.
– Het Provinciaal Museum Bulskampveld in Beernem, omdat het een belangrijke agrarische collectie bevat.
Het Lijsternest (Stijn Streuvelshuis en schrijversresidentie) in Anzegem, waarbij het ingepast wordt in Passa Porta en het Fonds voor de Letteren wordt voorgesteld. (meer…)

Ingediend onder nieuws 2 reacties

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Ingediend op juli 15th, 2015 door bartcaron

Uit de Krant van West-Vlaanderen van 14 juli 2015 – Jos Remaut

Uitspraak van de commissievoorzitter tijdens een debat over de overdracht van provinciale bevoegdheden cultuur en jeugd deze namiddag in het Vlaams Parlement. Bart Caron (Groen) vindt dat deze materie beter bij de provincies kan blijven, gewoonweg omdat er geen goed alternatief is.

Op zijn minst een opmerkelijke uitspraak, want Groen staat niet bepaald bekend als een minnaar van de provincies. “Als je geen beter alternatief hebt, moet je niet beginnen rommelen in dingen, want dan worden die dingen, die culturele organisaties of dat cultureel en jeugdwerkveld er niet beter van.” (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Ingediend op juni 30th, 2015 door bartcaron

Een merkwaardig Belgabericht van daarnet: “In 2014 heeft Vlaanderen 39,3 miljoen kilogram stikstof uit dierlijke mest verwerkt en geëxporteerd. Dat is een stijging van 13 procent tegenover het voorgaande werkjaar”. Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) stelde die cijfers voor.
Het aantal kilogram verwerkte stikstof blijft stijgen, vooral de export van varkensmest. Het gaat om 17,5 miljoen kilogram stikstof, of 44 procent van de totale verwerking. Ruwe pluimvee staat voor 16,8 miljoen stikstof.
De stijging van de verwerkte mest wijst niet op een efficiëntere aanpak van de verwerking, maar van de pluimvee- en varkensstapel die alsmaar groeit.

En het meest cynisch onderdeel van het bericht. “Er is in Vlaanderen nog 23 procent vrij beschikbare capaciteit , meer dan vorig jaar. Ook daar heeft de uitvoer van ruwe mest uit West-Vlaanderen naar Zeeuws-Vlaanderen, voor een groot deel mee te maken. Maar de totale mestverwerkingscapaciteit, dus exclusief export, steeg wel. In tien jaar tijd werd de mestverwerkingscapaciteit nu al verdrievoudigd.
West-Vlaanderen blijft wel de kroon spannen met 55 procent van de verwerkingscapaciteit. Antwerpen komt met 22 procent op de tweede plaats, gevolgd door Limburg en Oost-Vlaanderen.

Hoeveel mestverwerkingsinstallaties moeten er nog bijkomen? Als er nog 23% capaciteit voor mestverwerking is, dat is er nog minstens 23 procent capaciteit voor de uitbreiding van de varkensstapel en het pluimvee. Moeten er nog meer mega-varkensstallen komen in West-Vlaanderen? Ik dacht dat overal wordt gepleit voor een Innovatieve en duurzame economie,voor de creatie van toegevoegde waarde… Hahaha, we gaan mest uitvoeren naar de buurlanden en varkenskarkassen naar China..
Blijkbaar is mest toch een prachtig product, als het zelfs onze handelsbalans goed doet.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Ingediend op juni 24th, 2015 door bartcaron

Gisteren nog een vraag gesteld aan minister Joke Schauvliege over de bescherming van de historische permanente graslanden in de polders. Ze antwoordde dat er op dit moment hard wordt gewerkt aan een “maatschappelijk gedragen oplossing, waarbij ecologie en landbouw elkaar kunnen vinden. Dat is perfect mogelijk. Polarisatie heeft in dit dossier geen enkele zin en maakt het alleen maar moeilijker om tot die evenwichtige oplossingen te komen. Ik heb gehoord dat alle aanwezige commissieleden dat ook vinden, dus maak ik me sterk dat we daaruit zullen geraken.
En nog: “Voorzitter, ik denk dat de conclusie is dat iedereen in deze zaal een oplossing wil die maatschappelijk gedragen is, juridisch zeker is en evenwichtig is. Dat is belangrijk en daaraan wordt op dit ogenblik hard gewerkt.
Helaas zijn geen maatregelen genomen om in de periode waarbij de bescherming tot stand zou moeten komen, om het omploegen van grasland te voorkomen. De eeuwenlang ontwikkelde vegetatie, zeer ijk aan planten en voeding voor koeien, wordt zo ineens vernietigd. Helaas, de meerderheid besliste – ook de Vlaamse Regering – om geen moratorium door te voeren op het scheuren van de poldergraslanden buiten de nu al bestaande bescherming.

Er is reeds een gedeelte van de poldergraslanden beschermd via het Natuurdecreet; Daar staat de natuurinspectie in voor de handhaving. De minister stelde dat ze daar wel effectief toezicht op uitoefenen. Echter, de rapportering van de handhaving in 2014 moet nog worden bezorgd. Die is lopende, en er zijn nog geen definitieve cijfers. Tja, we zijn toch medio 2015. Ik zal de gegevens na de zomer opvragen.

Zowat iedereen kijkt ‘hoopvol” uit naar een snelle beslissing. Daar moeten we het dus mee doen. Het gaat blijkbaar veel sneller de pensioenleeftijd te verhogen dan de poldergraslanden te beschermen.

Tekst en beeld van de vraagstelling en het antwoord van de minister staat hier: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/991434/verslag/991973

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Ingediend op juni 23rd, 2015 door bartcaron

Groen vraagt overheveling kustreddingsdienst naar provinciebestuur
Vlaanderen volgt eigen principes niet

Momenteel woedt een discussie over de financiering van de IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen). De provincie neemt met een bijdrage van 250.000 euro het grootste deel van de werkingskosten voor zijn rekening*. Door de plannen van de Vlaamse regering om de provincie uit alle intercommunales te zetten, dus ook uit de IKWV, komt deze bijdrage op de helling te staan.

Voor de Vlaamse regering/minister Homans is het blijkbaar eenvoudig: de provincie moet de huidige lidmaatschapsbijdrage maar omzetten in een subsidie en blijven betalen. Een beetje absurd, alsof je uit een club gezet wordt, maar toch nog je lidgeld moet betalen.

Bovendien volgt de Vlaamse regering hiermee de eigen principes van de interne staatshervorming niet. Daarin was het voorzien dat per beleidsthema nog slechts 2 betrokken overheidsniveaus zouden overblijven. Voor de IKWV zouden dat dus na uittreden van de provincie nog de lokale overheden en Vlaanderen (als sponsor) zijn. Nu nog geld verwachten van de provincie is volgens dit principe helemaal niet logisch. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

Ingediend op mei 27th, 2015 door bartcaron

Plooifietsen zijn niet welkom bij de Vlaamse overheid in het Brugse Kamgebouw. Uit vrees voor vuil en uit veiligheidsoverwegingen moeten personeel en bezoekers hun geplooide fiets aan de ingang achterlaten. ‘Al te gek’, zegt Bart Caron (Groen).

BruggeGeen grotere vriend voor fietsers die met de bus of de trein naar het werk pendelen dan de plooifiets, want het vervoersmiddel is in gevouwen toestand niet groter dan een kleine koffer en kan dus gemakkelijk overal mee naartoe. Behalve naar de overheidsgebouwen in Brugge dan, want terwijl de plooifiets hoe langer hoe meer aan populariteit wint, worden ze steevast aan de ingang van de gebouwen van de Vlaamse overheid geweigerd.

Geen opgeplooide fiets onder het bureau, maar dus wel gewoon buiten. Een vervelende zaak voor de eigenaars, want de kleine fietsen hebben doorgaans wel een stevig prijskaartje en zijn daardoor ook erg in trek bij dieven. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Ingediend op mei 21st, 2015 door bartcaron

Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe brug in Ingemunster willen we met Groen duidelijk de kaart van de binnenvaart trekken. “Containerschepen met drie lagen halen tientallen schepen van de weg” zo geeft Bart Caron, parlementair van Groen, aan. Caron (Groen) volgt het Seine-Schelde dossier op in het parlement.

Het is duidelijk dat vervoer van goederen over onze waterwegen de meest duurzame, minst vervuilende en de goedkoopste vorm van transport is. “Net daarom willen we met Groen de binnenscheepvaart in onze regio alle kansen tot ontwikkeling geven. Ook in Ingelmunster staan we volop achter dit principe,” geeft Tijs Naert aan, regiovoorzitter voor Groen in Zuid-West-Vlaanderen. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Ingediend op mei 10th, 2015 door bartcaron

Niet alleen Groen, maar ook vele omwonenden klagen over de lawaaioverlast van het vliegveld van Wevelgem (Kortrijk Airport). Niet toevallig. De cijfers bevestigen dat er in 2014 circa 34 000 niet-professionele bewegingen werden uitgevoerd, vooral voor scholing en training. Dat is een pak meer dan het jaar voordien. Bijzonder hinderlijk zijn de repetitieve touch and go vluchten van kleine sportvliegtuigen en van helikopters (7 146 helikopterbewegingen in 2014 of zowat 1/5 van alle bewegingen). Die zijn zeven keer talrijker dan de zakenvluchten. Niet niks dus.

De luchthavendirectie wilde geen gehoor geven aan de klachten. Quod non. Na verschillende klachten zijn er geluidscontroles gebeurd door De Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid, in januari en maart van dit jaar. Daaruit blijkt zeer duidelijk lawaaioverlast door de vliegactiviteiten. Op 7 maart bijv. werden in een tijdspanne van 1 uur en 22 minuten, 31 vliegbewegingen geregistreerd, waarvan 18 met geluidspieken van meer dan 75 dB(A) en één geluidspiek van 93,9 dB(A). Dat is een verhoging van het geluidsdrukniveau met 25 tot 30 dB(A). (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Ingediend op april 30th, 2015 door bartcaron

De aspergeoorlog die de jongste dagen woedt tussen de twee grote distributieketens Lidl en Colruyt bewijst andermaal dat de prijszetting van landbouwproducten te ver boven de hoofden van de producenten gebeurt. “De grote ketens beschouwen de landbouwers als quantité négligeable. Dat kan niet”, zegt Groen-parlementslid Bart Caron.

Lidl wil zich in Vlaanderen volop in de markt zetten als specialist in groenten en fruit. Hun aspergestunt van deze week past in deze strategie. Door geen winstmarge te nemen, bood Lidl haar Nederlandse asperges 20% goedkoper aan dan de prijs op de Vlaamse veilingen waar Colruyt zijn asperges inkoopt. Colruyt, die altijd de goedkoopste wil zijn, verlaagde zijn prijs en verkoopt zijn asperges met 20% verlies. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Ingediend op maart 19th, 2015 door bartcaron

De stadsmonitor werd gisteren voorgesteld met daarin een hele rist aan boeiende cijfers over Kortrijk en de andere centrumsteden. Bij de stad hadden ze vooral oog voor het gestegen fierheidscijfer.
Met Groen bekeken we ondertussen de cijfers al iets diepgaander. Wat ons vooral opviel waren de erg povere cijfers m.b.t. de bus, het busgebruik, het aanbod van de Lijn en de appreciatie door de Kortrijkzaan. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Kortrijk heeft de bus gemist

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.