bartcaron.be

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Ingediend op maart 8th, 2015 door bartcaron

Cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) moet het oprecht menen met het burgerkabinet. “De minister zal dan ook de aanbevelingen die eruit voortkomen ter harte moeten nemen”, zegt Caron. “Als de minister het oprecht meent met inspraak dan is Groen uiteraard een voorstander om zoveel mogelijk mensen inspraak te geven in het cultuurbeleid. Wij juichen alle oprechte pogingen toe om meer inspraak te geven”, reageert Vlaams Bart Caron parlementslid (Groen) op de karikatuur die VLD-minister Sven Gatz en andere VLD’ers maandag proberen te maken.

“We blijven tegelijk van mening dat de besparingshakbijl van Gatz de reeds bestaande inspanningen voor cultuurparticipatie kapot maakt. Deze organisaties, van de lokale verenigingen, Hart boven Hard, tot de strategische adviesraden en steunpunten doen reeds dagelijks voorstellen voor cultuurbeleid. “Respecteer ook de inzet van die talrijke organisaties van de Dorpsstraat tot de Wetstraat“, zegt Caron. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Ingediend op februari 27th, 2015 door bartcaron

Het aantal monumenten dat wacht op restauratie of broodnodig onderhoud neemt schrikbarend toe. Dit zal leiden tot verval, zo blijkt uit de cijfers die ik opvroeg bij de Minister-president Geert Bourgeois (N-VA), evens bevoegd voor Onroerend Erfgoedbeleid.

Op 1 januari trad het nieuwe Onroerend-erfgoed-decreet (goedgekeurd onder bevoegdheid van Bourgeois op het einde van vorige legislatuur) in werking. Dit decreet hanteert een lager premiepercentage voor onderhoud en restauratie van monumenten en landschappen. Daardoor hebben potentiële aanvragers eind 2014 eieren voor hun geld gekozen en op basis van het oude, voordeliger stelsel premies aangevraagd. Uiteraard proberen burgers en lokale overheden nog snel van een gunstigere regeling te genieten.

Uitpuilende kasten
Geert Bourgeois bevestigde dat er in de laatste twee maanden van 2014 veel meer premieaanvragen zijn ingediend dan gemiddeld in de andere maanden van het jaar. Dat geldt voor premies voor monumentenzorg en landschapszorg.

Voor onderhoudspremies waren er gemiddeld per maand 77,7 aanvragen in de eerste tien maanden en 147 aanvragen voor de laatste twee maanden van 2014.

Voor restauratiepremies waren er gemiddeld 32,7 aanvragen voor de eerste tien maanden en de laatste twee maanden alleen al 333.

Voor landschapszorg waren er voor de eerste tien maanden gemiddeld 9 aanvragen per maand, voor de laatste twee maanden is dat 34,5 aanvragen. De piek situeert zich telkens in de laatste twee maanden van 2014.

(meer…)

Ingediend onder nieuws 1 reactie

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Ingediend op december 19th, 2014 door bartcaron

Groen heeft Freya Piryns voorgedragen als bestuurder in de Raad van Bestuur VRT. Door de groei van de Vlaamse fractie tot 10 parlementsleden voorziet het Cultuurpact dat de partij een bestuurder voordraagt voor de openbare omroep. De Vlaamse regering vernieuwt bij het begin van  elke legislatuur de raad van bestuur van de VRT.

“De VRT is een zeer belangrijke Vlaamse instelling: een baken in onze democratie met als hoofdopdrachten in te staan voor informatie, cultuur, educatie en ontspanning en sport. Een kwalitatieve Vlaamse openbare omroep zet op die vlakken de standaard, zodat ook de commerciële zenders een hoog niveau bereiken”, zegt Vlaams parlementslid Bart Caron.

De openbare omroep is één van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor journalisten en creatief talent in Vlaanderen. “De openbare omroep moet innovatief zijn en ook online een steeds breder aanbod brengen”, aldus Caron, de cultuurspecialist van Groen. De raad van bestuur van de VRT zet het strategisch beleid van de omroep uit, en is dus het belangrijkste orgaan.

Groen heeft Freya Piryns aangeduid na een procedure binnen de partij met open nominaties. Uit de verschillende kandidaten heeft de Vlaamse fractie van Groen Freya voorgedragen als kandidaat aan het partijbestuur van Groen. Groen droeg Freya Piryns voor omdat zij deskundig is op dit terrein, als politica actief was op terreinen van cultuur en media, en creatief kan meewerken aan de uitbouw van de openbare omroep.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Ingediend op december 11th, 2014 door bartcaron

Joke Schauvliege breekt haar belofte  

Ik heb minister Joke Schauvliege ondervraagd over de gerucht als zou voor het project ‘Rivierherstel Leie’ niet de beloofde 500, maar slechts 300 hectare natte natuur zou gerealiseerd worden. Dat natuurproject kadert in het Seine-Scheldeproject, waarbij de Leie aangepast worden voor grotere schepen. Het gaat om het herstel van oude meanders, de oevers terug natuurlijk inrichten, de aanliggende weiden terug hun originele natte structuur geven en die natuur toegankelijk maken voor recreatie. Het heeft betrekking op de Leieboorden van Wervik tot Deinze. Het wordt ruime meegefinancierd door Europa (80 miljoen euro)

De Vlaamse regering besliste in 2010 dit langdurige project (tot 2025) te realiseren.
Nu komt de regering daar op terug. (meer…)


Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

Ingediend op november 23rd, 2014 door bartcaron

De toestand van de fietsverlichting op de ‘nieuwe’ Kortrijkse bruggen over de Leie is dramatisch. Groen Gemeenteraadslid Matti Vandemaele trok op onderzoek en deed volgende vaststellingen:
Op de westelijke Ringbrug (R36, tussen Kluifrotonde en Euroshop):
* van de 348 lichten zijn er 102 kapot, dat is net geen 30%
* van de 348 armaturen zijn er 35 met een gebroken glas.
* de zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers (zeker bij mist en regenweer) is ondermaats.
Op de fietsersbrug (ter hoogte van St-Amandscollege Noord):
* van de bijna 100 lichten die ingewerkt zijn in de brug werken er nog 5.
* de zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers in nihil.

De toestand van de andere bruggen in de Noordstraat (7 kapotte lichten op 120) en de Groeningebrug (alle lampen werken) is een pak beter.  Matti Vandemaele (gemeenteraadslid kortrijk): “Al maanden zijn er problemen met de verlichting van de fietsersbrug en de brug op de westelijke ring. Hoe langer het duurt voor een oplossing komt hoe erger het wordt. Het is onbegrijpelijk dat er niet ingegrepen wordt. Het Vlaams gewest is bevoegd en het is al vanaf dag 1 dat er problemen zijn.
Bart Caron (Vlaams parlementslid): “Ik zal de verantwoordelijke minister Ben Weyts ondervragen over de aanhoudende problemen. het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat het Vlaams Gewest haar eigendommen onderhoudt zoals een goeie huisvader.
Matti Vandemaele: “In afwachting van een oplossing door het Vlaams gewest, die hopelijk niet lang op zich zal laten wachten, verwachten we dat de stad Kortrijk tijdelijk noodverlichting voorziet. De stad vindt van zichzelf dat ze een fietsstad is, zo’n kleine inspanning kan dus zeker geen probleem zijn voor fietsstad Kortrijk.

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Ingediend op oktober 23rd, 2014 door bartcaron

Woordbreuk. De stadscoalitie draait haar kar en zo kan een ontwikkelaar van LAR-zuid een bedrijfszone voor logistieke activiteiten maken op het Kortrijkse deel van LAR-zuid. De inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog en de leiders van de stadscoalitie toeterden dat er met deze coalitie zeker geen LAR-zuid zou komen. De toenmalige aankondiging past in het zichzelf aanmeten van een groen imago. Deze bocht is woordbreuk. Je moet maar durven, nu kondigt de stadscoalitie met evenveel poeha aan dat ze van mening is veranderd, en dat dat zelfs goed is voor de natuur… (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

Ingediend op oktober 9th, 2014 door bartcaron

De VRT moet aandacht blijven geven aan de kleine sporten, o.m. tijdens Sporza Zondag. De omroep zou zich beter de vraag stellen of het echt zoveel moet zijn voor de sporten die al heel veel aandacht krijgen, Dat is mijn reactie op het besparingsplan waarmee de VRT antwoordt op de besparingen van de regering-Bourgeois.
Informatie, duiding en cultuur, inclusief fictiereeksen, zijn dé centrale opdracht van de VRT. Daar kan niet in geknipt worden. Besparingen op productiekosten kunnen aanvaardbaar zijn als ze ook realistisch zijn, en niet ten koste gaan van jobs.
En wil het huis ook even nadenken over het lichte amusement? Misschien mag daar wel wat op bespaard…

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Ingediend op juli 4th, 2014 door bartcaron

Interview in Het Nieuwsblad van 4 juli 2014.

[gview file=”http://www.bartcaron.be/wp-content/uploads/2014/07/Interview-Bart-in-Het-Nieuwsblad-4-juli-2014.pdf”]

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor ‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Ingediend op april 25th, 2014 door bartcaron

Groen West-Vlaanderen voert vandaag in Kortrijk actie voor het versterken van de West-Vlaamse open ruimte. Onder impuls van de lijsttrekkers Bart Caron en Wouter De Vriendt trekken ze aan de alarmbel en schuiven ze een beter ruimtelijk beleid naar voor. Zuinig en intensief ruimtegebruik zijn hierbij de kernbegrippen. Met Marleen Ryelandt, op de tweede plaats op de Vlaamse lijst, heeft Groen ook een experte in deze materie op een strijdplaats staan.

Verschillende organisaties (KULeuven, Natuurpunt,…) trokken recent aan de alarmbel rond de druk op de open ruimte en de suburbanisatie in Vlaanderen. De afgelopen maanden werkte Groen een nieuwe visie op ruimte in West-Vlaanderen uit. “Terwijl we halverwege de jaren ’70, naargelang de meetmethode, nog aan een 10 tot 15% verharde oppervlakte zaten, zal tegen 2050 40% van onze provincie verhard zijn. Vandaag is 25% van West-Vlaanderen verhard. We moeten het beleid van richting veranderen”, zegt Bart Caron, lijsttrekker Vlaams Parlement.

Een ander beleid kan en moet volgens Groen. Vandaag zien we een sterke toename van industriezones, zorgt de woningbouw voor een steeds grotere druk en leidt de open ruimte onder steeds grotere (wegen)infrastructuur. “Dit moet aangepakt worden”, vindt Wouter De Vriendt, lijsttrekker voor de Kamer: “maar niet uit nostalgische overwegingen. We steunen onze oproep uit fundamenteel rationele overwegingen. Het gaat om ademruimte, om voedselproductie, om waterhuishouding en om verstandig energieverbruik. Alle onderzoek leert dat open ruimte belangrijk is voor ons welzijn èn onze welvaart.”

Marleen Ryelandt ziet alternatieven: “Stellen dat er in West-Vlaanderen niet meer mag worden gebouwd, of een halt toeroepen aan bedrijvigheid en investeringen, is niet enkel onrealistisch; het is ook niet wenselijk. Anderzijds kunnen we onmogelijk verder open ruimte inpalmen zoals we het de voorbije decennia hebben gedaan. Daarom pleit Groen voor een verstandige ruimtelijke ordening. Zuinig en intensief met ruimte omgaan zijn hierbij de kernbegrippen. Bovendien moeten we rekening houden met regionale verschillen.”

Groen schuift hiervoor een concreet plan naar voor dat het in de volgende Vlaamse regering mee wil helpen realiseren. Nieuwe woonvormen en efficiënt ingerichte bedrijventerreinen moeten gestimuleerd worden. Natuurgebied en kwalitatieve landbouwgrond worden versterkt. De stedelijke ontwikkeling wordt versterkt en het platteland wordt opgewaardeerd in plaats van versnipperd.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Ingediend op maart 31st, 2014 door bartcaron

In Zeebrugge stelde Groen deze middag zijn speerpunten voor de verkiezingen van 25 mei voor. Lijsttrekkers Bart Caron (Vlaams Parlement) en Wouter De Vriendt (Federaal Parlement) schuiven voor West-Vlaanderen 5 werven naar voor. “We pakken de problemen aan waar West-Vlamingen van wakker liggen. Hiervoor schuiven we slimme oplossingen naar voor,” aldus beide kopmannen, “We zetten in op jobs, een betere fiscaliteit, aanpakken van wachtlijsten, hernieuwbare energie en open ruimte.”

Met de voorstelling van de speerpunten sloot Groen een bezoekenronde af bij belangrijke spelers in de provincie. De prioriteiten voor de verkiezingen zijn het resultaat van vele, intensieve contacten met experten en ervaringsdeskundigen op allerlei domeinen. Zo werd het gesprek aangegaan met het middenveld, armoede-organisaties, VOKA, WVI, ondernemingen, zorginstellingen, het havenbedrijf … Dit resulteerde in 5 grote speerpunten:

1. Meer en betere jobs
Groen gaat voor correct betaalde en werkbare jobs die combineerbaar zijn met gezin en vrije tijd. Groen heeft maatregelen voor het stimuleren van jobcreatie door de loonkost te beperken: we verschuiven de belastingen van arbeid naar vermogenswinsten en vervuiling.

2. Rechtvaardige belastingen
Groen kiest voor een fiscale vereenvoudiging en een aanpak van de fraude. Het tarief voor de vennootschapsbelasting verlagen we en we sluiten de fiscale achterpoortjes. Dat komt vooral ten goede aan onze KMO’s.

3. Een echte aanpak van de wachtlijsten
Groen wil oudere mensen ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen om­geving kunnen blijven wonen. Kinderopvang willen we uitbreiden door minder onnodige regels op te leggen aan zelfstandige crèches. We maken werk van meer sociale woningen, huursubsidies en een beter geregeld zorgverlof om bijv.(tijdelijk) zorg te dragen voor een zieke oudere of een kind met een handicap

4. Duurzame en betaalbare energie
Wie minder verbruikt, betaalt een lager tarief. Energiefacturen kunnen we laag houden door woningen energiezuinig te maken. En de groei van de sector van de hernieuwbare energie zorgt volgens het Planbureau voor jobs. Dat is dubbele winst.

5. Bewaren van de open ruimte
Groen beschermt goede landbouwgrond en natuurgebieden door een verstandig ruimtelijk beleid. Dit hangt samen met een kernversterkend mobiliteitsbeleid en bewust ruimtegebruik.

Groen wil hiermee het verschil maken. “Dit zijn de kapstokken van ons politiek project voor de komende jaren. Groen is de enige partij die engagement voor het leefmilieu en voor een sterk sociaal beleid verenigt. De traditionele partijen slagen er niet meer in om de broodnodige oplossingen aan te reiken.,” stelt DeVriendt.
Groen stelde bewust zijn inhoudelijke punten voor in de haven van Zeebrugge. “Ons verhaal is er één voor en door iedereen. We zien de toekomst positief tegemoet, maar daarvoor moeten we keuzes durven maken. Samen kunnen we beter doen, ” besluit Bart Caron met de slogan van Groen voor de verkiezingen.

[gview file=”http://www.bartcaron.be/wp-content/uploads/2014/03/PB-en-PN-5-werven_finale-versie.doc”]

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.