bartcaron.be

CultuurInvest is een peperdure flop

Ingediend op december 15th, 2016 door bartcaron

De steun aan creatieve economie via CultuurInvest koste de voorbije tien jaar zowat 10 miljoen euro aan de gemeenschap. Voor een een totaal van 11 miljoen aan toegekende leningen en participaties. Voor 70 projecten op tien jaar, amper 7 per jaar. De resultaten zijn zwaar ondermaat.

Vandaag was er een hoorzitting in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement over Cultuurinvest. Er is een evaluatie gemaakt door Idea Consult. De evaluatie was niet mals. CultuurInvest, binnen de schoot van PMV, is opgericht om investeringen in de culturele en de creatieve industrie te ondersteunen. Het gaat om bedrijven in audiovisueel, becultuurinvest-pmveldende kunsten, design, gaming, gedrukte media, mode, muziek, nieuwe media, podiumkunsten, erfgoed, architectuur, reclame en communicatie.
Het fonds is tien jaar geleden opgericht om financiële zuurstof te verlenen via achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties aan creatieve ondernemers. Daarnaast biedt CultuurInvest ondersteuning door middel van coaching en advies bij investeringsaanvragen en portefeuillebedrijven. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor CultuurInvest is een peperdure flop

Bescherming haalt eerste verjaardag niet

Ingediend op december 8th, 2016 door bartcaron

10 hectare historisch poldergrasland in het gebied tussen Brugge en Zeebrugge, dat door de bescherming vorig jaar gebetonneerd was, wordt nu zelf gebetonneerd.

In haar recente beleidsbrief Omgeving ging minister Schauvliege er prat op: “De meest waardevolle historisch permanente graslanden in de Polders werden door de Vlaamse Regering definitief vastgelegd en zijn nu definitief beschermd.” Ze refereert daarbij aan het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november vorig jaar waarbij een aantal historisch permanente graslanden via het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werden aangeduid als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG). (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Tax shelter in de podiumkunsten: ‘Staat aan de deur van het theater echt een geldezeltje te wachten?’

Ingediend op december 4th, 2016 door bartcaron

Na de film, kunnen straks ook de podiumkunsten van het systeem van de tax shelter gebruik maken. Is dit het nieuwe wonder waardoor een stevige stroom van private gelden naar de kunsten vloeit? Staat er aan de deur van het theater echt een geldezeltje te wachten? Het systeem bestaat al enkele jaren in de filmsector en heeft daar gezorgd voor een stevige pot geld voor nieuwe films. Al is de wet in 2014 wel gerepareerd want er waren misbruikende kapers op de kust. Is dit systeem zinvol voor de non-profit sector, in concreto voor de podiumkunsten? Mag ik hier ernstig aan twijfelen?

Wat is die tax shelter en hoe zit die in elkaar? Het is een belastingvrijstelling voor vennootschappen die investeren in een Europees podium- of theaterwerk. Zo lees je het overal: een systeem om minder belastingen te betalen. of nog: “door toepassing van een Tax Shelter realiseert een vennootschap fiscale en financiële voordelen.” Het is geen subsidiesysteem.

Hoe het werkt? Een deel van de vennootschapsbelasting dat een bedrijf aan de staat moet betalen, wordt door dat bedrijf geïnvesteerd in een film- of podiumproductie. Het bedrijf dat investeert krijgt een voorlopige belastingvrijstelling van 310% op het investeringsbedrag. (meer…)

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Tax shelter in de podiumkunsten: ‘Staat aan de deur van het theater echt een geldezeltje te wachten?’

Dierenwelzijn, een daadkrachtige minister?

Ingediend op november 30th, 2016 door bartcaron

Deze ochtend met minister Ben Weydts vergaderd over de beleidsbrief Dierenwelzijn 2016-2017. Toch merkwaardig die Ben Weydts. Op het vlak van dierenwelzijn is hij de meest progressieve minister die ons landje ooit heeft gekend. Dat blijk ook uit zijn beleidsbrief die bulkt van de ambitie. In dit geval overheerst het enthousiasme zelfs de scepsis die we koppelen aan zijn aankondigingspolitiek. Dierenwelzijn wordt heel breed benaderd. Om het lichtelijk overdreven te stellen: zowat elke diersoort krijgt een paragraaf. Voor haast allen worden de pijnpunten opgesomd en voor velen wordt een passende oplossing in het vooruitzicht gesteld. Liever dat dan wollige vrijblijvendheid.
Wel voel ik enige discrepantie tussen de aanpak van de sympathieke gezelschapsdieren en de economische landbouwhuisdieren. Het siert de minister alleszins dat hij een Europese voortrekker wil zijn van dierenrechten binnen de veeteelt, maar dat Europese niveau mag geen paraplu zijn om mistoestanden niet meteen aan te pakken. Wat we zelf beter kunnen, moeten we zelf beter doen. Vlaamse diervriendelijkheid is een label dat concurrentieel voordeel kan opleveren. Nudging in de slagerij.

Maar helaas, het is niet al goud wat blinkt. Er komt in 2018 een verbod op chirurgische biggencastratie, zelfs als er ondertussen geen algemeen Europees verbod wordt afgesproken. We gaan de minister helpen. We hebben samen met sp.a een voorstel van decreet ingediend. Hopelijk wordt het door de meerderheid gesteund. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Dierenwelzijn, een daadkrachtige minister?

Een bizar debat over Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Ingediend op november 16th, 2016 door bartcaron

Was me dat een vreemd debat in het Vlaams parlement: over voorrangsregels voor soorten Nederlandstaligen in Brussel. Niet meteen mijn vakgebied, maar ik heb toch met stijgende verbazing geluisterd.

N-VA wil in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voorrang voor kinderen die het lager onderwijs in het Nederlands volgden – logisch. Maar een bijkomende voorwaarde voor die voorrang is dat ook ouders Nederlands spreken. In de realiteit spreken veel van deze etnisch diverse ouders echter een andere taal thuis.
Het gevolg is dat er vele honderden van deze kinderen van anderstalige ouders (zullen) worden uitgesloten. Zijn dat geen toekomstige Vlamingen? Moeten ze een school zoeken in de Rand of zich maar wenden tot het franstalig onderwijs? Liever verfransen?
Waarom heeft Vlaanderen dan decennia lang geïnvesteerd in Nederlandstalige cultuur en onderwijs? Om het Nederlands opnieuw te versterken toch? En nu er een grote vraag is, worden de Nederlandstaligen in soorten ingedeeld. Sterker nog, de Vlaams gezinde politici duwen het Nederlands achteruit.
Het is alsof je enkel naar het theater (KVS, Kaai, Bronks…) mag als je ouders ook Nederlands spreken.
Vreemde hersenkronkel van N-VA, toch? Of behouden ze het Nederlandstalig onderwijs liever voor voor Nederlandstaligen met een wit vel en een oerVlaamse stamboom?

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

West-Vlaanderen wil niet het dood spoor van de NMBS zijn

Ingediend op november 14th, 2016 door bartcaron

Het is nogal uitzonderlijk als de zes Vlaamse politieke partijen die in het Vlaams en federaal parlement zitten, samen actie voeren. Wij met Groen waren er ook bij. We scharen ons met deze opmerkelijke actie achter de noodkreet van de werkgroep Spoorslag. We klagen de nefaste ontmanteling aan van het spoornet aan in West-Vlaanderen. Nu reeds is het goederenvervoer quasi volledig opgedroogd en is de dienstuurregeling voor reizigers een ramp. Terwijl de autowegen dichtslibben en files naar Brussel en Frankrijk dagelijkse kost zijn, is Infrabel al jaren bezig met de onherstelbare ontmanteling van het spoornetwerk in West-Vlaanderen. Dat moet echt stoppen.

Het West-Vlaamse hinterland is – als uithoek op het Belgische spoornet – sowieso al karig bedeeld als het op spoorverbindingen aankomt. Idem voor Limburg. Terwijl andere provincies over een performant netwerk beschikken, zijn er hier -éénmaal Kortrijk en Brugge voorbij- enkel nog doodlopende lijnen 66 (Brugge – Kortrijk), 69 (Kortrijk –Poperinge) en 73 (Lichtervelde – De Panne). Verbindingen met Frankrijk of Groot-Brittannië maken een omweg via Henegouwen. West-Vlamingen die de trein willen gebruiken wachten vaak al een aanzienlijke verplaatsing naar één van de stations op de vernoemde lijnen. In die weinige aansluitingspunten laat de dienstverlening vaak te wensen over.

Dat is niet verwonderlijk. Het uitbreken van uitwijksporen en wissels levert de spoorwegen een beperkte besparing op, maar ondermijnt alle mogelijkheden voor spoorwegoperatoren om een concurrentiële dienstverlening op lange termijn aan te bieden. De toekomst van een mobiel West-Vlaanderen wordt op die manier op onherstelbare wijze gehypothekeerd. Zo zijn er amper nog mogelijkheden voor treinen om elkaar te kruisen. Eénmaal een trein in de richting van het kopstation is vertrokken, is het vaak wachten tot hij terug is alvorens een ander treinstel het tracé kan afleggen. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor West-Vlaanderen wil niet het dood spoor van de NMBS zijn

Kunnen we akkoord gaan dat Zwarte Piet door schoorstenen kruipt?

Ingediend op november 12th, 2016 door bartcaron

Het Pietenpact. Het doet me weinig. Ik begrijp uiteraard dat het niet kan dat zwarte pieten er als hulpjes worden ingezet, of als kwaadaardige knechten. Ondergeschikt uiteraard. Maar, ze zijn vaak sympathieker en toegankelijker dan de Sint, onfeilbaar en alwetend. Hebben die zwart pieten wel een racistische achtergrond? Of zijn hun gezichten veeleer gekleurd door kerk en geloof. Door demonen? Ja dus.

Voor mijn kinderen is het simpel: Zwarte Piet is zwart (misschien niet helemaal) omdat hij door de schoorsteen komt. Probleem opgelost? Nee, na de commotie, vooral in Nederland, vonden deBuren dat een Pietenpact de onrust zou doen wegebben. Ik vrees het tegendeel. Het Minderhedenforum vindt het niet ver genoeg gaan. Rechts Vlaanderen vindt het gedoe helemaal overbodig. Weer eens polarisering. Je krijgt van die reacties zoals “mogen zwarte mensen dan geen zwarte Piet meer spelen?”. Wat hebben we hier in Sinterklaas’ naam mee gewonnen?

Eerst dit: er is al heel veel geschreven over zwarten in de westerse populaire cultuur. Het standaardwerk ‘Wit over zwart’ (1990) met als ondertitel ‘Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur’, van Jan Nederveen Pieterse (uit de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) verklaart op een erudiete wijze deze geschiedenissen. Feit is dat daarin vaak, maar niet altijd, vooroordelen zichtbaar worden tegenover andere culturen, en ja, dat er racistische trekken zichtbaar zijn. De figuur komt overigens nog voor, zoals bij het kaartspel ‘zwarte piet’? (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Kunnen we akkoord gaan dat Zwarte Piet door schoorstenen kruipt?

Een aanvulling op het opiniestuk over de vernietiging van appels en peren

Ingediend op oktober 18th, 2016 door bartcaron

Worden die 25.700 ton appelen en peren vernietigd of niet?
Hoe is de ontkennende en boze reactie van minister Schauvliege en haar kabinet te verklaren?

Het begint bij een strijd of de definitie van het begrip ‘vernietiging’. Voor de minister staat vernietiging gelijk met het niet oogsten van de appels en peren. Nee, volgens de minister worden de appels en peren ‘herbestemd’. Dat staat gelijk met gebruiken ervan, van consumptie door de mens via bijv. Voedselbanken, over het gebruik als veevoeder, vergisting om energie op te wekken, groenbemester (over akkers uitgestrooid en ingeploegd) tot op een stort gooien.
Voor mijn de definitie helemaal niet de kern van het probleem. Trouwens zowat alle bronnen spreken over vernietiging. Kijk maar eens op deze berichten uit vakbladen uit de landbouwsector en in kranten:
http://www.vilt.be/al-10000-ton-belgische-appelen-en-peren-vernietigd
http://www.agf.nl/artikel/147712/Honderdduizenden-kilos-hardfruit-klaar-voor-vernietiging
www.standaard.be/cnt/dmf20161014_02520751
www.agf.nl/artikel/147783/Schokkende-hardfruitbeelden-doen-veel-stof-opwaaien
www.hln.be/hln/n….dhtml
www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161014_02519586
www.landbouwleven.be/artik…etigen

Grote hoeveelheden worden gestort. Lees maar eens dit fragment uit een Duitse krant over het vergisten en storten van appelen uit België in Luxemburg. Een fragment: (meer…)

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Een aanvulling op het opiniestuk over de vernietiging van appels en peren

Activeer de appel en de peer

Ingediend op oktober 18th, 2016 door bartcaron

De Belgische telers gaan duizenden tonnen appels en peren vernietigen. Valt daar geen betere bestemming voor te bedenken, vraagt Bart Caron zich af. Opiniestuk in De Standaard op 18 oktober 2016.

En wij maar resoluties schrijven in het Vlaams Parlement om voedselverspilling tegen te gaan. En de horeca, grootkeukens, zorgvoorzieningen en particulieren oproepen om zo weinig mogelijk voedsel weg te gooien. Want ja, er wordt jaarlijks 94.000 tot 142.000 ton voedsel verspild bij ons.
En dan lees je, goed verscholen tussen andere berichten, dat de Belgische fruittelers zowat 25.700 ton appels en peren uit de markt zullen vernietigen. De Europese Unie heeft voor elke lidstaat quota toegekend. ‘Vernietigen?’ vraagt u zich misschien af. ‘Kan dat nog in deze tijd, zomaar honderdduizenden kilo gezonde appels en peren vernietigen?’
Wel ja. Niet omdat de honger in de wereld definitief gebannen is, ook niet bij ons. Niet omdat we dat fruit niet tijdelijk kunnen stockeren, tot sap kunnen persen of tot veevoeder kunnen verwerken. En niet omdat we dat fruit niet als grondstof voor energie-opwekking kunnen gebruiken. Wel omdat de markt ontwricht dreigt te worden door de te grote aanvoer.

Traag failliet gaan

Minister Schauvliege vindt 25.700 ton zelfs te weinig en vraagt Europa om nog meer fruit te mogen vernietigen
Het is ook niet de schuld van Europa, België of Vlaanderen, maar van de Russen. Handig, zo’n externe vijand. Het is het gevolg van het Russische handelsembargo op landbouwproducten, dat Europa oplegde in 2014. Kent nog iemand de reden van dit embargo? Het is het gevolg van de bemoeienissen van Rusland in Oekraïne. Dat embargo van Rusland treft onze landbouwsector hard. Het verdwijnen van deze afzetmarkt heeft een stevige druk gezet op de prijs van vele landbouwproducten, vleesvarkens, melk, groenten (tomaten) en fruit. Al vertegenwoordigde Rusland slechts enkele procenten van onze export, het leidde tot prijsdalingen bij de producent van 15 tot 30 procent. Voor veel landbouwers is dat de grens tussen leefbaarheid en het trage faillissement.

In de dagelijkse nieuwsbrief van het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw was een reactie van de Boerenbond te lezen: ‘Doen we dit graag? Neen, natuurlijk niet. We zouden liever verkopen tegen een fatsoenlijke prijs.’ In België is er al 10.000 ton fruit vernietigd. Het mag gaan tot 25.700 ton appelen en peren, of zowat 4 procent van de Belgische productie. En dat terwijl we dit jaar een slechte oogst zien: 18 procent minder appelen en 10 procent minder peren. De maatregel gaat in als de prijs voor appelen onder de 10 cent (per kilo) zakt, en voor peren onder de 12 cent. De boer krijgt dan een compensatie voor zijn vernietigd fruit, 13 cent per kilo, volgens de Boerenbond ver onder de kostprijs.
Ongelooflijk is dat landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V) deze hoeveelheid te beperkt vindt om een gunstig effect te hebben op de markt. Daarom vraagt zij aan de Europese Commissie om deze hoeveelheid op te trekken. Liever meer vernietigen dus. (meer…)


Stop het zinloos doden van vossen

Ingediend op oktober 16th, 2016 door bartcaron

Dit weekend start het jachtseizoen op vossen. Elk jaar worden in Vlaanderen meer dan 11.000 vossen geschoten, gemiddeld 30 per dag. De jagers proberen dit te verantwoorden door te zeggen dat ze het vossenbestand zo binnen de perken houden. Maar dat is twijfelachtig.

Het aantal dieren per territorium en het aantal territoria per oppervlakte blijft over de jaren heen gelijk. Hoe minder vossen er zijn, hoe meer ze zich voortplanten. Bij vossen geeft snoei immers bloei. De vossenjacht zorgt dus voor veel dierenleed en vervult geen enkele functie.

Daarom stelt Groen voor om een moratorium van 3 jaar op de vossenjacht in te voeren en de effecten daarvan nauwgezet te laten opvolgen door wetenschappers. Zo zal men waarschijnlijk kunnen aantonen dat het vossenbestand stabiel blijft, en de jacht overbodig is.

Het hele dossier en de petitie vind je hier.

Teken en deel nu onze petitie en zeg mee stop aan de vossenjacht:

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Stop het zinloos doden van vossen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie