Bert Waasink beleefde enkele jaren geleden zijn ‘15 minutes of fame’. Bert wie? Bert Waasink, de schepen van de Nederlandse gemeente Aa en Hunze die zijn inwoners opriep om te plassen onder de douche. Onder het motto dat zo per douchebeurt één chasse-beurt wordt uitgespaard, en water een kostbaar goed is.Uiteraard is het absurd dat politiekers zich moeien met onze was en onze plas, maar de boodschap klopt wel. Water is een kostbaar goed. Dat bleek deze week ten overvloede toen het Rekenhof een rapport voorstelde in het Vlaams Parlement ‘Over bescherming en herstel van de grondwatervoorraden’. We worden in Vlaanderen geconfronteerd met waterschaarste en de grondwatertafel daalt, ondanks de 200 dagen regen die we jaarlijks over ons dak krijgen.
En dat is meteen een eerste van de oorzaken. Er zijn meer en meer daken in Vlaanderen, er is meer en meer verharding. Minder en minder open ruimte waar de regen op zijn gemak kan insijpelen in de bodem.Tijdens de vorige verkiezingscampagne hielden we nog actie rond het verdwijnen van de open ruimte en het beeld dat we daarbij gebruikten was ontluisterend. Als we de wetenschappelijke prognoses mogen vertrouwen en het tij niet keren, wordt West-Vlaanderen een spinnenweb van verharding waarin we onszelf verstikken.Niet dat ik pleit voor een bouwverbod, maar we moeten absoluut kijken of de grootverbruikers van ruimte niet wat efficiënter met die ruimte kunnen omspringen. Wanneer we vandaag een luchtfoto maken van een oer-Vlaams industrieterrein, dan zien we uitgestrekte éénlagige gebouwen, omringd door parkings. Met een schamel haagje als excuus-groen. (meer…)