bartcaron.be

Bij mijn afscheid uit de gemeenteraad…

Ingediend op juni 11th, 2014 door bartcaron

Voorzitter,
Waarde collega’s,
Geachte burgemeester en schepenen,
Waarde medewerkers van de pers,
Dames en heren,

Uit zo’n, enigszins gezwollen aanspreking kan je afleiden dat ik deze speech zelf belangrijk vind. Dat is ook zo. Ik heb daar een gegronde reden voor. Het is namelijk mijn laatste tussenkomst in de gemeenteraad van mijn stad. Ik stop ermee. Volgende week verstuur ik aan de voorzitter mijn ontslagbrief.
Niet dat ik gedwongen word door wie dan ook, laat staan door ambitieuze partijgenoten die staan te trappelen om hier hun ding te kunnen doen – Groenen hebben geleerd veel geduld te koesteren.
Niet dat ik gedwongen word door mijn echtgenote die – ik geef het toe – wel eens durft te klagen over mijn te grote uithuizigheid.
Niet dat ik in een levensfase ben gekomen waarin ik het recht op luiheid wil ontdekken. Nee, ik wil nog hard werken.
Niet dat ik boze mails krijg van opgejaagde schepenen of hun medewerkers. Ik heb ze het wel eens lastig gemaakt, maar zij laten zich in onze stede niet zo snel opjagen. Sinds de guldensporenslag, moet je van verder komen…
Niet dat ik een vriendelijke doch aanmanende brief kreeg van de lokale pers om nu maar te stoppen met mijn crypto-intellectuele tussenkomsten, omdat ze er in de lokale pers geen woorden aan kunnen besteden, en het de duur van de gemeenteraad alleen maar verlengt.

Ik heb enkele redenen die een paar woordjes uitleg vergen. (meer…)


Kleiontginning Doomanstraat Aalbeke

Ingediend op juni 11th, 2014 door bartcaron

Ik was aanwezig op het infomoment met de omwonenden op 1 juni jl. in het OC van Aalbeke. Er zijn vele argumenten om die ontginning niet goed te keuren. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Kleiontginning Doomanstraat Aalbeke

Gemeenteraad juni 2014

Ingediend op juni 11th, 2014 door bartcaron

Over Buda AGB, Jaarrekening Stadsbestuur en de Musea. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad juni 2014

Voetbal! KVK en jeugdploegen, het ware verhaal

Ingediend op april 10th, 2014 door bartcaron

http://www.kvk.be/jeugd/wp-content/themes/kvk_theme/images/Splash/header.jpgKVK heeft dus beslist om volgend seizoen de focus binnen zijn jeugdwerking volledig op de elitejeugd te zetten. Ze beloofden er alles aan te doen om de spelers en trainers die omwille van deze plannen volgend seizoen geen deel meer kunnen uitmaken van KV Kortrijk zo goed mogelijk te begeleiden en meezoeken naar een andere clubs zoals KdNS Heule, SV Wevelgem City, … Volgens de schepen van sport moeten er 80 spelers en 8 trainers vertrekken.
Echter, de club krijgt een subsidie van 900.000 euro, onderworpen aan een aantal voorwaarden opgenomen in een overeenkomst, met een sociale clausule. Wat blijkt nu? KVK had de betrokken clubs niet verwittigd, zo blijkt echter. Ze speelden soloslim. De voorwaarden die vasthangen aan 900.000 euro worden los met de voeten getreden… Van alle beloften is er geen één nagekomen.

Zo is het echt gegaan

Onderstaande getuigenis is een reële weergave van de feiten. Ik laat die in de ik-vorm.

“Zelf hebben wij een zoontje dat reeds 3 jaar bij KVK voetbalt en volgend seizoen op zoek moet naar een nieuwe voetbalploeg. Rekening houdende met de wijzigingen vanuit de voetbalbond en het feit dat onze zoon niet het technische voetbalwonder is dat KVK vooropstelt, hebben wij geen probleem met het zoeken van een nieuwe ploeg. Wat wel een doorn in het oog is, is de aanpak van KVK daarin, ondanks hun uitleg in de krant. (meer…)


Beleidsplan Vlasmuseum 2015-2019

Ingediend op april 9th, 2014 door bartcaron

De gemeenteraad besprak dit beleidsplan. De titel komt alvast niet overeen met de titel van de presentatie die we kregen. Het eerste document is getiteld ‘Beleidsplan Vlasmuseum” en het tweede ‘Museum aan de Leie (Werktitel)’. Daarmee wordt een belangrijk probleem aangebracht, nl. de naam van het museum.

De beide documenten geven een goed beeld over het museum. Maar de beleidsnota is nogal onevenwichtig. Sommige onderdelen (inrichting) zijn stevig uitgewerkt, andere vooral inhoudelijke ontbreken of niet uitgewerkt. De aanzet is goed, het plan onvoldragen. Ik vrees dat er van de hogere overheid nog veel vragen zullen komen en vooral veel opmerkingen zullen gegeven worden.

Toch is onze eerste indruk positief. De interne analyse is eerlijk en kritisch. De architectuur en de inrichting ogen mooi én hedendaags. De noaArchitecten en MADOC hebben een mooi project ontworpen. De nieuwe presentatie in drie delen (Wonderkamer, Leiekamer, Schatkamer) is interessant. De kritische analyse van de collectie en de omgang ermee is eerlijk. Wij gaan het beleidsplan goedkeuren. Omdat we dit project genegen zijn. Omdat we willen dat onze stad op museaal vlak een stap vooruit zet.

Toch willen we een aantal aandachtspunten en bekommernissen meegeven. Het is goed dat de focus wordt verlegd van de evolutie van de vlastechniek naar de socio-economische evolutie van de vlasnijverheid. Maar toch blijven we op onze honger als het gaat over de sociale situatie van de vlassers zelf. Het was een bijzondere en harde stiel. Niet alleen voor vlasbazen, maar ook voor het werkvolk. Het concept is sterk gedacht vanuit een ondernemersperspectief. We missen de sociale kant van het verhaal.

We missen eveneens een uitgewerkt plan voor de publiekswerking. Die wordt bekeken vanuit een louter toeristische visie en is dus een marketingplan. Een museum moet meer willen dat toeristen lokken. Het moet ook een educatie opdracht vervullen.

In de omgevingsanalyse wordt een goede schets gegeven, maar de indruk wordt gewekt dat het Vlasmuseum hier aan namedropping doet. Hoe sterk is het museum verbonden met al die spelers, vooral de nationale en internationale?

We lezen verder niks over een beleid inzake tijdelijke tentoonstellingen. De ruimte is voorzien in het gebouw, maar de invulling is nog leeg.

“Vlas, metafoor voor regionale identiteit”. Dat staat op de tweede slide van de presentatie. Het roept de vraag op welke naam het museum nu krijgt. Het bleek niet mogelijk tot een consensus te komen. Wij pleiten in ieder geval om geen valse ambities te koesteren. Zo’n museum moet de volgende vragen stellen: waar is Kortrijk voor bekend, waarom zouden toeristen naar Kortrijk komen, waarom naar een dergelijk museum? Waarin zijn we uniek? Als ze een gelijkaardig en ev. beter alternatief vinden in een andere stad, dan is er weinig reden om naar hier te komen. We moeten een uniek product aanbieden dat aantrekkelijk is. Dekt de collectie (de lading) de vlag (de naam van het museum)? Misschien is de naam Vlasmuseum niet goed genoeg meer – waar ik aan twijfel – maar een titel als Museum aan de Leie zegt zeer weinig.

En dan de ambities qua publieksbereik. Die liggen zeer hoog. 60.000 toeschouwers in jaar één (2015). Ik hoop dat het lukt. Ik zal supporteren. Maar is dat niet té ambitieus? Ik vrees van wel.

En dan nog één ferme kritiek. Bij zo’n meerjarig beleidsplan steekt altijd ook een financieel meerjarenplan. Enkel een tabelletje. Eveneens lees ik niks over de personeelsbestaffing. Dat vind ik eigenlijk onaanvaardbaar.

In haar mager en zeer defensief antwoord vermeldde Schepen An Vandersteene dat het museum ruimer zal gaan dan vlas. Dat het geen statisch museum zal zijn, maar zal evolueren en bewegen. Wat de naam betreft moeten we geduld hebben. Een Roeselaars reclamebureau is daarmee bezig en zal een voorstel doen tegen de zomer. De schepen stelt dat de bedrijven en de vlassector opgetogen zijn met dit project. Voorwaar een meer dan zwak antwoord….

 

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Beleidsplan Vlasmuseum 2015-2019

Vraag over de plannen van KVK met de jeugdspelers

Ingediend op april 9th, 2014 door bartcaron

Een bits debat op de Kortrijkse gemeenteraad. Zo kunnen we de bespreking beschrijven over de plannen van de KVK-jeugdspelers .

We konden via de pers vernemen dat KVK andere plannen heeft met een aantal jeugdspelers. Op de website van KVK staat het volgende:

Na lang overleg en rijp beraad heeft KV Kortrijk beslist om volgend seizoen de focus binnen zijn jeugdwerking volledig op de elitejeugd te zetten. We willen de professionalisering die de Jeugdacademie de laatste jaren heeft doorgemaakt verder zetten. (…) Dit brengt met zich mee dat KV Kortrijk vanaf volgend seizoen niet meer zal aantreden in de bijzondere en provinciale reeksen. (…) We zullen er alles aan doen om de spelers en trainers die omwille van deze plannen volgend seizoen geen deel meer kunnen uitmaken van KV Kortrijk zo goed mogelijk te begeleiden (…). Bovendien zullen we hen door middel van onze contacten en diverse samenwerkingsverbanden (o.a. KdNS Heule, SV Wevelgem City, Kortrijks Voetbaloverleg …) begeleiden in de zoektocht naar een club die zowel qua niveau als qua ligging perfect bij hen past.”

We schrokken van dit bericht. Enerzijds begrijpen we dat KVK vooral investeert in het toptalent, anderzijds begrijpen we niet dat de club haar sociale rol afstoot. We keurden een subsidie van de stad goed van 900.000 euro, onderworpen aan een aantal voorwaarden opgenomen in een overeenkomst, met een sociale clausule. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de club zich onttrekt aan deze sociale clausule. Wij menen dat een goede sportclub een ‘brede’ club is. We dachten dat de sociale clausule betrekking had op een werking ‘in de breedte’, dus niet alleen voor de talentrijkste spelers. Daar stapt de club nu radicaal van af. We zouden daar nog mee kunnen leven als daar vooraf ook bindende afspraken, via een expliciete samenwerkingsovereenkomst, over gemaakt zijn met clubs in het omliggende die bereid zijn de betrokken spelers – we doelen deze die de clubs niet meer wil – op te vangen. Met inbegrip van een een even professionele voetbaltechnische begeleiding en pedagogische, medische en sociale omkadering. Dat veronderstelt ook dat een deel van de subsidies aan KVK, zeker deze die bestemd zijn voor jeugdwerking, overgeheveld worden naar die andere clubs uit het omliggende.

De schepen antwoordde dat er 80 spelers en 8 trainers en begeleiders moeten vertrekken. En zou de club verder bouwen op haar sociale rol, aldus de schepen, en zelfs de breedtesport en de sportparticipatie genegen zijn. Vreemd. Volgens de schepen wil KVK samenwerken met andere clubs voor de spelers die meoten vertrekken. De betrokken clubs zouden dat project steunen. De jeugdwerking van KVK wordt gesubsidieerd via een reglement. Jaarlijks wordt de subsidie berekend. Er geen afspraken over het gebruik van de kunstgrasvelden en de uitbouw van de accommodatie op de Stade. We streven wel een optimale bezetting na, aldus mevrouw Vandersteene.

Groen stelt vast dat de stad hier dus achter staat. KVK had de betrokken clubs niet verwittigd, zo blijkt echter. Ze speelden soloslim. Er zijn evenmin afspraken gemaakt met die clubs. De voorwaarden die stad oplegde in het kader van de toekenning van de subsidie van 900.000 euro worden los met de voeten getreden… Dit is onaanvaardbaar. De uitleg van de schepen is trouwens ondermaats

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over de plannen van KVK met de jeugdspelers

Managementteam (MAT) gepolitiseerd

Ingediend op april 9th, 2014 door bartcaron

Het bestaande managementteam (MAT) bestaat uit de leidende ambtenaren, maar wordt nu aangevuld. Mag er ons iets opvallen? Namelijk de aanwezigheid van de kabinetschef van de burgemeester en ook per partij nogmaals 1 vertegenwoordiger. Het MAT wordt alvast stevig gepolitiseerd. De kabinetten van de meerderheid gaan zich nu ook uitdrukkelijk bemoeien met de stedelijke diensten en hun administratie. Vertrouwen ze de diensten niet meer?

Het staat in ieder geval haaks op de mooie intenties die bij het nieuwe organogram werden geuit, nl. het horizontale karakter ervan. De kabinetten gaat in de praktijk de werking van de stadsdiensten domineren.

Het argument dat de transparantie en samenwerking tussen beleid en organisatie zo wordt versterkt en de de efficiëntie wordt verhoogd, klinkt hol. Wij beschouwen het als een motie van wantrouwen ten opzichte van de leidende ambtenaren van de eigen administratie. Ook deontologisch kunnen hierbij veel vragen worden gesteld.

Mag ik duidelijk zijn? De diensten zijn competent om de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en -evaluatie te doen. De politiek moet de beleidsbeslissingen nemen. Elk zijn rol. Dat is proper beleid.

We lezen in de memorie bij het Gemeentedecreet: “Het managementteam is in elk geval een ambtelijk orgaan. Uiteraard staat het gemeentebesturen vrij periodiek overleg te organiseren tussen het managementteam en bijvoorbeeld de leden van het college, doch politieke mandatarissen maken geen deel uit van het managementteam. ” Kabinettards zijn formeel geen politieke mandatarissen, maar in de praktijk wel.

Dit is een hoogst afkeurenwaardige beslissing waar wij uiteraard tegen stemmen.

De bevoegde schepen poogde een antwoord te formuleren, maar kwam niet verder dan dat het mocht en het nuttig is voor de stad. Groen zal een schriftelijke vraag stellen aan de bevoegde minister.

 

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Managementteam (MAT) gepolitiseerd

GR: interpellatie bij hoogdringendheid: Het Kortrijkse museumbeleid: kroniek van een mislukkend beleid?

Ingediend op maart 12th, 2014 door bartcaron

Wat in Het Nieuwsblad van 8 maart stond, was amper te geloven. Incroyable mais vrai. “Het plan voor het nieuwe ‘museum zonder naam’ langs de Leie is niet op tijd klaar om correct het subsidiedossier te kunnen indienen bij de provincie. Het stadsbestuur moet nu een dossier indienen zonder groen licht van de gemeenteraad.”

Dat kan tellen als voorbeeld van goed bestuur: het dichtdoen van het Broelmuseum en het te laat indienen van het dossier van een nieuw museum. De stad dreigt zomaar eventjes 200.000 euro weg te gooien. Provinciale subsidies voor regionaal ingedeelde musea. Kortrijk heeft er twee. De eerste 75.000 euro voor het Broelmuseum is sowieso weggegooid want er wordt geen aanvraag meer ingediend. De 125.000 voor het Vlasmuseum wordt misschien zelfs mislopen. De stad zou nu de aanvraag indienen onder het voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Dat getuigt pas van respect voor de gemeenteraad (sic). Hemeltergend is dat schepen voor Cultuur An Vandersteene (N-VA)zich daar allemaal geen zorgen over maakt.

Formeel gezien moet een geldige aanvraag van de inrichtende overheid goedgekeurd zijn door de gemeenteraad, inclusief beleidsplan. De stad neemt een ernstig risico.

Schepen An Vandersteene meldde dat het dossier ondertussen klaar is en werd ingediend. Het komt later op de gemeenteraad. Dat mag geen probleem opleveren. Ze werd bijgesprongen door schepen De Coene die een sms van de gedeputeerde voorlas om dat te staven. Zo gaat dat dus… Alleen zou de stad wel eens kunnen opschrikken van de beoordeling van het beleidsplan.

Volgens Vandersteene werd er over het plan zeer grondig gediscussieerd, wat echter door veel bestuurders wordt tegengesproken. Evenmin werd advies ingewonnen bij het Erfgoedplatform van de Cultuurraad. De schepen zei dat er momenteel een werkgroep bezig is over de naam van het museum.

Op vraag over de toekomst van het Broelmuseum en het beloofde overleg met het Erfgoedplatform verweet Bart Caron haar dat er geen overleg is geweest met de Werkgroep Musea van het Erfgoedplatform dat een heel interessante nota heeft gemaakt. Is dat de participatie waar de stad mee oploopt? De schepen had er geen antwoord op. Ze bevestigde dat het museum eind 2014 dichtgaat. Een gesprek is blijkbaar overbodig. “Wat een droevig cultuurbeleid” antwoordde Bart Caron.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: interpellatie bij hoogdringendheid: Het Kortrijkse museumbeleid: kroniek van een mislukkend beleid?

Invoeren Shop & Go zones in de binnenstad

Ingediend op maart 12th, 2014 door bartcaron

Groen heeft grote twijfels bij de veralgemeende invoering van Shop en Go, en is zeker radicaal tegen het omvormen van de kiss & ride-zones aan het station tot Shop en Go-zones. Kortparkeerders werden vroeger naar ondergrondse verwezen, nu komen ze dus terug boven de grond. Het zal ongetwijfeld leiden tot veel zoekverkeer. Dat is niet ecologisch (fijn stof, uitstoot…) en niet verkeersveilig.

Groen kiest voor afbouwen van het bovengronds parkeren tenzij voor kortparkeren (snel winkelbezoek), medische beroepen, bewoners en personen met een handicap. De rest moet zoveel mogelijk ondergronds. Rijmt dat dan niet met de voorgestelde maatregel? Deels wel, als de plaatsen voor Shop en Go echt gelegen zijn aan winkels (bakker, slager …) of diensten (post, bank, mutualiteit…) waar mensen snel binnen en buiten zijn. Deels niet want met de huidige maatregel wordt een groot deel van de binnenstad hierin opgenomen. Het komt neer op 200 extra bovengrondse parkeerplaatsen.

Erger vinden wij de verandering van de Kiss & Ride-zones aan het station in Shop en Go. Die zijn bedoeld om treinreizigers te brengen of af te halen, niet om te shoppen. Gaat de stad de mensen nu dwingen daar een parkeerticket voor te nemen? De parkeerduur wordt er verhoogd tot 30 minuten. Nu zullen mensen die een boodschap doen daar ook gaan parkeren.

En tenslotte de koers. Ja, wij zijn zot van de koers, maar vinden niet dat alles daarvoor moet wijken. Mogen we er op rekenen dat autobussen van de wielenploegen, die straks in Kortrijk komen logeren niet opnieuw de Kiss & Ridezones zullen innemen, maar zich kunnen opstellen op echte parkeerplaatsen zoals op het Stationsplein? Nu wordt de Kiss & Ride ingenomen wordt. Immers, dat leidt tot grote onveiligheid voor voetgangers en fietsers.

Schepen Lemaitre stelde dat Shop & Go juist geen zoekverkeer zal uitlokken en dat het geen extra-parkeerplaatsen zijn. Ze zijn vandaag eigenlijk al in gebruik, al zijn het officieel laad- en loszones. Het is dus beter dat te regelen. De Kiss & Ride omvormen tot Shop & Go is een test, die geëvalueerd zal worden en eventueel wordt het teruggedraaid. De schepen vond het nodig nog eens uit te halen naar Groen omdat wij tegen nieuwe ondergronds zijn. Hij sloeg de bal lelijk mis, wij zijn pro maar ze moeten aan de rand van de stad komen, niet in het centrum.

Over de bussen van de wielerploegen geparkeerd worden, kon hij niet antwoorden; hij moet de politie raadplegen.

 

 

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Invoeren Shop & Go zones in de binnenstad

GR: Blue-bikes in Kortrijk?

Ingediend op maart 12th, 2014 door bartcaron

Uit de publieke bevraging in Kortrijk spreekt kwam de ambitie om een fietsvriendelijke stad te worden helemaal bovenaan te staan. De Stadscoalitie heeft die ambitie dan ook zelf torenhoog op de agenda geplaatst en laat zichzelf tegenwoordig graag als fietsstad aanspreken.

Een eigen deelfietssysteem is onbetaalbaar. Een alternatief is Blue-bike (vanuit de NMBS, in samenwerking met o.a. De Lijn). Dan komen er deelfietsen, niet enkel aan het station maar ook op de randparkings. Steeds meer lokale besturen stappen in dit succesverhaal. Vele gemeenten hebben gekozen hebben om in het derdebetalerssysteem van de Vlaamse overheid te stappen. Als de stad 1 of 2 euro meebetaalt per ontlening dan legt Vlaanderen er nog een euro bovenop. Op die manier kan je als gebruiker gratis of aan 1 euro fietsen.

Daarom vroeg Groen aan schepen Marc Lemaitre of de stad zou instappen in Blue-bike. Op welke termijn en met welk budget? Waarom werd er niet ingegaan op de vraag van vzw Mobiel om de 80.000 euro fondsen die via een Europese subsidie ingezet konden worden te gebruiken voor o.a. de uitrol van Blue-bike? En stapt de stad in het derdebetalerssysteem?

Schepen Lemaitre antwoordde dat de stad inderdaad de bedoeling heeft in te stappen in Blue-bike. Dan komen er zowat 15 fietsen aan de parking Kortrijk Weide en nog 15 op een andere locatie, naast de 15 die nu aan het station beschikbaar zijn. Ook de derdebetalersregeling zou worden gehanteerd. De Europese subsidie wordt niet aangevraagd omdat er teveel eigen financiële inbreng tegenover staat.

Bart Caron vindt het een goede, maar eigenlijk zeer bescheiden stap, 30 fietsen extra… En het niet ingaan op de Europese subsidie via Mobiel vzw, is een gemiste kans. De stad heeft eigen middelen voor fietsinfrastructuur, via Parko, en laat een kans schieten.

 

 

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: Blue-bikes in Kortrijk?

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.