bartcaron.be

Cijfers Luchthaven Kortrijk-Wevelgem al te rooskeurig voorgesteld

Ingediend op januari 8th, 2014 door bartcaron

De luchthavendirectie laat weten dat de trafiekresultaten 2013 versus 2012 positief zijn, nl. 2% meer vluchten en bijna 3% meer reizigers. Je moet het kunnen uitleggen natuurlijk. 

Als je iets dichterbij kijkt, dan zijn de cijfers eerder donkergrijs dan roos. Al vele jaren zijn de cijfers eerder 20 tinten grijs.  Kijk,  slechts 3.800 van de in totaal 34.000 vluchten is afkomstig van professionele zakenvluchten – een stijging van 1,4%. Die zakenvluchten, die zouden voor welvaart en werk in de streek zorgen. Kan dat met 76 vluchten per week, ofte 10 per dag? De economische return van de luchthaven voor de regio moet toch zeer beperkt zijn, zeg maar haast onbestaande is. De andere vluchten, het overgrote deel, zijn lesvluchten en sportvliegerij. Die dragen niet meteen bij tot het heil van het Zuid-West-Vlaamse bedrijfsleven. Daarenboven zijn vluchten van minder dan 500 kilometer – binnenlandse vluchten dus  – noch economisch noch ecologisch verantwoord. Het zijn precies die vluchten die in aantal licht toenemen. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Cijfers Luchthaven Kortrijk-Wevelgem al te rooskeurig voorgesteld

Voorstel van raadslid Bart Caron in verband met het stemmen in woonzorgcentra

Ingediend op december 23rd, 2013 door bartcaron

De raad hoort:
– het voorstel van raadslid B. Caron in verband met het stemmen in woonzorgcentra, waarvan
de tekst luidt als volgt:
“De stad Kortrijk staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de
verkiezingen en vervult hiermee een belangrijke en omvangrijke taak in ons democratisch
bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen.
De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een
bijzondere aandacht. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Voorstel van raadslid Bart Caron in verband met het stemmen in woonzorgcentra

Vraag over de kwaliteit van inspraak in onze stad

Ingediend op november 2nd, 2013 door bartcaron

Op de gemeenteraad van 10/06 kondigde de burgemeester een GAS-conferentie aan. Ik citeer hierbij het verslag van de zitting: “We zullen trouwens een GAS-conferentie organiseren in Kortrijk waar we aantonen hoe we verstandig omgaan met GAS. Daarbij zullen we onder meer de jeugdraad, de welzijnssector, de bijzondere jeugdzorg uitnodigen.” (p.120 PV zitting maandag 10 juni 2013). De groene fractie stond nogal sceptisch over dit opzet. Vooral omwille van de formulering die ik net voorlas. Er worden wel meer conferenties georganiseerd om iemands eigen gelijk in de verf te zetten. Maar, uiteindelijk kwam er geen GAS-conferentie maar een GAS-debat, dat op 26/11 plaatvond in Jeugdcentrum Tranzit. We vonden het spijtig dat de scoop van dat debat vernauwd werd tot jongeren, maar waren tevreden dat er een debat zou komen. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over de kwaliteit van inspraak in onze stad

Leiewerken: het mag iets meer zijn

Ingediend op oktober 24th, 2013 door bartcaron

Tegen volgend jaar moeten de Leiewerken in Kortrijk afgerond zijn. Ruim tien jaar later dan gepland en met een navenant kostenplaatje. Dat blijkt uit het antwoord van minister Crevits op een vraag van Bart Caron (Groen) in het Vlaams Parlement.

De werken om de doortocht van grotere binnenschepen op de Leie in Kortrijk mogelijk te maken, startten in 1997 en zouden, volgens de oorspronkelijke planning, klaar zijn 2003. Door allerhande ‘onvoorziene omstandigheden’, zal het 2014 worden. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Leiewerken: het mag iets meer zijn

Het Streekpact van Resoc 2013-2018

Ingediend op oktober 16th, 2013 door bartcaron

Commentaar bij het streekpact, uitgesproken tijdens de Kortrijkse gemeenteraad van 13 oktober 2013

Wat een verschil met het vorige Streekpact. Wat een verademing. Dat is onze globale reactie bij dit nieuwe Streekpact. Met ambities als een wervende regio, een duurzame regio en een warme regio. Met zeven hefboomprojecten die uit het verkiezingsprogramma van Groen kunnen komen. Ik verwijs naar o.a. Het Blauw-groen-netwerk als drager van omgevingskwaliteit, De klimaatneutrale regio tegen 2050, Cultuur, sport en toerisme als bouwstenen, Warme buurten.
Het oude Streekpact had het veeleer over ondernemerschap, reconversie van het economisch weefsel, land- en tuinbouw, logistieke regio… De toon is vandaag totaal verschillend. Een en ander zal het gevolg zijn van de voorbereidende rondetafelgesprekken met het middenveld.

Ik beperk mijn commentaar tot de hefboomprojecten en de prioriteiten van onze stad. Ik zal lovend zijn, maar ook kritisch. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Het Streekpact van Resoc 2013-2018

Kortrijk: repressiestad in wording?

Ingediend op oktober 11th, 2013 door bartcaron

De repressiestad rukt op. Je krijgt in Kortrijk voor alles en nog wat een gas-boete. En als de zogenaamde overtreding niet in het politiereglement zou staan, dan wordt ermee gedreigd die erin op te nemen. Ticketje vergeten in de plastic zak die je in de restcontainer gooit (125 euro), loslopende hond (75 euro), drinken op het Plein (250 euro), een politieagent onbeleefd antwoorden, naar rockmuziek luisteren in het Begijnhofpark (:-)).
Een overheid kan voor alles regeltjes maken en zo overtredingen ‘organiseren’. Moet dat echt zo gebeuren? Een vriendelijke aanmaning zal meer effect hebben, preventief optreden vermijdt problemen. Kan het een beetje ‘menselijk, begripvoller .. Straks krijgen we nog een boete omdat we te hard ‘help’ roepen.
Een burgemeester moet een burgervader zijn, geen politiechef. En daar lijkt het steeds meer op. Lief en hypersympathiek voor wie in zijn schema past, superflik voor de anderen. 500 boetes per jaar maal 6 jaar is toch 3000 stemmen minder volgende keer. Een even schijnredenering als het GAS-beleid van Kortrijk.


Laat de Kinderopvang in Kortrijk niet blauw blauw

Ingediend op oktober 1st, 2013 door bartcaron

Op de opening van De Puzzel in Heule verklaarde de welzijnsschepen en OCMW-voorzitter dat kinderopvang te duur is om als stad te organiseren. Daarom stelt hij voor dat de stad een deel van de rekening zou betalen van ouders die hun kinderen naar een onthaalmoeder brengen. Mag ik daar met een zekere verontwaardiging op reageren? Immers, dit is rechtuit pleiten voor liberalisering en brengt geen zoden aan de duik. Met één pennentrek kan het stadsbestuur daarna beslissen om niet meer of veel minder tussen te komen op factuur. Dit is geen duurzaam beleid en je kan er op aan dat minder kansrijke gezinnen de eerste dupe zullen zijn van dergelijk beleid. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Laat de Kinderopvang in Kortrijk niet blauw blauw

Musea en erfgoedbeleid van Kortrijk

Ingediend op september 10th, 2013 door bartcaron

Incroyable mais vrais. De stad Kortrijk zal het Broelmuseum sluiten en het gebouw verkopen, of liever in erfpacht. En het Erfgoedhuis wordt te huur gezet.
We kregen wel een toelichting op de raadscommissie over dit dossier. De schijn werd gewekt dat er gewerkt wordt aan een ambitieus beleid, maar dat kopt dat wel? Het Vlasmuseum wordt vernieuwd, en dat is goed, maar dat werd al enkele jaren geleden beslist. En een het erfgoeddepot is een uitloper van Vlaams beleid dat met de steun van de provincie wordt gerealiseerd. Het vernieuwde museum 1302 is wel een nieuw verhaal. Maar dat zal nog enkele jaren vergen. En hoe ambitieus is het in werkelijkheid? (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Musea en erfgoedbeleid van Kortrijk

Vraag i.v.m. de bestuursorganen van de Ontmoetingscentra en buurthuizen

Ingediend op september 10th, 2013 door bartcaron

De (nieuwe) bestuursleden van de Kortrijkse ontmoetingscentra (OC’s) en buurthuizen werden vorige week samen geroepen om het over de ‘toekomstige werkstructuur voor de OC’s te hebben’. Participatie, weet u wel, Kortrijk mag spreken. De stadscoalitie wil rekening houden met de stem van de vele vrijwilligers uit het rijke verenigingsleven in onze stad en haar deelgemeenten. Klinkt allemaal erg mooi. Maar dan …

Eén week voor de vergadering kregen de leden de uitnodiging waarin gemeld werd dat er een vergadering zou doorgaan die ‘erg belangrijk’ was voor de toekomst van de OC’s. Een echte agenda was er dus niet. Vroeger uitnodigen kon blijkbaar ook niet. De vele vrijwilligers morren wel, maar ze accepteren het. Ze komen vol goeie moed luisteren naar de Schepen, de stadsjuriste en stadssecretaris. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag i.v.m. de bestuursorganen van de Ontmoetingscentra en buurthuizen

Een verdedigbaar plan voor Kortrijkse zwembaden, maar vreemde timing

Ingediend op juli 19th, 2013 door bartcaron

Groen juicht de bouw van een nieuw zwembad toe. Het moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen (Olympische afmetingen, rationeel energieverbruik, …), zodat watersportverenigingen (zwemclubs, waterpolo, …) er hoogstaande trainingen en wedstrijden kunnen afwerken. Maar ook het recreatieve mag niet worden verwaarloosd. Zwemmen is een belangrijke vaardigheid die iedereen zou moeten beheersen, en het is belangrijk (via de eindtermen ook verplicht) dat kinderen leren zwemmen op school. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Een verdedigbaar plan voor Kortrijkse zwembaden, maar vreemde timing

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.