bartcaron.be

Vraag om uitleg over een bizarre brief van een gedeputeerde

Ingediend op mei 18th, 2010 door bartcaron

De rol van de provincies staat ter discussie, dat is algemeen geweten. Dat de provinciebesturen daar niet zo gelukkig mee zijn, eveneens. Maar een gedeputeerde die (door de provincie gesubsidieerde) jeugdorganisaties verzoekt om ‘hardhorige ministers’ aan te schrijven en hen te wijzen op het nut van de provincies, dat is echt wel nooit eerder vertoond. Ik vraag me af of minister Bourgeois, ondanks zijn hardhorigheid, al van deze bizarre brief heeft gehoord en wat hij er van denkt.

lees hier het antwoord

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over een bizarre brief van een gedeputeerde

Vraag om uitleg over de carrièrewending van een VRT-journalist

Ingediend op mei 18th, 2010 door bartcaron

Siegfried Bracke bekent kleur en gaat de Oostvlaamse kamerlijst van de N-VA trekken. Ongetwijfeld een mooie verrijking voor de partij en misschien zelfs voor de politiek. Maar hoe zit het nu eigenlijk deontologisch wanneer je weet dat diezelfde Siegfried Bracke tot enkele weken terug als neutraal journalist toppolitici op de rooster kon leggen in zijn politiek praatprogramma op de openbare omroep?

voogdijminister Lieten antwoordt

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de carrièrewending van een VRT-journalist

Actuele vraag over de versmachtende regelgeving voor muziekfestivals

Ingediend op mei 12th, 2010 door bartcaron

De federatie van muziekfestivals slaakte eerder deze week een noodkreet. Ze lijden aan verregaande regulitis. Ik vraag dan ook aan minister Schauvliege hoe zij de sector wil bijstaan om die pijnlijke kwaal te verzachten. Wat kan Vlaanderen doen? En kan er overleg komen tussen de verschillende overheden en diensten om de papiermolen te verkleinen en het muzikale genot weer te laten primeren?

lees hier haar antwoord

Ingediend onder in het halfrond, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Actuele vraag over de versmachtende regelgeving voor muziekfestivals

Vraag om uitleg over de gevolgen van de maximumfactuur op de cultuurparticipatie

Ingediend op mei 6th, 2010 door bartcaron

De maximumfactuur in het kleuter- en lager onderwijs mag indertijd dan al als een heel sociale maatregel zijn ingevoerd, in de praktijk zien we dat deze maatregel een verstikkend effect heeft op de cultuurbeleving en cultuurparticipatie van de kinderen. Cultuur wordt plots weer een luxeproduct en dus ideaal om op te besparen. Ik dring er bij Cultuurminister Schauvliege op aan om samen met haar collega van Onderwijs een oplossing te vinden voor dit probleem.

je leest het antwoord vanaf pagina 11

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de gevolgen van de maximumfactuur op de cultuurparticipatie

Vraag om uitleg over de website UITinVlaanderen

Ingediend op mei 6th, 2010 door bartcaron

De website UiTinVlaanderen.be vierde onlangs haar eerste verjaardag en evalueerde voor die gelegenheid haar werking. Het rapport oogde schitterend. De website zorgde niet enkel voor een opmerkelijk toename van het aantal cultuurbezoeken en -bezoekers, maar ook voor een verruiming van hun interesses. Gezien de Vlaamse steun die UiTinVlaanderen.be mag ontvangen, vraag ik me af of minister Schauvliege de website even positief evalueert. En wat zij uit deze evaluatie heeft geleerd om de werking nog te kunnen versterken.

je leest het hier

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de website UITinVlaanderen

Vraag om uitleg over de herverkaveling van het Vlaamse wielerlandschap

Ingediend op april 29th, 2010 door bartcaron

Zes Vlaamse voorjaarsklassiekers versmolten tot Flanders Classics, het project van Woestijnvisser Wouter Vandenhaute. De krachtenbundeling versterkt de onderhandelingspositie ten opzichte de UCI, de sponsors en de media. Dit is ongetwijfeld een goede zaak voor de zes betrokken koersen, maar de wielrennerij als Vlaamse volkssport is natuurlijk veel ruimer dan deze zes. Dat Flanders Classics zwaarder kan doorwegen op de internationale kalender is positief, maar hun machtspositie mag de organisaties die hun eigen, onafhankelijke koers willen blijven varen, niet verstikken. Ik wil van sportminister Muyters dan ook weten wat hij denkt over die herverkaveling van de wielerwereld en of deze gevolgen zal hebben op de ondersteuning van de verschillende organisatoren door de Vlaamse overheid.

lees zijn antwoord

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de herverkaveling van het Vlaamse wielerlandschap

Vraag om uitleg over de culturele invulling van VIA

Ingediend op april 22nd, 2010 door bartcaron

Ik doe’. Talloze affiches en advertenties schreeuwen het uit. In het kader van haar VIA-project wil de Vlaamse Regering ons massaal mobiliseren, engageren, activeren. Ik doe mijn best op school, ik doe aan vrijwilligerswerk, ik doe mijn blikjes in de PMD-zak, ik doe de economie draaien,… Het spectrum is heel uitgebreid, maar ik wil van minister Schauvliege weten of ‘ik doe aan cultuur’ ook een doelstelling is van de regering.

komt Vlaanderen cultureel in actie?

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de culturele invulling van VIA

Vraag om uitleg over de DAC-regeling

Ingediend op april 22nd, 2010 door bartcaron

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk wil duidelijkheid. De DAC-regelgeving zou zorgen voor de broodnodige stabiliteit en financiële zekerheid in de sector, maar nu blijkt dat de uitvoering wordt uitgesteld tot 2012. Het uitstel komt er zonder overleg met de sector en bovendien in volle opmaak van de beleidsplannen voor de komende jaren. De DAC-herverdeling is een kwetsbaar gegeven. Sommige organisaties verliezen geleidelijk toelagen voor medewerkers, andere organisaties zien hun middelen voor de creatie van tewerkstelling aangroeien. Dit is inherent aan elk herverdelingsmechanisme. De sector heeft rond dit mechanisme een consensus bereikt, wat op zich getuigt van een grote mate aan onderlinge solidariteit en verantwoordelijkheidszin. Het uitstellen van uitvoeringsbesluiten door minister Schauvliege wijst volgens mij op het tegenovergestelde.

hoe verweert de minister zich?

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de DAC-regeling

Vraag om uitleg over de koerswijziging bij het Raamtheater

Ingediend op april 22nd, 2010 door bartcaron

Bij BAFF werden de artistiek en zakelijke leider bedankt voor bewezen diensten. Tom Van Bauwel kreeg in 2008 de opdracht om het Raamtheater nieuw leven in te blazen en kon voor die uitdaging terecht rekenen op mooie overheidssteun. Het bestuur heeft er nu echter voor gekozen het BAFF-project stop te zetten en terug te keren naar het oude, toegankelijke Raamtheater-format. De mensen achter Theater aan de Stroom moeten deze renaissance in goede banen leiden. Heeft een dergelijke radicale artistieke koerswijziging echter invloed op de subsidies aan BAFF/Raamtheater? Hun subsidies zijn namelijk toegekend op basis van het vorige artistieke beleidsplan en bovendien blijkt er een nauwe samenwerking te komen met het Theater aan de Stroom, dat al middelen plukt uit de zelfde subsidiepot.

lees hier wat minister Schauvliege er van denkt

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de koerswijziging bij het Raamtheater

Vraag om uitleg over risicobeleggingen door gemeentes

Ingediend op april 20th, 2010 door bartcaron

Eind vorig jaar kregen de Vlaamse steden en gemeenten een kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding door de strot geramd. Er moest risicokapitaal geïnvesteerd worden om de Dexia-bank te redden, zoniet zagen de lokale besturen hun dividenden wegsmelten. Minister Bourgeois stelde toen, op mijn vraag, dat er best een fundamenteel debat kon komen over de vraag of het gewettigd, dan wel wenselijk is dat gemeenten spelen op de beurs. De stad Leuven gooide alvast een knuppel in het hoenderhok door de intentie te lanceren om aandelen te kopen van haar plaatselijke trots, AB-Inbev; een voorstel dat door de gouverneur prompt van tafel werd geveegd. Volgens mij wordt het stilaan de hoogste tijd voor het beloofde debat ten gronde.

denkt de minister dat ook?

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over risicobeleggingen door gemeentes

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.