bartcaron.be

De machtsgreep van Bourgeois op integratiesector is compleet

Ingediend op november 27th, 2013 door bartcaron

De Vlaamse Regering benoemde vorige vrijdag de bestuurders van het nieuwe Extern Verzelfstandigd Agentschap dat de integratie- en inburgeringssector opslorpt. Zoals gevreesd, speelt de partijpolitieke kleur hierbij een grotere rol dan expertise op het veld. N-VA-kamerlid Zuhal Demir wordt voorzitter. “Behalve dat zij het zelf en op eigen kracht gemaakt heeft, het ideaalbeeld op integratie volgens N-VA, is zij helemaal niet vertrouwd met de sector,” stelt Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) vast.

De samenstelling van de Raad van Bestuur van het EVA is volgens Caron een schoolvoorbeeld van politieke benoemingen, iets waar N-VA toch steevast beweert een rothekel aan te hebben. Op 6 van de 8 bestuurders valt een duidelijke meerderheidskleur te plakken, als actief of gewezen mandataris of als kabinetsmedewerker. De expertise moet komen van de 2 andere bestuurders, actief binnen het minderhedenforum en de VVSG.

Recent nog hadden de bestaande organisaties binnen de sector de vrees geuit dat hun expertise niet zou worden gehonoreerd in de nieuwe structuur. “Hun vrees wordt waarheid,” stelt Caron vast. “De spaarpotten van de autonome vzw’s worden met plezier genationaliseerd, maar voor de rest wordt gans de sector op straat gezet.” Veel vragen over bijvoorbeeld personeel, continuïteit van de werking en sociaal passief blijven onbeantwoord. Maar nog erger misschien, is de vrees dat hun doelgroep, hun klanten, mee in de kou zullen blijven staan.

De benoemingen van vorige week maken duidelijk dat de ganse hervorming van de integratie- en inburgeringssector niets meer is dan een machtsgreep van minister Bourgeois. De argumentatie van ‘efficiëntiewinst’ verdampt wanneer je moet vaststellen dat expertise wordt weggegooid en partijpolitieke pionnen de rol van het betrokken middenveld volledig confisqueren. Het is onrustwekkend dat de coalitiepartners blindelings minister Bourgeois volgen in de complete en autoritaire ontmanteling van het middenveld.

Tot slot stelt Bart Caron zich nog de vraag hoe Zuhal Demir zich als districtsvoorzitter van Antwerpen-stad zal positioneren ten opzichte van het Agentschap.

Ingediend onder in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor De machtsgreep van Bourgeois op integratiesector is compleet

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.