bartcaron.be

Gemeenteraad volgt voorstellen van Groen voor aanpassing van GAS-reglement

Ingediend op januari 15th, 2014 door bartcaron

Op de raadszitting van maandag 9 december werden enkele aanpassingen aan de Politieverordening voorgesteld. Daarmee actualiseert de stad de regeling. Het is een ernstige verbetering ervan, die in belangrijke mate ook gebaseerd is op de bedenkingen die raadslid Bart Caron gaf in de gemeenteraad van juni 2013. Ook de Jeugdraad gaf een gelijkaardig advies.

Toch is de aanpassing nog steeds onvolkomen. Daarom heeft Groen Kortrijk enkele bijkomende aanpassingen voorgesteld. Die zijn gebaseerd op de adviezen van de Kortrijkse Jeugdraad en de adviezen van de Vlaamse kinderrechtencommissaris.

Het eerste voorstel is het toevoegen van een passage waardoor activiteiten in het kader van erkend jeugdwerk niet het voorwerp kunnen zijn van een GAS-procedure. Immers, voor de begeleiding van jeugdwerkorganisaties bestaan er voldoende andere systemen en diensten. Nu worden GAS-boetes ingezet tegen jeugdbewegingen en jeugdhuizen. Wij geloven dat er betere oplossingen denkbaar zijn buiten de GAS.

Daarnaast stelt Groen voor om in de regeling rond de zogenoemde ‘ouderlijke betrokkenheid’ ook de ouders en de minderjarige zelf de kans te geven om hier om te vragen. Dat mag niet enkel afhangen van de sanctionerend ambtenaar zelf.

Ook wordt voorgesteld om diensten en organisaties die gespecialiseerd zijn in dit soort pedagogisch werk, zoals in de Jeugdhulp, in te schakelen. Een dergelijke dienst zou dan vooraf om een bindend advies worden gevraagd vooraleer de ‘ouderlijke betrokkenheid’ kan opgestart worden.

En tenslotte wordt voorgesteld om de groep van ambtenaren die vaststellingen kan doen niet uit te breiden tot provinciale of gewestelijke ambtenaren, de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven en pe personeelsleden van bewakingsfirma’s.

De Jeugdraad vreest terecht dat op termijn de gemiddelde ambtenaar in staat zal zijn om administratieve sancties uit te schrijven. Dat is ruim overdreven.

Deze voorstellingen werden op de zitting van de gemeenteraad van 9 december voorgelegd. Behalve het eerste, werden de andere amendementen door de meerderheid overgenomen en dus goedgekeurd. Wie de technische info wenst, klik hier:
Amendementen ggk GAS-reglementering

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad volgt voorstellen van Groen voor aanpassing van GAS-reglement

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.