bartcaron.be

Inspectie van Financiën leeft in de vorige eeuw

Ingediend op april 30th, 2011 door bartcaron

De beslissing over de subsidiëring van participatieprojecten voor kansengroepen loopt vertraging op omwille van bijkomende vragen van de Inspectie van Financiën. Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen!) vindt dit ongehoord: organisaties die een project indienden worden aan het lijntje gehouden.

Beslissing participatieprojecten blijft uit

Zeven maanden. Zo lang wachten de 62 organisaties die vóór 15 september een participatieproject voor kansengroepen indienden op een beslissing van de minister. Dit is ondertussen al een dikke drie maanden te laat. Normaal gezien moest de beslissing van de minister uiterlijk op 31 december 2010 genomen zijn.

Bart Caron (Groen!) vroeg op 30 maart in het Vlaams Parlement uitleg aan minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Minister Schauvliege antwoordde dat ze, in navolging van het advies van de beoordelingscommissie, 18 projecten positief heeft beoordeeld. En dit binnen de in het Participatiedecreet vastgelegde termijnen. Vooraleer de beslissing van de minister definitief is, moet de Inspectie van Financiën een advies verlenen. En deze instantie is de vertragende factor… Normaal gezien heeft de Inspectie van Financiën 12 dagen om een advies te verlenen. Elke keer de Inspectie een verduidelijkende vraag stelt, wordt deze termijn verlengd.

Oplossing?

Bart Caron heeft begrip voor de situatie, herkent de problematiek uit het verleden, maar vraagt zich af of dit nog langer houdbaar is. “Ik heb de indruk dat de Inspectie van Financiën wat dat betreft soms nog in een vorige eeuw leeft. Dat is de achtergrond van de zaak, denk ik.” Organisaties komen in de problemen. Caron vraagt de minister de afweging te maken of ze de Inspectie van Financiën niet moet (laten) ‘overrulen’. “Ik wil u vragen om daar binnen de regering eens over te praten met minister Muyters. […] Zo kunt u ingaan op alle punten van de Inspectie van Financiën. Of u kunt die overrulen door middel van een rechtstreekse vraag van een begrotingsakkoord aan minister Muyters.” Caron vervolgt: “Ik heb begrip voor de problematiek en voor de Inspectie van Financiën, maar ik heb nog meer begrip voor de organisaties die zitten te wachten om zaken op te starten met kansengroepen in de samenleving en die geen wereldvreemde gedachten kunnen formuleren.”

De lange adviestermijnen van de Inspectie baart ook de FOV zorgen. Zeker omdat dit geen geïsoleerd geval is. De eenmalige budgettaire injectie van 500.000 euro voor de volkshogescholen (zie vorige berichtgeving) werd om dezelfde reden niet samen met het tweede subsidievoorschot uitgekeerd zoals overeengekomen met het kabinet. De FOV is van plan deze problematiek aan te kaarten bij de overheid.

Ingediend onder in de commissies, in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Inspectie van Financiën leeft in de vorige eeuw

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.