bartcaron.be

Vraag over handelskernversterking in Kortrijk

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

“De Vlaamse overheid wil de handelskernen van steden en gemeenten versterken. Dat is een actie van minister-president Kris Peeters, bevoegd voor economie.

Ik denk dat Kortrijk daar niet tegen kan zijn, integendeel. Vorige week werden de subsidies voor handelskernversterking bekend gemaakt. Er zijn subsidies aan niet minder dan 75 gemeenten toegekend. Dit kadert in de Winkelnota 2.0 van de Vlaamse regering. De minister-president lanceerde vorig jaar drie oproepen voor het indienen van gemeentelijke detailhandelsprojecten.

In totaal draagt Vlaanderen 4,9 miljoen euro bij tot de gemeentelijke inspanningen voor de versterking van hun handelskernen. Het is een substantiële bijdrage aan het gemeentelijke handelskernversterkende beleid. De oproepen zijn breed bekend gemaakt via haar regionale overlegtafels economie.

Voor de oproep ‘Kernversterkende maatregelen’ zitten daar o.a. Brugge, Harelbeke, Izegem, Wevelgem en nog vele andere West-Vlaamse steden en gemeenten tussen. Wevelgem krijgt 62.000 euro voor het lanceren van een cadeaubon en een studie over de omschakeling van de site van het zwembad voor handel. Izegem krijgt 68.000 euro voor het aanwerven van een centrummanager en de uitbouw van een Huis van de Economie.

Er zijn ook middelen voor ‘Renovatie Handelspanden’ in vele gemeenten, gaande van 33.000 tot 300.000 euro. Dat voorziet in subsidies voor de renovatie van handelspanden.

Vreemd genoeg staat Kortrijk in geen enkele lijst.

Ik heb toch begrepen dat Kortrijk de handelskern wil versterken, de winkelleegstand wil bestrijden, internationaal cliënteel wil aantrekken enz… en daar zelfs het zondagswinkelen voor wil uitbreiden. Daarom is het toch bizar dat de stad niet zichtbaar is in de lijst.

Daarom deze vragen:

Heeft Kortrijk aanvragen ingediend voor deze subsidies?
Zo ja, waar hadden die betrekking op? Waarom zijn ze afgewezen?
Indien niet, waarom heeft Kortrijk geen aanvraag ingediend en deze kans laten liggen?
Wordt op een andere manier geld gezocht bij de Vlaamse overheid? Hoe?
Welke inspanningen zal de stad leveren om de winkelleegstand te bestrijden?”

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over handelskernversterking in Kortrijk

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.