bartcaron.be

8. Parking Budabrug. Samenwerkingsovereenkomst AGB Parko – VZW Woon en Zorg H.Hart.

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

Parko besliste in haar meerjarenplanning om samen met VZW Heilig Hart op de hoek van de Budastraat en de Dam/ijzerkaai een nieuwe ondergrondse parking aan te leggen voor 240 wagens en 75 fietsen.

De eerste gesprekken tussen stad Kortrijk en Heilig Hart dateren nog van de vorige legislatuur. Bedoeling is om voor bezoekers en personeel van Heilig Hart 120 van de 240 parkeerplaatsen voor te behouden (als Heilig hart ze niet gebruikt kan Parko ze ‘verhuren’). Daarvoor betaalt Heilig Hart een jaarlijkse vergoeding van 128.600 euro/jaar (na 30 jaar wordt dat bedrag geïndexeerd).

De rest van de parkeerplaatsen kan door Parko gebruikt (gecommercialiseerd) worden zoals in alle andere ondergrondse parkings van Parko. Aangezien de grond geen eigendom van Parko is, wordt er gewerkt met een erfpacht van 90 jaar.

Na 90 jaar is de restwaarde van de parking 250.000 euro, die moet betaald worden door de vzw.

De kosten van de bouw (geraamd 7.4 miljoen euro excl. BTW) en later de exploitatie van de parking zijn volledig te laste van AGB Parko.

De kost per plaats is 33.000 euro. Ter vergelijking, op de Houtmarkt kostte een plaats ook al 29.000 euro.

Noodzaak?

Reeds in de vorige legislatuur heeft Groen zich negatief uitgelaten over deze plannen. Volgens Groen heeft het Buda-eiland een mini – île de la cité –potentieel als hart van een stad die niet langer met de rug naar de Leie leeft, maar integendeel de Leie omarmt.

Het toch niet de bedoeling zijn om extra verkeer aan te zuigen naar het Buda-eiland, want dat zal wel het gevolg zijn.

Laat ons even het aanbod aan parkeerplaatsen op het Buda-eiland bekijken. De parking Broel staat tijdens de week nu voor 70% vol, op zaterdag gemiddeld 40% en dat zakt op zondag naar 10%. Zo ver is dat niet van het H. Hart… Laat ons het perspectief wat verbreden. In het centrum van Kortrijk (op de Parko parkings, dus zonder het straatparkeren) zijn op het drukste moment van de weekdagen 370 vrije plaatsen, op zaterdag zijn er dat 280 om op zondag te stijgen tot 1000 vrije plaatsen. De restcapaciteit van de parking van K- in Kortrijk (die zeer zelden volzet is) zit niet verrekend in deze cijfers. Er is nu al een overcapaciteit. Door deze nutteloze investering zal de overcapaciteit nog toe nemen.

Vreemde financiële constructie

Daarbij komt de financieel vreemde constructie. Door de kost volledig naar Parko te schuiven weegt de investering enorm zwaar door op de mogelijkheden van Parko. Enkel als de parking in de toekomst dag en nacht volledig vol zal staan kan hij eventueel na een halve eeuw rendabel worden. Parko en dus de stad heeft er alle belang bij om dus zo veel mogelijk auto’s aan te zuigen richting deze parking. Dat is pervers en hypothekeert de toekomst van zowel het Buda-eiland, AGB Parko als het toekomstige mobiliteitsbeleid.

En laat ons eerlijk zijn: AGB Parko bouwt een parking waar vooral Heilig Hart beter van wordt. De financiële last voor Parko is enorm en de return hoogst onzeker.

Als u het meent met het verdwijnen van bovengrondse parkeerplaatsen

Er wordt gesteld dat de auto’s onder de grond moeten (voor het beleid: binnen de kleine ring) en dat er dan parkeerplaatsen bovengronds zullen verdwijnen. Maakt u de mensen iets wijs? Als u meent wat uzegt, dat moet de beslissing welke bovengrondse verdwijnen tezelfdertijd genomen worden. Concreet 240 parkeerplaatsen onder de grond in ruil voor 240 parkeerplaatsen bovengronds. Welke? Kunnen we dat meteen beslissen?

Kortrijk fietsstad, klimaatstad?

Als dit beleid wordt voortgezet, dan is het verhaal om van Kortrijk een fietsstad te maken eigenlijk een lachertje. Je ziet dit nu al… Didier Reynders moest op het voetpad rijden om veilig door Kortrijk te fietsen.

Zet die 7,4 miljoen eens tegen het bedrag vandaag voor Kortrijk fietsstad wordt uitgetrokken (investeringen in fietspaden door de stad en de rest die Parko wordt gerealiseerd). Zo is er 1 fietskluis gekomen voor 5 fietsen, er is heel wat vraag vanuit andere wijken/straten – maar het wegnemen van 1 parkeerplaats voor een auto voor fietskluizen/fietsparkings kan blijkbaar niet.

We kunnen die 7,4 miljoen euro beter inzetten om tot een leefbare mobiliteit in onze stad te komen. Klimaatstad worden we niet alleen door alle auto’s onder de grond te steken, maar vooral door de overschakeling te maken naar andere en duurzame vervoersmodi. Met dat bedrag kunnen we ook 22 km nieuwe veilige afgescheiden fietspaden aanleggen. Voor ons is de keuze snel gemaakt.

 

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor 8. Parking Budabrug. Samenwerkingsovereenkomst AGB Parko – VZW Woon en Zorg H.Hart.

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.