bartcaron.be

Kortrijk Spreekt. Spreekrechtronde

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

In het programma van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen staat letterlijk:

“Open vragenronde op de gemeenteraad voor individuele inwoners. Groen Kortrijk wil meer ruimte maken voor inspraak van individuele inwoners. We willen dat elke gemeenteraad start met een open vragenronde waar burgers het stadsbestuur kunnen interpelleren over lopende dossiers.”

En warempel, er komt een vragenronde. Weliswaar niet zo open als wij hebben bedoeld. Het stadsbestuur wordt hier verengd tot de burgemeester en de schepenen. Alleen zij mogen spreken, wij moeten zwijgen. Wij zitten er bij voor spek en bonen. Decorum. Maar goed we gaan niet kniezen, we hebben een voorstel om daaraan te verhelpen.

Het is uiteraard een gecontroleerde democratie. Immers, Kortrijkzanen mogen vragen indienen, maar het lijkt dat enkel de voorzitter mag selecteren. Er worden maximaal drie vragen geagendeerd. De andere worden onontvankelijk verklaard of doorgeschoven. En omdat er geen duidelijke selectiecriteria zijn, is de kans reëel is dat het uitdraait op een goed-nieuws-show van de meerderheid. Lastige vragen zouden zo al te makkelijk aan de kant kunnen worden geschoven.

Daarnaast stelde Groen voor dat alle vragen, ook de niet geagendeerde vragen, en de antwoorden op een publiek discussieforum zouden komen (op de site van de stad). En dat de mogelijkheid wordt voorzien alle raadsleden en de bevolking om er hun visie op te posten. In deze moderne stad zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de nieuwe media maximaal ingezet worden.

Daarom diende Groen een amendement in op dit reglement. De meerderheid ging akkoord, waarvoor dank. Alle ingediende vragen zullen ook geagendeerrd worden in de volgorde dat ze binnenkomen.

Wel beste Kortrijkzanen: shoot.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Kortrijk Spreekt. Spreekrechtronde

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.