bartcaron.be

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Ingediend op maart 31st, 2014 door bartcaron

In Zeebrugge stelde Groen deze middag zijn speerpunten voor de verkiezingen van 25 mei voor. Lijsttrekkers Bart Caron (Vlaams Parlement) en Wouter De Vriendt (Federaal Parlement) schuiven voor West-Vlaanderen 5 werven naar voor. “We pakken de problemen aan waar West-Vlamingen van wakker liggen. Hiervoor schuiven we slimme oplossingen naar voor,” aldus beide kopmannen, “We zetten in op jobs, een betere fiscaliteit, aanpakken van wachtlijsten, hernieuwbare energie en open ruimte.”

Met de voorstelling van de speerpunten sloot Groen een bezoekenronde af bij belangrijke spelers in de provincie. De prioriteiten voor de verkiezingen zijn het resultaat van vele, intensieve contacten met experten en ervaringsdeskundigen op allerlei domeinen. Zo werd het gesprek aangegaan met het middenveld, armoede-organisaties, VOKA, WVI, ondernemingen, zorginstellingen, het havenbedrijf … Dit resulteerde in 5 grote speerpunten:

1. Meer en betere jobs
Groen gaat voor correct betaalde en werkbare jobs die combineerbaar zijn met gezin en vrije tijd. Groen heeft maatregelen voor het stimuleren van jobcreatie door de loonkost te beperken: we verschuiven de belastingen van arbeid naar vermogenswinsten en vervuiling.

2. Rechtvaardige belastingen
Groen kiest voor een fiscale vereenvoudiging en een aanpak van de fraude. Het tarief voor de vennootschapsbelasting verlagen we en we sluiten de fiscale achterpoortjes. Dat komt vooral ten goede aan onze KMO’s.

3. Een echte aanpak van de wachtlijsten
Groen wil oudere mensen ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen om­geving kunnen blijven wonen. Kinderopvang willen we uitbreiden door minder onnodige regels op te leggen aan zelfstandige crèches. We maken werk van meer sociale woningen, huursubsidies en een beter geregeld zorgverlof om bijv.(tijdelijk) zorg te dragen voor een zieke oudere of een kind met een handicap

4. Duurzame en betaalbare energie
Wie minder verbruikt, betaalt een lager tarief. Energiefacturen kunnen we laag houden door woningen energiezuinig te maken. En de groei van de sector van de hernieuwbare energie zorgt volgens het Planbureau voor jobs. Dat is dubbele winst.

5. Bewaren van de open ruimte
Groen beschermt goede landbouwgrond en natuurgebieden door een verstandig ruimtelijk beleid. Dit hangt samen met een kernversterkend mobiliteitsbeleid en bewust ruimtegebruik.

Groen wil hiermee het verschil maken. “Dit zijn de kapstokken van ons politiek project voor de komende jaren. Groen is de enige partij die engagement voor het leefmilieu en voor een sterk sociaal beleid verenigt. De traditionele partijen slagen er niet meer in om de broodnodige oplossingen aan te reiken.,” stelt DeVriendt.
Groen stelde bewust zijn inhoudelijke punten voor in de haven van Zeebrugge. “Ons verhaal is er één voor en door iedereen. We zien de toekomst positief tegemoet, maar daarvoor moeten we keuzes durven maken. Samen kunnen we beter doen, ” besluit Bart Caron met de slogan van Groen voor de verkiezingen.

[gview file=”http://www.bartcaron.be/wp-content/uploads/2014/03/PB-en-PN-5-werven_finale-versie.doc”]

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.