bartcaron.be

Managementteam (MAT) gepolitiseerd

Ingediend op april 9th, 2014 door bartcaron

Het bestaande managementteam (MAT) bestaat uit de leidende ambtenaren, maar wordt nu aangevuld. Mag er ons iets opvallen? Namelijk de aanwezigheid van de kabinetschef van de burgemeester en ook per partij nogmaals 1 vertegenwoordiger. Het MAT wordt alvast stevig gepolitiseerd. De kabinetten van de meerderheid gaan zich nu ook uitdrukkelijk bemoeien met de stedelijke diensten en hun administratie. Vertrouwen ze de diensten niet meer?

Het staat in ieder geval haaks op de mooie intenties die bij het nieuwe organogram werden geuit, nl. het horizontale karakter ervan. De kabinetten gaat in de praktijk de werking van de stadsdiensten domineren.

Het argument dat de transparantie en samenwerking tussen beleid en organisatie zo wordt versterkt en de de efficiëntie wordt verhoogd, klinkt hol. Wij beschouwen het als een motie van wantrouwen ten opzichte van de leidende ambtenaren van de eigen administratie. Ook deontologisch kunnen hierbij veel vragen worden gesteld.

Mag ik duidelijk zijn? De diensten zijn competent om de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en -evaluatie te doen. De politiek moet de beleidsbeslissingen nemen. Elk zijn rol. Dat is proper beleid.

We lezen in de memorie bij het Gemeentedecreet: “Het managementteam is in elk geval een ambtelijk orgaan. Uiteraard staat het gemeentebesturen vrij periodiek overleg te organiseren tussen het managementteam en bijvoorbeeld de leden van het college, doch politieke mandatarissen maken geen deel uit van het managementteam. ” Kabinettards zijn formeel geen politieke mandatarissen, maar in de praktijk wel.

Dit is een hoogst afkeurenwaardige beslissing waar wij uiteraard tegen stemmen.

De bevoegde schepen poogde een antwoord te formuleren, maar kwam niet verder dan dat het mocht en het nuttig is voor de stad. Groen zal een schriftelijke vraag stellen aan de bevoegde minister.

 

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Managementteam (MAT) gepolitiseerd

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.