bartcaron.be

Beleidsplan Vlasmuseum 2015-2019

Ingediend op april 9th, 2014 door bartcaron

De gemeenteraad besprak dit beleidsplan. De titel komt alvast niet overeen met de titel van de presentatie die we kregen. Het eerste document is getiteld ‘Beleidsplan Vlasmuseum” en het tweede ‘Museum aan de Leie (Werktitel)’. Daarmee wordt een belangrijk probleem aangebracht, nl. de naam van het museum.

De beide documenten geven een goed beeld over het museum. Maar de beleidsnota is nogal onevenwichtig. Sommige onderdelen (inrichting) zijn stevig uitgewerkt, andere vooral inhoudelijke ontbreken of niet uitgewerkt. De aanzet is goed, het plan onvoldragen. Ik vrees dat er van de hogere overheid nog veel vragen zullen komen en vooral veel opmerkingen zullen gegeven worden.

Toch is onze eerste indruk positief. De interne analyse is eerlijk en kritisch. De architectuur en de inrichting ogen mooi én hedendaags. De noaArchitecten en MADOC hebben een mooi project ontworpen. De nieuwe presentatie in drie delen (Wonderkamer, Leiekamer, Schatkamer) is interessant. De kritische analyse van de collectie en de omgang ermee is eerlijk. Wij gaan het beleidsplan goedkeuren. Omdat we dit project genegen zijn. Omdat we willen dat onze stad op museaal vlak een stap vooruit zet.

Toch willen we een aantal aandachtspunten en bekommernissen meegeven. Het is goed dat de focus wordt verlegd van de evolutie van de vlastechniek naar de socio-economische evolutie van de vlasnijverheid. Maar toch blijven we op onze honger als het gaat over de sociale situatie van de vlassers zelf. Het was een bijzondere en harde stiel. Niet alleen voor vlasbazen, maar ook voor het werkvolk. Het concept is sterk gedacht vanuit een ondernemersperspectief. We missen de sociale kant van het verhaal.

We missen eveneens een uitgewerkt plan voor de publiekswerking. Die wordt bekeken vanuit een louter toeristische visie en is dus een marketingplan. Een museum moet meer willen dat toeristen lokken. Het moet ook een educatie opdracht vervullen.

In de omgevingsanalyse wordt een goede schets gegeven, maar de indruk wordt gewekt dat het Vlasmuseum hier aan namedropping doet. Hoe sterk is het museum verbonden met al die spelers, vooral de nationale en internationale?

We lezen verder niks over een beleid inzake tijdelijke tentoonstellingen. De ruimte is voorzien in het gebouw, maar de invulling is nog leeg.

“Vlas, metafoor voor regionale identiteit”. Dat staat op de tweede slide van de presentatie. Het roept de vraag op welke naam het museum nu krijgt. Het bleek niet mogelijk tot een consensus te komen. Wij pleiten in ieder geval om geen valse ambities te koesteren. Zo’n museum moet de volgende vragen stellen: waar is Kortrijk voor bekend, waarom zouden toeristen naar Kortrijk komen, waarom naar een dergelijk museum? Waarin zijn we uniek? Als ze een gelijkaardig en ev. beter alternatief vinden in een andere stad, dan is er weinig reden om naar hier te komen. We moeten een uniek product aanbieden dat aantrekkelijk is. Dekt de collectie (de lading) de vlag (de naam van het museum)? Misschien is de naam Vlasmuseum niet goed genoeg meer – waar ik aan twijfel – maar een titel als Museum aan de Leie zegt zeer weinig.

En dan de ambities qua publieksbereik. Die liggen zeer hoog. 60.000 toeschouwers in jaar één (2015). Ik hoop dat het lukt. Ik zal supporteren. Maar is dat niet té ambitieus? Ik vrees van wel.

En dan nog één ferme kritiek. Bij zo’n meerjarig beleidsplan steekt altijd ook een financieel meerjarenplan. Enkel een tabelletje. Eveneens lees ik niks over de personeelsbestaffing. Dat vind ik eigenlijk onaanvaardbaar.

In haar mager en zeer defensief antwoord vermeldde Schepen An Vandersteene dat het museum ruimer zal gaan dan vlas. Dat het geen statisch museum zal zijn, maar zal evolueren en bewegen. Wat de naam betreft moeten we geduld hebben. Een Roeselaars reclamebureau is daarmee bezig en zal een voorstel doen tegen de zomer. De schepen stelt dat de bedrijven en de vlassector opgetogen zijn met dit project. Voorwaar een meer dan zwak antwoord….

 

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Beleidsplan Vlasmuseum 2015-2019

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.