bartcaron.be

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Ingediend op april 25th, 2014 door bartcaron

Groen West-Vlaanderen voert vandaag in Kortrijk actie voor het versterken van de West-Vlaamse open ruimte. Onder impuls van de lijsttrekkers Bart Caron en Wouter De Vriendt trekken ze aan de alarmbel en schuiven ze een beter ruimtelijk beleid naar voor. Zuinig en intensief ruimtegebruik zijn hierbij de kernbegrippen. Met Marleen Ryelandt, op de tweede plaats op de Vlaamse lijst, heeft Groen ook een experte in deze materie op een strijdplaats staan.

Verschillende organisaties (KULeuven, Natuurpunt,…) trokken recent aan de alarmbel rond de druk op de open ruimte en de suburbanisatie in Vlaanderen. De afgelopen maanden werkte Groen een nieuwe visie op ruimte in West-Vlaanderen uit. “Terwijl we halverwege de jaren ’70, naargelang de meetmethode, nog aan een 10 tot 15% verharde oppervlakte zaten, zal tegen 2050 40% van onze provincie verhard zijn. Vandaag is 25% van West-Vlaanderen verhard. We moeten het beleid van richting veranderen”, zegt Bart Caron, lijsttrekker Vlaams Parlement.

Een ander beleid kan en moet volgens Groen. Vandaag zien we een sterke toename van industriezones, zorgt de woningbouw voor een steeds grotere druk en leidt de open ruimte onder steeds grotere (wegen)infrastructuur. “Dit moet aangepakt worden”, vindt Wouter De Vriendt, lijsttrekker voor de Kamer: “maar niet uit nostalgische overwegingen. We steunen onze oproep uit fundamenteel rationele overwegingen. Het gaat om ademruimte, om voedselproductie, om waterhuishouding en om verstandig energieverbruik. Alle onderzoek leert dat open ruimte belangrijk is voor ons welzijn èn onze welvaart.”

Marleen Ryelandt ziet alternatieven: “Stellen dat er in West-Vlaanderen niet meer mag worden gebouwd, of een halt toeroepen aan bedrijvigheid en investeringen, is niet enkel onrealistisch; het is ook niet wenselijk. Anderzijds kunnen we onmogelijk verder open ruimte inpalmen zoals we het de voorbije decennia hebben gedaan. Daarom pleit Groen voor een verstandige ruimtelijke ordening. Zuinig en intensief met ruimte omgaan zijn hierbij de kernbegrippen. Bovendien moeten we rekening houden met regionale verschillen.”

Groen schuift hiervoor een concreet plan naar voor dat het in de volgende Vlaamse regering mee wil helpen realiseren. Nieuwe woonvormen en efficiënt ingerichte bedrijventerreinen moeten gestimuleerd worden. Natuurgebied en kwalitatieve landbouwgrond worden versterkt. De stedelijke ontwikkeling wordt versterkt en het platteland wordt opgewaardeerd in plaats van versnipperd.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.