bartcaron.be

Gemeenteraad juni 2014

Ingediend op juni 11th, 2014 door bartcaron

Over Buda AGB, Jaarrekening Stadsbestuur en de Musea.

Buda AGB
Op vandaag is er nog geen nieuwe beheersovereenkomst gesloten. Het AGB wenst de beheerstructuren én inkomstenstructuren te optimaliseren. Stad en AGB onderzoeken de wenselijkheid om de beheersovereenkomst uit te breiden tot een aantal extra gebouwen op Buda, zoals de Oranjerie, de Paardenstallen en de Broeltorens. En vooral deze zin: “Het is zowel in hoofde van de stad als in hoofde van het AGB de vaste bedoeling om de stappen nauwkeurig verder te isoleren en uit te werken die nodig zijn om het inhoudelijke verhaal (dat nood heeft aan groei en versterking) met de nodige grondigheid te brengen.”
De laatste zin is een staaltje van bijzonder taalgebruik. Kan een mens daar nu tegen zijn? Maar waarom zouden we hiervoor moeten zijn?
Waarom duurt dat toch zo ellendig lang? We weten dit eigenlijk al meer dan een jaar? Waar liggen de wolfsklemmen en schietgeweren? Bij de provincie die aarzelt met een subsidietoezegging? Hoe ver staat dat dossier eigenlijk?
De burgemeester antwoordde dat het de bedoeling is de samenwerking beter op poten te zetten. Tegen eind 2014 een nieuw kader zal zijn.

Jaarrekening Stadsbestuur
De jaarrekening vertoont een tekort, maar dat is niet zo uitzonderlijk. Maar de inhoudelijke evaluatie in het Jaarverslag is toch vreemd. Vooral bij het overzicht van de 110 acties uit het Jaaractieplan doet de wenkbrauwen fronsen. Bij de bespreking van het strategisch meerjarenplan zei ik: “Er straalt veel goede wil uit de doelstellingen. (…) Maar precies dat is problematisch. Hoe kunnen we de acties toetsen? We kennen geen aparte budgetten, maar vooral, er zijn geen indicatoren. Waar moeten we aan afmeten of een doel of een actie goed wordt gerealiseerd?“
De beoordeling van de 110 acties is dan ook problematisch. De door de eigen diensten toegekende kleurcode is zeer bediscussieerbaar. Ik zal me beperken tot enkel donkergroene acties, dus acties die het bestuur zelf zeer geslaagd vindt. Bijv.

  • initiatieven tegen leegstand van winkelpand….
  • onderhandelingen met De Lijn mbt optimaliseren van het openbaar vervoer in de stad
  • fietsnetwerk uitbreiden met nieuwe fietsverbindingen

Iets van gemerkt? Als de leerling zelf de punten geeft …
En rode acties, dus niet uitgevoerde:

  • Veilige schoolomgevingen: heraanleg Bellegemkerkdreef
  • Veilige schoolomgevingen: Groenweg
  • Heraanleg troittoirs Hendrik Dewildestraat

Dat is niet aanvaardbaar toch?
De burgemeester verdedigde de beoordeling. Schepen Waelkens antwoordde dat er inderdaad nog indicatoren moeten worden ontwikkeld.

Musea
Bart gaf een stemverklaring waarom Groen op dit punt tegenstemt. In het jaarverslag lezen wij: “2013 was ook een jaar van kentering. Na de verkiezingen van 2012 ging een nieuw stadsbestuur van start en veranderde ook de samenstelling van de vzw stedelijke musea van Kortrijk. Een nieuw bestuur betekent ook een nieuwe visie en in het geval van de musea een grote verandering. Er zal deze legislatuur ingezet worden op het nieuwe Vlasmuseum, een stadsmuseum, een kunsthal en een erfgoeddepot. Dit wil zeggen dat het Broelmuseum zal sluiten en geen nieuwe erkenning zal aanvragen.”
Dit kunnen we onmogelijk aanvaarden. En dus …

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad juni 2014

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.