bartcaron.be

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Ingediend op februari 27th, 2015 door bartcaron

Het aantal monumenten dat wacht op restauratie of broodnodig onderhoud neemt schrikbarend toe. Dit zal leiden tot verval, zo blijkt uit de cijfers die ik opvroeg bij de Minister-president Geert Bourgeois (N-VA), evens bevoegd voor Onroerend Erfgoedbeleid.

Op 1 januari trad het nieuwe Onroerend-erfgoed-decreet (goedgekeurd onder bevoegdheid van Bourgeois op het einde van vorige legislatuur) in werking. Dit decreet hanteert een lager premiepercentage voor onderhoud en restauratie van monumenten en landschappen. Daardoor hebben potentiële aanvragers eind 2014 eieren voor hun geld gekozen en op basis van het oude, voordeliger stelsel premies aangevraagd. Uiteraard proberen burgers en lokale overheden nog snel van een gunstigere regeling te genieten.

Uitpuilende kasten
Geert Bourgeois bevestigde dat er in de laatste twee maanden van 2014 veel meer premieaanvragen zijn ingediend dan gemiddeld in de andere maanden van het jaar. Dat geldt voor premies voor monumentenzorg en landschapszorg.

Voor onderhoudspremies waren er gemiddeld per maand 77,7 aanvragen in de eerste tien maanden en 147 aanvragen voor de laatste twee maanden van 2014.

Voor restauratiepremies waren er gemiddeld 32,7 aanvragen voor de eerste tien maanden en de laatste twee maanden alleen al 333.

Voor landschapszorg waren er voor de eerste tien maanden gemiddeld 9 aanvragen per maand, voor de laatste twee maanden is dat 34,5 aanvragen. De piek situeert zich telkens in de laatste twee maanden van 2014.

Er zijn in de laatste twee maanden evenveel aanvragen binnengekomen als de tien maanden voorafgaand. De kasten van de administratie puilen dus uit van de nieuwe dossiers. Wie nu nog op een premie wil rekenen, hangt af van de snelheid of traagheid van de behandeling door de Vlaamse overheid. Ondertussen zullen vele monumenten aftakelen.

De financiële gevolgen zijn enorm. De teller van de wachtlijst staat op een geraamd premiebedrag (voor de Vlaamse overheid) van 302,6 miljoen euro, een stijging met 80% in vergelijking met oktober vorig jaar. En die lijst is nog niet eens volledig. Ze bevat enkel de ontvankelijk verklaarde dossiers tot en met 26 januari 2015. Er komen er nog meer!

Verkrottende monumenten
Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kondigde aan dat hij bij de verdeling van de schaarse middelen voorrang zal geven aan de onderhoudspremies voor monumentenzorg en de premies voor landschapszorg. Voor restauraties, veruit de grootste hap, zal er wellicht nauwelijks iets overblijven. Veel monumenten zullen vele jaren moeten wachten op restauratie. Ondertussen verkrotten ze.

Voor meerjarenpremieovereenkomsten volgens het Onroerenderfgoeddecreet staan er nog geen middelen in de begroting 2015. En daar is minstens 8 miljoen per jaar voor nodig. Er zijn twaalf lopende overeenkomsten, o.a. de Sint-Martinuskerk te Aalst, het Begijnhof Kortrijk, het Kerkenplan Mechelen, Be-Mine in Beringen en Transfo in Zwevegem. Daarnaast is er ook een aanvraag ingediend voor Fort 4 te Mortsel.

Historische achterstand
Minister Bourgeois beloofde om bij de eerstvolgende begrotingsaanpassing 16 miljoen euro nieuwe kredieten in te schrijven, maar dan nog blijft er astronomisch veel geld tekort. En ondertussen dreigen er honderden waardevolle panden te verkrotten. Als dat geen perfect voorbeeld is van een paradox.

Een nieuw decreet maken om lagere premies uit te keren, draait uit op een astronomisch gegroeide meerkost en lange wachtlijst. Het bewijst de historische achterstand die Vlaanderen heeft op het vlak van monumentenzorg. Hoe de Vlaamse regering die wachtlijst op middellange termijn zal oplossen, daar had Bourgeois geen oplossing voor.

Bepalen onze beschermde monumenten en landschappen niet bij uitstek het beeld van Vlaanderen? Illustreren ze niet de kern van Vlaanderens identiteit? Van een regering met een sterke Vlaams-nationale inslag zou je verwachten dat ze hier prioritair werk van zou maken.

Minister Bourgeois beloofde om bij de eerstvolgende begrotingsaanpassing 16 miljoen euro nieuwe kredieten in te schrijven, maar dan nog blijft er astronomisch veel geld tekort. En ondertussen dreigen er honderden waardevolle panden te verkrotten. Als dat geen perfect voorbeeld is van een paradox.

Een nieuw decreet maken om lagere pre

mies uit te keren, draait uit op een astronomisch gegroeide meerkost en lange wachtlijst. Het bewijst de historische achterstand die Vlaanderen heeft op het vlak van monumentenzorg. Hoe de Vlaamse regering die wachtlijst op middellange termijn zal oplossen, daar had Bourgeois geen oplossing voor.

Bepalen onze beschermde monumenten en landschappen niet bij uitstek het beeld van Vlaanderen? Illustreren ze niet de kern van Vlaanderens identiteit? Van een regering met een sterke Vlaams-nationale inslag zou je verwachten dat ze hier prioritair werk van zou maken.

Ingediend onder nieuws 1 reactie

Een reactie op “Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

  1. Rik Vanhaverbeke schreef:

    en ondertussen moet je je dak isoleren tegen 2020. hoe doe je dat met een dak met dakkapel met de goot binnen op zolder, met een deel van het dak onbereikbaar achter balken en met een regenpijp die van voor naar achter loopt? Monumenten geeft mij de richtlijnen van Vlaanderen, de stad weet van niets…. wie zal dat controleren? ik zou wel willen weten wie controleert, weet ik dan meteen ook waar ik moet zijn met mijn vragen. wat is het volgende : hoogrendementsglas, muurisolatie, vloerisolatie. mijn woning is meer dan 100 jaar oud. is dat niet duurzaam genoeg?

Reacties zijn gesloten.


boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.