bartcaron.be

Kortrijk heeft de bus gemist

Ingediend op maart 19th, 2015 door bartcaron

De stadsmonitor werd gisteren voorgesteld met daarin een hele rist aan boeiende cijfers over Kortrijk en de andere centrumsteden. Bij de stad hadden ze vooral oog voor het gestegen fierheidscijfer.
Met Groen bekeken we ondertussen de cijfers al iets diepgaander. Wat ons vooral opviel waren de erg povere cijfers m.b.t. de bus, het busgebruik, het aanbod van de Lijn en de appreciatie door de Kortrijkzaan.
Enkele cijfers:
1. Het erg lage aantal abonnementen op het openbaar vervoer valt op. Slechts 53% van de Kortrijkse gezinnen heeft een abonnement op bus of trein in huis. Daarmee zijn we bij de zwakste leerlingen van de klas. Het gemiddelde over de centrumsteden is 66,2%, dat is 13% meer.
2. Het aandeel ‘bus’ om je als Kortrijkzaan te verplaatsen in je vrijetijd ligt op 12.8% (enkel Roeselare doet slechter). Voor verplaatsingen woon-werk/school zakt Kortrijk naar de allerlaatste plaats met 7.7%.
3. Zowel de tevredenheid over het aanbod van de bussen zelf als het aanbod van haltes in de buurt is sinds 2011 zelf nog gezakt (beiden -4%).
4. De basismobiliteit ( = het aandeel inwoners dat woont binnen 500m loopafstand van een halte openbaar vervoer met minimumfrequentie) ligt nergens zo laag als in Kortrijk. We halen in de week met 45.8% zelfs niet de helft. Vergelijkbare steden zoals Leuven, Mechelen, Oostende en Turnhout scoren allemaal boven de 80%.

Er valt in de stadsmonitor m.a.w. weinig/geen goed nieuws te bespeuren als het gaat over openbaar vervoer. Het zal u niet verbazen dat we met Groen voorstander zijn van een goed uitgebouwd openbaar vervoer. Het is de ideale manier om van Kortrijk een kwaliteitsvolle leef-, woon-, winkel en werkplek te maken. Daarom dringen we er bij de Lijn op aan om het aanbod in Kortrijk te herbekijken en op te waarderen. Vlaams Parlementslid Bart Caron kondigt alvast aan om dit aan te kaarten bij de bevoegde minister.

Maar ook de stad gaat niet vrijuit. Er is in Kortrijk – ook niet met het nieuwe bestuur – geen goed kader om openbaar vervoer aan te bieden. Kortrijk blijft (dat blijkt ook uit andere cijfers in de stadsmonitor) vooral een autostad. Waarom zou je de bus nemen als je gratis of bijna gratis bovengronds kan parkeren op bijna elke plek in de stad? Waarom zou je de bus nemen als die mee in de file staat omdat er geen autovrije busbanen zijn? Het beleid van deze – en de vorige – meerderheid maakt dat het onmogelijk is om rendabel openbaar vervoer aan te bieden. Het beleid van de stad is de grootste concurrent van de Lijn in Kortrijk. Gemeenteraadslid Matti Vandemaele zal in de Gemeenteraad actie vragen van de stad.

We betreuren met Groen de keuze van de stad om vooral met woorden en symbooldossiers de kaart van de fietsers en het openbaar vervoer te trekken. Waar blijven de miljoenen investeringen in betere fietsinfrastructuur of in projecten die de doorstroming van de bus verbeteren? Waarom gaat de stad niet in op suggesties om zelf te investeren in digitale real-time info schermen in de bushaltes om zo de bus aantrekkelijk te maken?

We missen als stad de bus naar een hedendaags mobiliteitsbeleid helemaal. Groen hoopt dat deze barslechte cijfers zowel de Lijn als het stadsbestuur wakker schudden. Het kan echt anders!

Bart Caron​​​​​​ en Matti Vandemaele
Vlaams Parlementslid – ​​​​​Gemeenteraadslid

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Kortrijk heeft de bus gemist

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.