bartcaron.be

Subsidies aan gemeenten voor cultuur, jeugd e.a., een omwenteling

Ingediend op juni 15th, 2015 door bartcaron

Hieronder de inleiding en het slot van de lange nota (7 pagina’s) over de inkanteling van de zogenoemde sectorale subsidies in het Gemeentefonds. Het gaat van cultuur over jeugd tot flankerend onderwijsbeleid en ontwikkelingssamenwerking.

Inleiding
Ik wil vandaag commentaar geven op het voorliggend decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring van de lokale besturen. Ik zal een en ander kritisch evalueren, maar wil een eind weegs meestappen, wat op het einde resulteert in een constructief advies.
Maar even terug naar het begin. Dit decreet lijkt wel op een overval. Het is haastwerk, zonder algemene visie op decentralisering zonder behoorlijk voorafgaand overleg met de betrokken sectoren, zonder behoorlijke afweging noch motivatie, zonder visie op vernieuwd beleid, zonder consistentie. Sorry, maar het is niet anders.

Wat nu? Een advies
Ik schets een gewenst scenario, idealistisch:

– Overdracht van de sectorale middelen naar lokale besturen (Gemeentefonds) zonder 5 tot 10% procent besparing

– Jaarlijkse indexering van de bedragen

– Behoud van de werkingen voor kansarme kinderen en jongeren (WMKJ’s) en ev. andere kwetsbare werkingen op het Vlaamse niveau.

– Degelijke monitoring van de effecten, met koppeling aan de stadsmonitor

– Ontwikkeling van een beter georganiseerde bovenlokale samenwerking, liefst op stadsregionale schaal (stads- en streekgewesten) en stimuleren van de intergemeentelijke samenwerking voor het beheer van voorzieningen van bovenlokaal belang (cultuurcentra A, zwembaden …)

– Een eenvoudig en beperkt kader voor een innovatief Vlaams impulsbeleid.

– Een bibliotheekdecreet zoals in Nederland waarin wordt opgenomen waar een openbare bibliotheek (kwalitatief) dient aan te beantwoorden. Zo’n decreet schetst een kader maar is geen controle-instrument.

– De uitwerking van een actueel kader voor lokaal jeugd- en cultuurbeleid, niet afdwingbaar, maar inspirerend en richtinggevend voor de lokale besturen. Dergelijke opdracht zou kunnen worden uitgevoerd door de Steunpunten. Daarom kan de monitoring worden geënt.

– Verankeren van burgerparticipatie maar zonder een model op te leggen; we moeten nieuwe methoden van burgerparticipatie stimuleren, nadenken over nieuwe modellen en methoden. Het principe van participatie moet dus verankerd blijven, de wijze van werken mag vrij zijn.

Zijn dat geen voldoende elementen om te pleiten voor een opschorting van de behandeling? Voor een ernstige bijstelling van de voorliggende tekst? Voor eerlijker financiële engagementen van de Vlaamse overheid? Voor het uitwerken van alternatieven?
Ik durf vragen om de behandeling zes maanden op te schorten. En een breed maatschappelijk debat te voeren. En ondertussen geen advies te vragen aan SARC, Vlaamse Jeugdraad e.a. maar samen met hen na te denken over zo’n innovatief beleid, over de aansturing van de WMKJ’s, enz… Zo’n lange periode is dat niet. Zeker omdat daarna iedereen veel beter voorbereid zal zijn voor de nieuwe start. En het is in lijn met het regeerakkoord.

Lees het hele standpunt via de link doc inkanteling Gemeentefonds

Ingediend onder bart schrijft Reacties uitgeschakeld voor Subsidies aan gemeenten voor cultuur, jeugd e.a., een omwenteling

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.