bartcaron.be

Nog redders aan de kust?

Ingediend op juni 23rd, 2015 door bartcaron

Groen vraagt overheveling kustreddingsdienst naar provinciebestuur
Vlaanderen volgt eigen principes niet

Momenteel woedt een discussie over de financiering van de IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen). De provincie neemt met een bijdrage van 250.000 euro het grootste deel van de werkingskosten voor zijn rekening*. Door de plannen van de Vlaamse regering om de provincie uit alle intercommunales te zetten, dus ook uit de IKWV, komt deze bijdrage op de helling te staan.

Voor de Vlaamse regering/minister Homans is het blijkbaar eenvoudig: de provincie moet de huidige lidmaatschapsbijdrage maar omzetten in een subsidie en blijven betalen. Een beetje absurd, alsof je uit een club gezet wordt, maar toch nog je lidgeld moet betalen.

Bovendien volgt de Vlaamse regering hiermee de eigen principes van de interne staatshervorming niet. Daarin was het voorzien dat per beleidsthema nog slechts 2 betrokken overheidsniveaus zouden overblijven. Voor de IKWV zouden dat dus na uittreden van de provincie nog de lokale overheden en Vlaanderen (als sponsor) zijn. Nu nog geld verwachten van de provincie is volgens dit principe helemaal niet logisch.

Mochten we vandaag een kustreddingsdienst opstarten, men zou wellicht niet naar de Vlaamse overheid kijken. De provincie is een veel logischer niveau om zoiets te organiseren, als de ideologische overwegingen achterwege gelaten worden. Dit is ook enkel relevant voor West-Vlaanderen. Er zijn inderdaad heel wat intercommunales waar de provincie weinig tot niets te zoeken heeft en beter uit verdwijnt, maar ze speelt wel een belangrijke en logische rol in de IKWV.

Groen stelt dan ook voor om het anders aan te pakken. Naast de kustgemeentes is de provincie de meest logische partner voor de kustreddingsdienst. Naar analogie van de al uitgevoerde interne staatshervorming zou dit betekenen dat Vlaanderen het budget dat zij besteden, overhevelen naar de provincie (verevening in de vakterminologie). De provincie blijft in de intercommunale of er komt een andere structuur om de taken van de kustreddingsdienst uit te voeren.

Groen zal dit scenario verdedigen op de provincieraad en vragen dat de deputatie met deze vraag naar de Vlaamse regering stapt.

Maarten Tavernier, provincieraadslid, 0491/039928
Bart Caron, Vlaams parlementslid, 0477/495810

* De andere werkingskosten komen van de kustgemeentes (€ 102.000) en Vlaanderen (€120.000), daarnaast betalen de gemeentes ook de lonen van de redders.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Nog redders aan de kust?

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.