bartcaron.be

Nog geen bescherming poldergraslanden

Ingediend op juni 24th, 2015 door bartcaron

Gisteren nog een vraag gesteld aan minister Joke Schauvliege over de bescherming van de historische permanente graslanden in de polders. Ze antwoordde dat er op dit moment hard wordt gewerkt aan een “maatschappelijk gedragen oplossing, waarbij ecologie en landbouw elkaar kunnen vinden. Dat is perfect mogelijk. Polarisatie heeft in dit dossier geen enkele zin en maakt het alleen maar moeilijker om tot die evenwichtige oplossingen te komen. Ik heb gehoord dat alle aanwezige commissieleden dat ook vinden, dus maak ik me sterk dat we daaruit zullen geraken.
En nog: “Voorzitter, ik denk dat de conclusie is dat iedereen in deze zaal een oplossing wil die maatschappelijk gedragen is, juridisch zeker is en evenwichtig is. Dat is belangrijk en daaraan wordt op dit ogenblik hard gewerkt.
Helaas zijn geen maatregelen genomen om in de periode waarbij de bescherming tot stand zou moeten komen, om het omploegen van grasland te voorkomen. De eeuwenlang ontwikkelde vegetatie, zeer ijk aan planten en voeding voor koeien, wordt zo ineens vernietigd. Helaas, de meerderheid besliste – ook de Vlaamse Regering – om geen moratorium door te voeren op het scheuren van de poldergraslanden buiten de nu al bestaande bescherming.

Er is reeds een gedeelte van de poldergraslanden beschermd via het Natuurdecreet; Daar staat de natuurinspectie in voor de handhaving. De minister stelde dat ze daar wel effectief toezicht op uitoefenen. Echter, de rapportering van de handhaving in 2014 moet nog worden bezorgd. Die is lopende, en er zijn nog geen definitieve cijfers. Tja, we zijn toch medio 2015. Ik zal de gegevens na de zomer opvragen.

Zowat iedereen kijkt ‘hoopvol” uit naar een snelle beslissing. Daar moeten we het dus mee doen. Het gaat blijkbaar veel sneller de pensioenleeftijd te verhogen dan de poldergraslanden te beschermen.

Tekst en beeld van de vraagstelling en het antwoord van de minister staat hier: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/991434/verslag/991973

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Nog geen bescherming poldergraslanden

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.