bartcaron.be

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Ingediend op juli 15th, 2015 door bartcaron

Uit de Krant van West-Vlaanderen van 14 juli 2015 – Jos Remaut

Uitspraak van de commissievoorzitter tijdens een debat over de overdracht van provinciale bevoegdheden cultuur en jeugd deze namiddag in het Vlaams Parlement. Bart Caron (Groen) vindt dat deze materie beter bij de provincies kan blijven, gewoonweg omdat er geen goed alternatief is.

Op zijn minst een opmerkelijke uitspraak, want Groen staat niet bepaald bekend als een minnaar van de provincies. “Als je geen beter alternatief hebt, moet je niet beginnen rommelen in dingen, want dan worden die dingen, die culturele organisaties of dat cultureel en jeugdwerkveld er niet beter van.”

Bart Caron trok van leer nadat cultuurminister Sven Gatz (Open VLD), hierover ondervraagd door Yamila Idrissi (SP.A), eigenlijk nog maar weinig concreets kon vertellen over wie vanaf 1 januari 2017 de culturele bevoegdheden van de provincies zou overnemen en hoe dat allemaal zal worden georganiseerd. Ze had hem dat al eens gevraagd in april, maar toen had hij gezegd dat het nog te vroeg was om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar hij zou tegen de zomer wel duidelijkheid scheppen, zo beloofde de minister toen, ook naar het werkveld toe.

Open brief

Ondertussen groeide in dat werkveld de ongerustheid over de plannen van de Vlaamse regering om de provincies de bevoegdheden jeugd en cultuur te ontnemen, wat in het regeerakkoord staat. Negen koepelorganisaties uit de cultuur- en jeugdsector schreven een open brief over de toekomst van de provinciale bevoegdheden en middelen. Daarin betreurden ze ook dat ze (nog) niet betrokken werden in een overleg dienaangaande.

Minister Gatz en zijn medewerkers hadden ondertussen alvast wél een uitgebreide overlegronde met de betrokken gedeputeerde van elk van de provincies. Voor West-Vlaanderen was dat met Myriam Vanlerberghe (SP.A). Tijdens die gesprekken werd vooreerst een nauwkeurige inventarisatie opgemaakt van wat er op vandaag bij de provincies allemaal bestaat (en daar zijn grote onderlinge verschillen in), waarna er ook van gedachten werd gewisseld over wie welke initiatieven van de provincie kan overnemen.

Na deze gesprekken heeft Sven Gatz dan aan zijn collega Liesbeth Homans (N-VA) van Binnenlands Bestuur een voorstel overgemaakt, dat bestaat uit twee delen. “Het eerste deel betreft alle provinciale instellingen met een suggestie voor ontvangende overheid. Het tweede deel bestaat uit een opsomming van de decretale taakstellingen die momenteel nog door de provincies worden uitgeoefend, zoals bijvoorbeeld het streekgericht bibliotheekbeleid.”

“Ministerraad moet vrijdag beslissen”

De minister legde ook uit dat bij de suggestie over wie voor wat de ontvangende overheid wordt (de overheid die het initiatief dus van de provincie zou overnemen) heel wat principes en overwegingen spelen. Maar hij liet het achterste van zijn tong niet zien over wát hij nu precies aan minister Homans heeft voorgesteld. “Het is wél de bedoeling dat de Vlaamse regering nog voor het zomerreces de knoop doorhakt, dus moet dat gebeuren op de ministerraad van vrijdag 17 juli.”

Het beloven dus nog enkele spannende dagen te worden, temeer daar er blijkbaar nog geen idee is over de toekomst van de provinciale uitleendiensten. En dit allemaal precies één jaar nadat de vorming van de Vlaamse regering maar niet rond raakte omdat men zich de tanden stukbeet op de toekomst van de provincies.

Wat die ontvangende overheid betreft, stipte Bart Caron nog aan dat het probleem volgens hem niet zozeer ligt bij de grote initiatieven en instellingen, die wellicht wel bij Vlaanderen terecht zullen komen. “De slachtoffers zullen niet de grote instellingen zijn, en ook niet de grote provinciale cultuurinstellingen van vandaag. Maar al die middelgrote organisaties en werkingen die geen Vlaamse schaal halen maar toch meer dan een lokale schaal, die tussen wal en schip zullen vallen. Voor die organisaties en werkingen oogt de toekomst niet mooi. En wat zal er bijvoorbeeld gebeuren als een bepaalde stad of gemeente een lokaal initiatief niet wil overnemen en zegt dat ze daar geen geld voor hebben…. .? Ik noem dit een institutioneel wangedrocht, dat in de komende tien jaar vele keren zal worden gecorrigeerd, believe me !”

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.