bartcaron.be

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Ingediend op juli 18th, 2015 door bartcaron

Alsof ingrijpen bij provincies helpt om bestuurlijke verrommeling aan te pakken

De provincies liggen bij de Vlaamse regering onder vuur. Gisteren besliste de regering principieel over de overdracht van tal van provinciale instellingen en subsidies. Dat zijn ingrijpende beslissingen waar nu nog overleg zal worden gepleegd met de betrokken instellingen, maar vooral met de stads- en gemeentebesturen.

Wat verandert er in West-Vlaanderen?
Wat de provinciale instellingen betreft, op de terreinen van Cultuur,Jeugd en Welzijn stelt de Vlaamse regering het volgende voor.

Worden overgedragen aan de Vlaamse overheid:
– De cluster Mu.Zee Oostende, Ensorhuis Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke wordt overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, dus niet aan de stad Oostende. Er wordt een nauwe samenwerking met het KMSKA in Antwerpen voorgesteld.
– Het Provinciaal Museum Bulskampveld in Beernem, omdat het een belangrijke agrarische collectie bevat.
Het Lijsternest (Stijn Streuvelshuis en schrijversresidentie) in Anzegem, waarbij het ingepast wordt in Passa Porta en het Fonds voor de Letteren wordt voorgesteld.

Worden overgedragen aan de steden en gemeenten:
Be-Part in Waregem, het platform voor actuele kunst van de provincie zou overgedragen worden aan de stad Kortrijk.
– De Provinciale Erfgoedbibliotheek Westflandrica (Tolhuis Brugge) aan de stad Brugge.

Deze instellingen blijven bij de provincie West-Vlaanderen:
– Het Provinciaal Domein Raversyde in Oostende blijft onder de bevoegdheid van de provincie omdat dit als ‘grondgebonden’ wordt beschouwd.
– Het erfgoeddepot Potyze in Ieper (wordt momenteel gebouwd).
Uitleendiensten (cultuur, jeugd…).

Ook het project ‘Buren bij kunstenaars’ en het provinciaal bibliotheekbeheerssysteem (WINOB) gaan naar het Vlaamse niveau, evenals de ondersteuning van lokale bibliotheken, evenals alle provinciale subsidies voor bovenlokale projecten in cultuur en jeugd, de provinciale tornooien in muziek, toneel en andere kunsten, de subsidies voor werkingen voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren, de ondersteuning van werkingen voor personen met een handicap (vooral sport), jong artistiek talent,

Kleinere provincieraad en deputatie
Daarnaast wordt drastisch ingegrepen in het politieke niveau. De regering kiest voor een halvering van het aantal provincieraden (nog 35 leden in West-Vlaanderen) en een beperking van het aantal deputés. Groen gaat akkoord dat het met wat minder kan, maar dat een provincieraad kleiner wordt dat de gemeenteraden van de centrumsteden, is niet direct logisch.

Verrommeling niet teruggedrongen
De tegenstanders van de provincies argumenteren dat er met de Vlaamse en federale overheid en de lokale besturen voldoende bestuursniveaus zijn. Maar dan vergeten ze een belangrijke bestuurslaag: de lokale overheden werken op veel verschillende terreinen met elkaar samen, omdat de schaalgrootte van een gemeente dikwijls te klein is.
Er zijn intercommunales voor afvalinzameling en –verwerking, voor streekontwikkeling, voor crematoria,… Er zijn politie- en brandweerzones. Er zijn samenwerkingsverbanden rond gezondheid (de Logo’s), rond waterbeleid ((deel)bekkenstucturen), rond sociaal-economische streekontwikkeling (Resocs),…

Elk van die structuren zet een eigen organisatie op poten, met eigen besturen, eigen presentiegelden,… De vertegenwoordigers worden niet rechtstreeks verkozen. De meeste van die structuren hebben een verschillend werkingsgebied, zodat elke gemeente deel uitmaakt van een lappendeken van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Wie echt iets wil doen aan het teveel aan bestuurslagen in Vlaanderen, zou veel beter dit tussenniveau aanpakken. Snoeien in de provincies zonder de intercommunales en andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan te pakken, zal geen impact hebben op het overheidsbeslag. Integendeel, het ziet er naar uit dat het terugtrekken van de provincies uit de sectoren sport, cultuur en welzijn aanleiding zal geven tot een reeks nieuwe intercommunales of verzelfstandigde agentschappen.

Groen pleit voor het vervangen van de provincies én alle intergemeentelijke samenwerkingen door stads- en streekgewesten: 1 structuur, die alle bovenlokale bevoegdheden overneemt en rechtstreeks verkozen wordt. Dat is minder sexy en iets complexer dan een rondje provincies pesten, maar het effect op de efficiëntie van de overheid zou des te groter zijn.

Bart Caron, Vlaams parlementslid 0477/49.58.10
Maarten Tavernier, provincieraadslid 0491/03.99.28

Ingediend onder nieuws 2 reacties

2 reacties op “Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

 1. Vervake Patrick schreef:

  België is totaal verkeerd bezig, de 2 strijd Vlaanderen – Wallonië los je niet op door de provincies af te schaffen op lange termijn.
  Als men een efficiënt land wil moet men deze opbouwen naar Zwitsers model.
  Waar het zwaartepunt bij de kantons ligt. Voor België zou dit 12 kantons zijn. De tien provincies + Brussel + Oostkantons.
  En alle intercommunales zouden daar deel moeten van uitmaken. .

 2. Rudy Dewilde schreef:

  En wat zal er gebeuren met de meerderheidsparticipatie in de nog op te richten “private” NV Kortrijk Airport International en wat met de komende subsidiëring/investering van 12 miljoen euro…?

Reacties zijn gesloten.


boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.