bartcaron.be

Slegs vir toeristen. Aub geen vluchtelingen in Floréal, ZIlvermeer of Reigersnest…

Ingediend op februari 3rd, 2016 door bartcaron

“Als een jeugdherberg of een vakantiecentrum vrijwillig enkele gezinnen van oorlogsvluchtelingen opvangt, dan schorst Toerisme Vlaanderen, de administratie van N-VA-minister Ben Weyts, de erkenning als vakantiecentrum”, zo ontdekte ik in een officiële brief van Toerisme Vlaanderen.

Veel van die vakantiecentra staan deels leeg in de winter. Als een directeur zijn of haar goed hart wil tonen, en onderdak wil bieden aan gezinnen van oorlogsvluchtelingen, dan trekt de N-VA-minister na 3 maanden dus de erkenning in. Daardoor mag dat vakantiecentrum geen toeristen meer ontvangen in de zomer? Wat is de logica van deze kafkaiaanse maatregel? Is dit het ‘warme Vlaanderen’ waar de Vlaamse regering zoveel beloftes over doet? De dreigbrief van de Toerisme Vlaanderen, een administratie van N-VA-minister Weyts, is heel expliciet.

Is de federale minister van Asiel, Theo Francken (N-VA), niet koortsachtig op zoek naar opvangplaatsen? De vakantiecentra die in de winter leegstaan garanderen een hygiënische, veilige en georganiseerde opvang. Het lijkt de logica zelve in tijden waarin we geconfronteerd worden met een ongeziene vluchtelingencrisis. En evenzeer lijkt het de logica zelve dat er dan in eerste instantie gedacht wordt aan verblijven die gericht zijn op sociaal toerisme, met een erkenning ‘Toerisme voor allen’. Vluchtelingen kunnen dan wel niet aanzien worden als ‘toeristen’, de verblijven staan wel ten dienste van ‘allen’.

Maar als een directeur van een vakantiecentrum dit aanbiedt, trekt Weyts, de partijgenoot van Francken, de erkenning in. De N-VA toont hier dus haar januskop.

In het kader van de opvang van vluchtelingen vraagt Fedasil ook aan erkende jeugd- en volwassenenverblijven om na te gaan waar er mogelijkheden zijn om opvangcapaciteit aan te bieden.” Dit is ook de aanhef van een brief die Toerisme Vlaanderen stuurde aan de Toerisme voor Allen-verblijven. “Het staat de erkende verblijven vrij om hierop in te gaan.” Zo gaat de brief verder, om vervolgens die vrijheid toch wel in een heel bepaalde richting te sturen. En niet bepaald de richting die men zou verwachten. Niet de richting van verantwoordelijkheid opnemen of van constructief meewerken aan het lenigen van asielnoden.
Nee, de toon van de brief is afradend, om niet te zeggen afdreigend. Ik citeer: “Voor verblijven die langer dan 3 maanden op jaarbasis een onderdak aan asielzoekers aanbieden wordt de erkenning Toerisme voor Allen geschorst.” Sommige verblijven ontvingen subsidies van Toerisme Vlaanderen o.a. voor investeringen in brandveiligheid, toegankelijkheid, kindvriendelijkheid, moderniseringswerken. (…) “Als het verblijf voor een periode langer dan 3 maanden wordt verhuurd aan Fedasil zal Toerisme Vlaanderen overgaan tot het terugvorderen van de toegekende subsidies.
Het sociale karakter van het verblijf mag zich ook niet uiten in een wisselwerking tussen logés en vluchtelingen. “Toerisme Vlaanderen aanvaardt niet dat bezoekersstromen van vakantiegangers en vluchtelingen met elkaar gemengd worden.” Dus, geen backpackers mengen met Syrische gezinnen. Slegs vir toeristen.
Afgerond wordt er met een vingerwijzing: “Het spreekt voor zich dat het verblijf na een verhuurperiode aan asielzoekers in perfecte staat dient aangeboden te worden aan de toeristische bezoekers.” Lees: een likje verf om de besmeuring door asielzoekers weg te wissen.

Ik ben kwaad om zo’n aanpak. Warm Vlaanderen? Nee, arm Vlaanderen.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “Slegs vir toeristen. Aub geen vluchtelingen in Floréal, ZIlvermeer of Reigersnest…

 1. bartcaron schreef:

  Ik vroeg tijdens de plenaire zitting in het Vlaams parlement aan minister Ben Weyts wat hem bezielde om deze brief te sturen. Dit is het antwoord van Minister Weyts:
  Mijnheer Caron, er heeft me niets bezield. Ik heb ook geen brief geschreven, Toerisme Vlaanderen heeft dat gedaan als reactie op bezorgdheden die werden geuit. De vraag was immers of de asielopvang door sociaal-toeristische verblijven gevolgen heeft voor hun erkenning als sociaal-toeristisch verblijf.

  Toerisme Vlaanderen heeft daarop gereageerd en een brief geschreven naar alle verblijven in kwestie en heeft daarin, met een ongelukkige tonaliteit, gewezen op een mogelijk probleem. In de definitie van het decreet op de sociaal-toeristische verblijven is sprake van niet-commercieel toerisme met het oog op vrijetijdsbesteding voor gezinnen, groepen en individuen. Mogelijks bestaat daar volgens Toerisme Vlaanderen een conflict met asielopvang. In wezen gaat het echter over een onbedoeld neveneffect van een goedbedoelde regeling. Want waarom die definitie? Net om commercieel toerisme zoals hotels uit te sluiten van die subsidiëring. Dat is de ratio daarachter. Men heeft geen rekening gehouden met een noodtoestand zoals we die vandaag kennen.

  Ik heb gezegd dat ik daarvoor een pragmatische oplossing zou zoeken en ik heb die ook gevonden. Het decreet laat zelf toe dat de administrateur-generaal afwijkingen toestaat. Zelfs wanneer een verblijf het niet eens zou zijn met de beslissing van de administrateur-generaal, dan is het de minister die bij wijze van beroepsinstantie zal beslissen. Ik zeg heel klaar en duidelijk dat wij sociaal-toeristische verblijven die asielopvang verzorgen, niet zullen straffen door een intrekking van hun subsidiëring of erkenning. (Applaus bij de meerderheid en bij Groen)

  Bart Caron (Groen)
  Minister, ik wil mijn waardering uitspreken voor uw oplossing. Het is een hele stap vooruit. U bent natuurlijk politiek verantwoordelijk en dat hebt u bewezen door erop te wijzen dat u de beroepsinstantie bent voor mogelijke, al dan niet aanvaarde afwijkingen. Het is op zijn minst onhandig te noemen dat Toerisme Vlaanderen die brief heeft geschreven, ik hoop dat u hen daarop wijst.

  Dit soort brieven etaleert echter ook iets anders. We hebben in dit parlement altijd de mond vol van minder regels en minder administratieve overlast. Welnu, dit is een duidelijk voorbeeld van Vlaamse regulitis. Het was totaal overbodig om die brief te schrijven. Er kon een brief worden geschreven met de vraag hoe er in het kader van de noodzakelijke asielopvang overleg kan worden gepleegd met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om de lege dagen in die centra op een waardige manier in te vullen. Dat is een gemiste kans bij Toerisme Vlaanderen.
  < het verslag van het volledige debat (tekst en video) vind je hier.

Reacties zijn gesloten.


boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.