bartcaron.be

Mag een overheid dan geen beleid voeren om onze waarden te beschermen, meer zelfs, te versterken?

Ingediend op april 30th, 2016 door bartcaron

Ook verschenen in De Morgen van 30 april 2016. klik hier

Gisteren preekte Andreas Tirez vanop een hoge kansel tegen subsidies voor kunstenaars (DM 29/4). Niet alleen een extreem-liberale opvatting, maar ook een stuk met kromme redeneringen. Hij verzet zich met name tegen overheidssubsidies voor kunstenaars. Hij vindt de stelling van Bart Eeckhout dat kunst en cultuur mensen een beter Leven laat leiden, paternalistisch (DM 28/4). Zijn betoog is pas paternalistisch: subsidies zijn overbodig omdat slechts een beperkt deel van de bevolking geïnteresseerd is in kunst en cultuur.

Alom leggen politici en academici in onze onzekere tijden, tijden van economische aarzeling, toenemend geweld en onverdraagzaamheid, de nadruk op het belang van waarden, de waarden van de liberale democratie. Liberaal niet in de partijpolitieke betekenis, maar verwijzend naar ons samenlevingsmodel. We moeten onze waarden versterken. Hoort het beoefenen van en deelnemen aan de kunsten daar niet bij misschien? Of moet een samenleving leeg zijn? Mag een overheid dan geen beleid voeren om onze waarden te beschermen, meer zelfs, te versterken? Zijn dat geen bouwstenen voor wat wij gemeenzaam ‘beschaving’ noemen, inclusief kunst- en cultuuruitingen?

Er zijn meer redenen. Gezondheidszorg, goede wegen, onderwijs én kunst en cultuur, het zijn collectieve goederen en diensten. Die worden door de overheid meegefinancierd, omdat ze nuttig zijn, nodig, zinvol, op economisch en inhoudelijk vlak. Dat ook mensen die niet naar voorstellen gaan, kunstenaars meefinancieren, is juist. Maar zo vreemd is dat niet. Ook wie geen auto heeft moet de snelwegen helpen betalen, ook wie geen kinderen heeft moet het hoger onderwijs meefinancieren, ook wie niet ziek is, betaalt de gezondheidszorg. Dat geldt ook voor dat piepkleine cultuurbudget, trouwens minder dan 1% van het overheidsbudget. Omdat cultuur deel is van de noodzakelijke collectieve diensten.

En dat gebeurt niet willekeurig. Een kunst- en cultuurbeleid steunt op drie peilers: je maakt kunst en cultuur toegankelijk (praktisch en financieel voor alle mensen), je maakt dat die mensen kunnen kiezen waar ze al dan niet aan participeren (je educeert hen) en je maakt dat kunstenaars kunnen creëren en cultuurwerkers kunnen organiseren.

En waarom kunstenaars ondersteunen? Als je een divers en gevarieerd cultuur- en kunstenbond wil, en niet alleen populaire cultuuruitingen, dan moet de overheid bijspringen. Vele kunstuitingen zijn niet enkel te financieren zijn met inkomsten uit de markt. Omdat ze vernieuwend (en nog niet populair) zijn, of grootschalig, of anders onbetaalbaar voor het publiek. Als er geen subsidies zouden gegeven worden, dan verdwijnen grote orkesten, theater- en dansgroepen, tentoonstellingen enz. Of wil Andreas Tirez alleen populaire cultuur?

Paternalisme? Wel integendeel. De overheid moet zorgen voor een divers cultuurlandschap, toegankelijk voor zoveel mogelijk vrij en bewust kiezende mensen. Omdat cultuurparticipatie ons inderdaad meer mens maakt, met een grotere persoonlijkere en maatschappelijke gevoeligheid en respect voor waarden. Paternalisme daarentegen is dwingend. Kunst doet nadenken. Is dat niet de kern van een liberale democratie? En is net dat niet de reden waarom kunstenaars wel subsidies moeten krijgen?

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mag een overheid dan geen beleid voeren om onze waarden te beschermen, meer zelfs, te versterken?

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.