bartcaron.be

Alternatieven voor dierproeven

Ingediend op december 30th, 2016 door bartcaron

‘Wie vandaag dierproeven doet, wordt uitgescholden of bedreigd. (…) Maar wij doen ons vak met de bedoeling bij te dragen tot een betere wereld. Om met nieuwe kennis te werken aan oplossingen voor medische problemen.’ Dat schreven enkele onderzoekers dinsdag in deze krant en het klinkt overtuigend (DS 27 december) . Toch mag het ons niet blind maken voor het ‘onwelzijn’ van de dieren.

Eerst enkele feiten en cijfers. In 2015 werden in Vlaanderen 241.221 proefdieren gebruikt in 124 erkende laboratoria. Drie kwart van de proefdieren zijn knaagdieren, daarna volgen vissen en vogels als grootste groepen. Ook hogere gewervelde diersoorten worden nog dikwijls gebruikt voor dierproeven, zoals resusapen. Er worden jaarlijks (inclusief hergebruik) meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens gebruikt als proefdier. Meer dan 20 procent van de dieren lijdt ernstige pijn tijdens de onderzoeken. 4,7 procent overleeft de tests niet. Niet niks.

Veel onderzoekers, ook in Vlaanderen, geven aan dat ze vragende partij zijn om het aantal proeven met dieren te verminderen. Dat kan als er voldoende in alternatieven wordt geïnvesteerd. Die zijn duur zodat het ondersteuning vergt van de Vlaamse overheid. Ook burgers kunnen participeren. En er kan een heffing komen op het gebruik van proefdieren.

Er zijn innoverende en diervriendelijke onderzoeksmethoden. Er bestaan proeven ex vivo (buiten het lichaam) en in-vitrotesten op weefsel of celculturen buiten het dierlijk lichaam, naast in-silicotesten (via de computer). Er is ook heel wat expertise met dierembryo’s. Vooral de testen op cel- en DNA-niveau, met menselijk weefsel, bieden reële kansen op innovatie. Daardoor kan het aantal dierproeven op gewervelde dieren sterk verminderen.

Het is wel juist dat er vooralsnog geen alternatief is voor alle dierproeven, zoals voor kankeronderzoek. In dat geval moet dierenleed maximaal worden vermeden. Dierproeven met uitgesproken commerciële doeleinden, zoals voor de ontwikkeling van schoonheidsproducten, moeten stoppen. Zolang proefdieren gebruikt worden, is ook hun herkomst van belang. In het wild gevangen dieren mogen niet gebruikt worden.

We kunnen beginnen met de omkadering: de ethische commissies die oordelen over de dierproeven openbaar maken en ze voor minstens de helft samenstellen uit leden die niet betrokken zijn bij een onderzoekslaboratorium. Een Vlaams Comité voor proefdieren oprichten met onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van dierenrechtenorganisaties.

Met deze voorstellen moeten toch ook de onderzoekers akkoord kunnen gaan?

Dit opiniestuk verscheen in De Standaard van 30 december 2016. Je vindt het hier.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Alternatieven voor dierproeven

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.