bartcaron.be

Falend mestbeleid van Schauvliege bedreigt waterkwaliteit en boeren

Ingediend op maart 19th, 2017 door bartcaron

De recente meetresultaten van de kwaliteit van de Vlaamse waterlopen maken het non-beleid van minister Schauvliege pijnlijk duidelijk. Onze rivieren blijken nog steeds zwaar vervuild door nitraten en fosfaten, veelal afkomstig van bemesting, van de landbouw dus. Al sinds het jaar 2013-2014 blijft het aantal meetpunten met overschrijdingen van nitraten en fosfaten hangen rond de 20%.

En dat terwijl we van Europa op maximaal 5% overschrijdingen moeten geraken tegen 2018, heel binnenkort. Al in 1991 werd de Europese Nitraatrichtlijn van kracht voor alle lidstaten van de Europese Unie. Er mag in het grond- en oppervlaktewater maximum 50 mg nitraat per liter zitten.

De opeenvolgende mestactieplannen van de Vlaamse overheid zorgden in de eerste jaren voor goede resultaten. Het aantal overschrijdingen op de vele meetpunten nam sterk af. Maar helaas, sinds 2013-2014 zijn die blijven hangen rond 20% overschrijdingen. Het laaghangend fruit is duidelijk geplukt. Het MAP 5, het vijfde mestactieplan, zou de problemen wegwerken, aldus minister Schauvliege en de parlementsleden van N-VA, Open VLD en CD&V.

Zelfs de immer optimistische Joke Schauvliege moet nu toegeven dat het halen van de Europese norm een onmogelijke opgave is. De struisvogel haalt eventjes het hoofd uit het zand, om hem dan meteen, uit pure schaamte, terug te steken. Een krachtdadige ommekeer in het beleid kondigt Schauvliege immers niet aan.

Grafiek: percentage meetpunten met minstens 1 overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg NO3-/l

In 2015, bij de lancering van het vijfde Mestactieplan (MAP5), klonk de minister nog heel zelfzeker: “Om de ambitieuze doelstellingen van MAP5 te realiseren, leggen we de lat hoog. Ik twijfel er niet aan dat de waterkwaliteit zal verbeteren.”

Samen met de natuur- en milieubewegingen, die uit het overleg over MAP5 stapten, was Groen heel sceptisch over de ambities en de hoogte van de lat. Nu geven de cijfers ons gelijk. Jammer genoeg, want soms is het leuker om ongelijk te krijgen. Zeker wanneer dat zou betekenen dat we in Vlaanderen properder water krijgen. Wat Zelf woon ik aan de oevers woont van de Leie, de meest vervuilde rivier van Vlaanderen met 44% van de meetpunten die de norm niet halen.

De rivierbekkens van de Ijzer, de Leie, de Boven-Schelde en de Maas vertonen geen beterschap, integendeel. Niet toevallig gebieden met heel veel megastallen.

Op zich is het natuurlijk geen verrassing dat het beleid van Milieuminister Schauvliege nefast is voor het milieu. Vreemd genoeg zijn we dat al gewend geraakt. Nieuw is wel dat het beleid van Landbouwminister Schauvliege ook nefast wordt voor de landbouwers. Het is immers slechts een kwestie van tijd voor de Europese Commissie haar geduld zal verliezen en het Vlaamse non-beleid zal afstraffen. Hier zullen alle boeren het slachtoffer van zijn, ook diegene die op heel verantwoorde wijze omgaan met hun omgeving.

Immers, Vlaanderen moet aan Europa een ‘derogatie’ aanvragen. Dat is de toelating om hogere bemestingsnormen te krijgen. Een verlenging van de derogatie na 2018 is niet vanzelfsprekend. Als er geen ernstige daling komt van het aantal rode meetpunten zullen de onderhandelingen met Europa over MAP6 wellicht niet tot een goede uitkomst leiden. Daar zullen alle boeren slachtoffer van worden, ook zij die de nitraatnormen op hun bedrijf wel halen.

Groen roept dan ook op dringend meer dan één tandje bij te steken. Om te beginnen moeten de ‘cowboys’ eruit, door striktere controles op die plaatsen waar de overschrijdingen het hoogste en het frequentst zijn. Maar daarmee alleen redden we het niet. We moeten resoluut durven kiezen voor minder mestproductie, en dus logischerwijs minder dieren. In Nederland durft men het aan om fors te investeren in een zogenaamde warme sanering. In Nederland beloont de overheid bedrijven die minder koeien houden. Er zijn premies voor bedrijven die stoppen en voor andere melkveehouders per dier dat afgestoten wordt. Er is 25 miljoen euro voor uitgetrokken, een bedrag dat door de zuivelsector wordt verdubbeld tot 50 miljoen euro. Bedoeling is minder mest te produceren en zo de derogatie te redden.

Mijn voorstel om ook in Vlaanderen via een warme sanering tot een afbouw van de veestapel te komen, werd recent weggestemd in de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. De meerderheid van N-VA, CD&V en OpenVLD speelt zo verder het orkest van de Titanic.

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Falend mestbeleid van Schauvliege bedreigt waterkwaliteit en boeren

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.