bartcaron.be

Hoog tijd voor de afbouw van dierproeven

Ingediend op april 23rd, 2018 door bartcaron

Dinsdag is het ‘Wereldproefdierendag’.
Het is het moment om even te herinneren aan de noodzaak om het aantal dierproeven af te bouwen. Ik heb reeds een tijdje geleden een resolutie ingediend om dit in praktijk om te zetten. De meerderheidspartijen houden hun antwoord nog steeds in beraad…

Het gaat om zeer veel dieren. Zo’n 240.000 dieren per jaar. Daarvan zijn de meeste knaagdieren (157.000), maar er zijn ook honden en katten (een kleine 2.000), landbouwdieren (3.000) primaten (40-tal), vogels (20.000) en vissen (56.000).

Het kan anders. Wij vragen aan de Vlaamse Regering (enkel de kernpunten):
– voor Vlaanderen een afbouwschema voor dierproeven uit te werken, naar Nederlands model;
– prioritair werk te maken van de ontwikkeling en verspreiding van alternatieven voor dierproeven op alle soorten primaten; te streven naar volwaardige alternatieven voor alle proeven op hogere gewervelde diersoorten, zoals paarden, honden, katten, varkens en alle herkauwers;
– een stappenplan vast te leggen om te komen tot innovatieve alternatieve onderzoeksmethoden, inclusief de uitfasering van dierproeven op gewervelde dieren;-
– het stopzetten van het gebruik van dierproeven voor de ontwikkeling van schoonmaakmiddelen;
– een Vlaams fonds voor proefdiervrije innovaties op te richten, naar Nederlands voorbeeld; en daar de nodige financiële middelen voor uit te trekken;
– een heffing op het gebruik van proefdieren in te stellen en die te gebruiken voor alternatieve methoden;
– een nieuw Vlaams Comité voor Proefdieren op te richten, met onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van dierenrechtenorganisaties.
– de samenwerking van Vlaamse onderzoeksinstellingen met proefdierlabo’s of kweekcentra in het buitenland die minder strenge criteria voor dierproeven hanteren, te verbieden.

De volledige tekst staat op https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1170835

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Hoog tijd voor de afbouw van dierproeven

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie