bartcaron.be

Dierenwelzijn, een slappe overheid, het relaas van de illegale hondenkwekerij in Beselare

Ingediend op mei 12th, 2018 door bartcaron

Soms mag een mens toch denken dat de overheid snel en krachtig te werk moet gaan. Helaas, de werkelijkheid is vaak anders. Neem de Inspectie Dierenwelzijn die recent is uitgebreid. Minister Weyts lanceert hoeraverhalen in de media maar kan niet vermijden dat er toch nog van alles fout loopt. Denk aan de illegale hondenkwekerij in Beselare (Zonnebeke), aan de 20.000 kuikens die vergast werden op het tarmac van de luchthaven in Zaventem, aan de problemen in verschillende slachthuizen, aan stalbranden, dierentransporten, biggencastratie enz. Het zijn voorbeelden van (de gevolgen van) een laks en traag optreden, waar levende dieren het slachtoffer van werden. De politiediensten, de Inspectie Dierenwelzijn en de lokale besturen moeten nog veel beter samenwerken, in functie van een krachtig en aanklampend optreden als dierenleed in het geding is.

Neem bijvoorbeeld de kwestie van de illegale hondenkwekerij in Beselare. Ik probeer via parlementaire vragen opheldering te krijgen, maar de minister geeft vage antwoorden, als ik de vraag er al door krijg.
De betrokken uitbater werd in Frankrijk veroordeeld in 2002 en 2005 wegens ernstige dierenverwaarlozing en -mishandeling. Hij kreeg onder meer acht jaar cel met uitstel voor een clandestiene hondenkwekerij van o.a. Argentijnse doggen, Rottweilers, pitbulls … Hij kreeg ook een levenslang houdverbod voor dieren. In 2006 kreeg hij nogmaals acht maanden effectieve gevangenisstraf wegens recidivisme. In september 2017 nam hij deel aan een hondenshow in Luxemburg. Op de parking vond men zijn bestelwagen in volle zon met zeven honden in lamentabele toestand zonder eten of drinken. Hij werd gestopt tijdens zijn vlucht en de dieren werden in beslag genomen. Hij kreeg 3000 euro boete en een houdverbod van dieren gedurende tien jaar.

De man verdween spoorloos en werd door toeval teruggevonden, via een klacht op de sociale media, in februari 2018. De aanklacht was dierenverwaarlozing en -mishandeling in een hondenkwekerij in Beselare waar hij al twee jaar actief was. Er is geen milieuvergunning, geen erkenning als kwekerij ondanks de aanwezigheid van een zeventigtal honden van verschillende rassen. De man is niet geregistreerd of gedomicilieerd in België. Hij adverteert op verkoopsites met een vals erkenningsnummer en de chips van de te koop aangeboden dieren zijn ook vals. Er zijn al diverse processen-verbaal opgemaakt voor op inbreuken op de milieuwetgeving, de ruimtelijke ordening en het dierenwelzijn.

Gelukkig hebben we geëngageerde burgers en een gedreven middenveld. Op 15 februari 2018 heeft de verantwoordelijke van www.dierengarantie.be alle bevoegde diensten op de hoogte gebracht van de man zijn verleden. Maar, pas op 14 maart 2018 werden de honden in beslag genomen. Een maand lang werden de dieren nog aan hun lot overgelaten. Hoe is dat toch mogelijk?

Ik heb er enkele vragen om verduidelijking over gesteld aan minister Weyts. Dat is mijn job als volksvertegenwoordiger. Ik vroeg of dit geen schuldig verzuim is vanwege de bevoegde overheidsdiensten? Waarom werd niet vroeger opgetreden? Was het gemeentebestuur niet op de hoogte? Werden er vele dode dieren aangetroffen? Ik werd met een kluitje in het riet gestuurd: “Dit dossier wordt al geruime tijd opgevolgd door de Inspectiedienst Dierenwelzijn, in samenwerking met de lokale politie en het parket van Ieper. Daar het dossier in handen is van het Parket, kan ik (nvdr: minister Weyts) op dit moment geen informatie geven over de inhoud ervan zonder het geheim van het onderzoek te schenden, wat uiteraard vermeden moet worden. (…)” Het al te late optreden wordt daarmee niet goed gepraat, helemaal niet.

Ondertussen is de man naar Charleroi verhuisd is om er zijn activiteiten gewoon verder te zetten. Ik krijg ook geen antwoord op de vraag of de Inspectie Dierenwelzijn de collega’s van het Waalse Gewest op de hoogte heeft gebracht.

Hoe kan men vermijden dat dergelijke personen zich telkens elders gaan vestigen zodat ze ontsnappen aan de wetgeving en de gerechtelijke uitspraken in een land? Is een Europese databank niet aangewezen?Het laconieke antwoord van minister Weyts: “Gerechtelijke uitspraken zijn territoriaal gebonden zodat niet kan opgetreden worden op basis van een veroordeling in een ander land. Dit is een algemeen juridisch principe dat buiten mijn bevoegdheid valt.” Niettemin, internationale samenwerking op het vlak van dierenwelzijn is duidelijk nodig, denk aan de handel met puppies.

Dierenwelzijn krijgt meer aandacht, steeds meer mensen zijn er gevoelig voor. Maar de overheid loopt duidelijk achterop te hinken. Als een hond met drie poten…

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Dierenwelzijn, een slappe overheid, het relaas van de illegale hondenkwekerij in Beselare

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.