bartcaron.be

Naar een strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen?

Ingediend op juni 6th, 2018 door bartcaron

Wij vinden het goed dat de situatie in de Vlaamse slachthuizen eindelijk wordt doorgelicht. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel werk is om het dierenwelzijn in de slachthuizen te verhogen. “Nu is het tijd voor concrete actie. De vele aanbevelingen van het rapport moeten meteen worden toegepast. We vragen Weyts prioritair in te zetten op een betere bedwelming van dieren, een korter en diervriendelijk transport van levende dieren, een onafhankelijke positie van dierenartsen, automatische camera’s, opleiding van medewerkers en een betere infrastructuur voor de dieren”, stelt Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. Vanuit het Vlaams parlement wil Groen elke decretale aanpassing steunen die het dierenwelzijn ten goede komt.

Voor Caron zijn vooral bedwelming en transport de pijnpunten. “Het idee dat dieren niet volledig bedwelmd zijn in sommige slachthuizen, is onaanvaardbaar. De technieken moeten en kunnen worden geoptimaliseerd, en waar dat niet lukt moeten ze verdwijnen.” Ook op vlak van transport kan men nog stevige stappen vooruit zetten. “Het is onaanvaardbaar dat dieren vanuit Limburg naar West-Vlaanderen worden gebracht om te worden geslacht en vice versa. Rationaliseren via regelgeving is hiervoor noodzakelijk”, aldus Caron.

Wij willen dat Weyts de regelgeving aanpast, en speciaal inzet op opleiding van transporteurs en personeel en camerabewaking van slachthuizen. Daarnaast moet de rol van dierenartsen versterkt worden. “Dierenartsen moeten correcte, corrigerende dierenwelzijnsmaatregelen in het slachthuis kunnen nemen. En permanent aanwezig zijn. Dat vereist een apart statuut. Dat ontbreekt vandaag. We hopen dat minister Weyts snel de koe bij de horens vat en werk maakt van concrete verbetering van het dierenwelzijn in onze slachthuizen”, besluit Caron.

Het rapport staat hier: eindverslag audits slachthuizen -v201805157

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Naar een strengere regelgeving voor dierenwelzijn in slachthuizen?

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.