bartcaron.be

De vreemde rekenkunde van de minister van hakhout

Ingediend op juni 8th, 2018 door bartcaron

Het hakhout langs snelwegen en gewestwegen wordt op een merkwaardige manier beheerd. Ik stelde deze week een vraag aan minister Weyts hierover en kreeg een merkwaardig antwoord.

Ik verzamelde de voorbije maanden en jaren vragen info over het aantal hectare gekapte hout. Ik ben niet de enige die dat deed. Wat blijkt nu? Mijn collega’s kregen andere cijfers. Hoe kan dat?
Eind vorig jaar kreeg ik een overzichtstabel van de afgeronde werkzaamheden van de winters 2015-2016 en 2016-2017. Ik kreeg ook de voorlopige planning voor de winter 2017-2018. Collega Peter Van Rompuy deed hetzelfde, onlangs. Maar de cijfers die hij kreeg zijn een stuk hoger. Zo blijkt er in de winter 2015-2016 uiteindelijk 108 hectare te zijn gekapt, in plaats de 103,5 die aan mij werd geantwoord. Voor de winter 2016-2017 loopt het cijfer plots op van net geen 107 hectare naar 109,5 hectare. Maar dan, de cijfers van afgelopen winter. Er was een oppervlakte van 74,6 hectare gepland hakhoutbeheer. Ik vond het een verademing na twee zware kapwinters. Aan collega Van Rompuy schreef Weyts dat hij afgelopen winter afklokte op 118 hectare, een vierde recordjaar op rij, terwijl aan mij 74,6 werd meegedeeld. Dat is 60 procent meer. Vreemd toch.

Minister Ben Weyts antwoordde op mijn vraag in het Vlaams parlement letterlijk het volgende: “Voor het seizoen 2017-2018 ligt de verklaring in het feit dat de gegevens in de eerste vraag de geraamde hoeveelheden zijn en in de latere schriftelijke vraag de effectief uitgevoerde hoeveelheden. (…) De gegevens moeten aangeleverd worden door de aannemer en de controle erop moeten gebeuren door AWV. (…) Binnen AWV wordt jaarlijks bepaald welk deel van het budget besteed wordt voor hakhoutbeheer. In functie van dat budget, rekening houdend met de inschrijvingsprijzen en de hakhoutbeheersplannen die voor sommige zones reeds bestaan, wordt dan een indicatieve planning opgesteld. Als blijkt (…) dat op bepaalde contracten nog ruimte is omdat andere posten onderbenut blijven, dan kan er dus aan extra hakhoutbeheer gedaan worden. Dat is afgelopen winter in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen gebeurd omdat de middelen voorhanden waren.
(…) Tot slot stelt u ook vragen over het verkrijgen van de vergunningen, de langetermijnplanning en de communicatie. Wat betreft hakhoutbeheer kan het zijn dat in bosgebieden er inderdaad een kapmachtiging vereist is. Dat is dus niet voor alle hakhoutbeheerwerken zo, namelijk als ze niet in bosgebied liggen, is een dergelijke machtiging niet vereist. (…)
Zoals ik reeds gezegd heb, gebeurt het hakhoutbeheer in bepaalde gebieden reeds op basis van hakhoutbeheersplannen. Het is de bedoeling om al de gebieden in die plannen te stoppen. Dat gebeurt vandaag vooral in functie van noodzaak en beschikbaar budget. Ik wil dat dat veel meer gepland wordt. Ondertussen werkt AWV stapsgewijs aan de opmaak van hakhoutbeheerplannen voor de locaties waarvoor die nog niet zijn opgemaakt.
Ik weet wel dat het allemaal contra-intuïtief is. Een van de doelstellingen is veiligheid, bijvoorbeeld op de E313 in Ranst inzake de transmigranten. (…) Een andere doelstelling is via het groenbeheer komen tot meer groen. Het klinkt wat contradictorisch, dat je eerst groen rooit en hakt om tot meer groen en diversiteit te komen, maar dat is nu eenmaal zo. De cyclus duurt zo’n tien à vijftien jaar. Als men de groenschermen gewoon laat staan, gaat dat ten koste van de diversiteit en ontstaan er grote gaten, vooral onderaan, in het groenscherm. (…)

Er is dus dringend nood aan een hakhoutbeheerplan. De huidige manier van werken is niet oké. De minister zegt eigenlijk dat de gekapte oppervlakte afhangt van de beschikbare middelen. Daardoor is er een ‘verschilletje’ tussen raming en uitvoering van 60 procent. Het was een goedkoop jaar, of anders gezegd, het geld moest op. Er zijn dan maar 60 procent meer bomen omgehakt. Dat kan niet met een goed hakhoutbeheersplan. Zo’n plan houdt rekening met de biodiversiteit. Vandaag is het: ‘Zoveel geld, dan gaan we zoveel bomen hakken, want we kunnen zoveel aanbesteden.’

Er moet een andere aanpak komen, een andere benadering, een veel betere planning en die moet veel beter doordacht zijn. Helaas, bermbeheer in Vlaanderen gaat al lang niet meer om ‘snoeien om te bloeien’. Het is vaak een kaalslag, meterslang zonder rekening te houden met de ecologische waarde van die bermen. Ik pleit voor een nauwere afstemming tussen de beheerdiensten van Agentschap Wegen & Verkeer, Infrabel, Waterwegen en Zeekanalen en het Agentschap voor Natuur en Bos voor het bermbeheer.

Daarbij zijn volgende principes belangrijk: 1) vooraf aan de kappingen een monitoring van de bermen om het vernietigen van waardevolle zones te vermijden, 2) geen kappingen in broedseizoen (maart tot augustus), 3) een gefaseerd hakhoutbeheer om lange kaalvlaktes te vermijden, 4) selectief kapbeheer om zo hoogstammige bomen die geen veiligheidsgevaar vormen te sparen van kappingen, 4) absolute transparantie over de bestemming van het hakhout.

De bespreking in het Vlaams parlement staat hier.

Foto: Bos+

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De vreemde rekenkunde van de minister van hakhout

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.