bartcaron.be

Alsmaar meer waardevol weiland verdwijnt…

Ingediend op juli 13th, 2018 door bartcaron

en dat is geen goeie zaak voor de klimaatdoelstellingen

20 procent minder opslagcapaciteit van broeikasgassen door de Belgische bodem sinds 2010

In drie jaar tijd ging 10.783 hectare weide verloren

Daarvan was 1.700 hectare ecologisch waardevol grasland, ofwel 3% van alle ecologisch waardevolle graslanden

De Vlaamse regering en Minister van milieu Joke Schauvliege moeten stoppen met het omploegen van waardevolle Vlaamse weilanden tot akkers. Zoniet gaat het de verkeerde richting uit met onze klimaatdoelstellingen. De laatste jaren is er drastisch gesnoeid in de oppervlakte aan weilanden in Vlaanderen. Dit is niet alleen een streep door de rekening van de biodiversiteit in onze Vlaamse velden, maar ook van het klimaat. Weilanden die al minstens 20 jaar grasveld zijn, slaan evenveel broeikasgassen op als een bos met dezelfde oppervlakte. De minister moet haar beleid veranderen, anders is dit nefast voor onze klimaatdoelstellingen.

Te soepele regels

10.783 hectare, zoveel weiland ging er de laatste drie jaar verloren in Vlaanderen. Ofwel evenveel als de oppervlakte van een middelgrote stad als Geel of Sint-Truiden. De reden ligt bij het beleid. Europa vraagt dat Vlaanderen zoveel mogelijk haar weilanden behoudt. Daarom moesten Landbouwers in het verleden altijd zelf toezien dat de oppervlakte aan ‘blijvend grasland’ op hun boerderijen behouden werd. Maar in 2015 liet minister Schauvliege die verplichting vallen. In de plaats kwam een systeem waarbij de totale oppervlakte grasland op Vlaams niveau wordt gemonitord.

Joke Schauvliege is niet alleen grootste netto-ontbosser, ze kaapt ook de hoofdprijs weg in het laten verdwijnen van waardevol grasland. Door het wegtrekken van de verantwoordelijkheid werd de deur opengezet voor veel landbouwers om graslanden die ze jaren niet bewerkt hebben – en die dus enorm biodivers en ecologisch waardevol zijn – te bewerken. Dat verlies aan graslanden wordt soms opgevangen door nieuw aangelegde weilanden, maar hun capaciteit om C02 vast te houden ligt vele malen lager, met alle gevolgen van dien.”

Klimaatdoelstellingen in gevaar

Die gevolgen zijn pijnlijk duidelijk als we de cijfers ernaast leggen. Van de 10.783 hectare verdwenen grasland kunnen we minstens 1.700 hectare bestempelen als ecologisch waardevolle gronden, die veel CO2 vasthouden. CO2 die nu in de atmosfeer terecht komt. Het zet de trend waarbij de Belgische bodem sinds 2010 sowieso maar liefst 20 procent verloor van haar opslagcapaciteit van broeikasgassen in een stroomversnelling. Het is alsof de Vlaamse regering het belang van graslanden niet naar waarde kan schatten.

Een grasland dat er al twintig jaar of langer onveranderd bijligt, neemt evenveel CO2 op als een bos met dezelfde oppervlakte. De Vlaamse regering schiet duidelijk tekort in het beschermen van natuurlijke CO2-buffers, terwijl we nu al weten dat de klimaatdoelstellingen in 2020 verre van gehaald worden. De regering moet de verantwoordelijkheid terug bij de landbouwers leggen en niet alles op z’n beloop laten. Anders zal Vlaanderen ecologisch gezien zienderogen verschralen en verliezen we één van onze sterkste wapens tegen de klimaatopwarming.”

Lees het hele dossier hier.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Alsmaar meer waardevol weiland verdwijnt…

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.