bartcaron.be

De waterkwaliteit daalt… beken en rivieren meer vervuild

Ingediend op november 30th, 2018 door bartcaron

Een totaal mislukt beleid van de Vlaamse regering, in het bijzonder van Joke Schauvliege. Ik kan niks anders besluiten. Er zit te veel mest in de Vlaamse beken en rivieren. De waterkwaliteit ging er het voorbije jaar zelfs nog op achteruit. Het afgelopen jaar werd bij 28 procent van de metingen in de Vlaamse rivieren de nitraatnorm overschreden. Daarmee is de langetermijndoelstelling zelfs niet eens in zicht. Hoe geraken we ooit aan vereiste 5% rode meetpunten?

De rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij die vrijdag jl. werden gepubliceerd, spreken boekdelen. Mijn eigen provincie West-Vlaanderen komt er bekaaid van af. De IJzer kent de slechtste waterkwaliteit, met 57 procent van de punten waar de norm niet wordt gehaald. Daarna volgen de Leie (47 procent) en de Maas (43 procent).

We kennen de kwetsbaarheid veroorzaakt door intensieve tuinbouw, veel kunstmest en maïs. Om de grote veestapel en een grote mestproductie, niet te vergeten. Maar toch. Andere verklaringen worden gezocht in het weer, eerst te droog, dan te nat. Daarnaast spreekt Joke Schauvliege (eindelijk) over “cowboys” die de boel belazeren. Ze zegt (ook eindelijk) dat we geen enkele marge meer hebben. Ja, het gaat van kwaad naar erger.
Is een mentaliteitswijziging nog haalbaar? Of een nieuw mestactieplan dat zal verhelpen, daar heb ik de grootste twijfels over. Er zal een krachtige ommekeer moeten gebeuren. Het is hoog tijd dat de land- en tuinbouwsector dat zelf eindelijk gaan beseffen.

Ik vrees echter dat er geen krachtig beleid komt. De eerste signalen over het nieuwe MAP wijzen niet in de richting van een krachtiger aanpak, met strikte normen en een sterke handhaving. Natuurpunt vreest, aldus een artikel in De Morgen dat “Schauvlieges nieuwe mestactieplan soepeler zal zijn dan het vorige. “Ze schikt haar doelen naar de belangen van grote, industriële landbouwbedrijven. Niet naar die van kleine familiebedrijven die niet de oorzaak zijn van dit milieuprobleem. Het leefmilieu komt op de tweede plaats.” Straffe uitspraken, maar ik kan ze alleen bevestigen.
De huidige beleidslijn behouden, zoals de Boerenbond wil, is toch geen oplossing?

De minister magie volgende week antwoorden op deze vragen:
Hoe meent ze de problematische situatie om te keren? Moet de handhaving niet beter? Moeten de ‘cowboys’ niet harder worden aangepakt? Is het juist dat het nieuwe MAP eerder soepeler dan strikter zal zijn? Alle inspanningen om landbouwers te begeleiden (via het CVBB) lijken op niks uit te draaien, integendeel. Moet hun opdracht/koers ook niet drastisch veranderen? Is er geen groot gevaar dat de EU de derogatie voor de bemesting in de Vlaamse landbouw niet meer zal toestaan, waardoor de goedmenende landbouwers het slachtoffer dreigen te worden?

Ingediend onder geen categorie, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De waterkwaliteit daalt… beken en rivieren meer vervuild

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.