bartcaron.be

Nieuw mestactieplan op losse schroeven

Ingediend op april 3rd, 2019 door bartcaron

Komt het nieuwe mestactieplan (MAP6) er nog deze legislatuur? Volgens parlementsvoorzitter Jan Peumans verdient het decreet een “grondige behandeling in het parlement”. Hij gaat daarom in op de vraag van Bart Caron en Björn Rzoska (Groen) en Bruno Tobback (sp.a) om een advies te vragen bij de Raad van State en op de vraag van Hermes Sanctorum om ook een advies van de Minaraad en de SALV  te vragen.

     De mestvervuiling van de Vlaamse rivieren gaat totaal de verkeerde kant uit. Onlangs bleek eind vorig jaar nog dat bij 36 procent van de metingen de nitraatnorm werd overschreden, in de Leievallei zelfs 70 procent, terwijl de regering op 5 procent had moeten uitkomen, de Europese norm.
De regering brak de tanden stuk op de mestproblematiek. Eerst minister Joke Schauvliege poogde tot een nieuw mestactieplan (MAP6) te komen. Na lang onderhandelen lukte het toch nog. Dat plan heeft de ambitie om de vervuiling van het oppervlakte- en grondwater door nitraat en fosfaat binnen de Europese vereisten te brengen. Het politieke akkoord verhuisde naar het Vlaams Parlement waar enkele parlementsleden het als een voorstel van decreet indienden. Dat gaat sneller.
     Er kwam meteen een storm van kritiek, uit alle hoeken: van de landbouwers tot de milieu-organisaties. En in het parlement lieten de oppositiepartijen Groen en sp.a hun ongenoegen blijken. Parlementsvoorzitter Jan Peumans gaat nu in op de vragen tot advies. Hij heeft zelf heel ernstige vragen heeft bij de manier waarop men dit decreet op de valreep door het parlement wil duwen. Advies vragen aan de adviesraden en de Raad van State hoort bij de procedure. Bovendien blijkt uit een juridisch advies van de eigen diensten dat het voorgelegde voorstel van decreet “vol zat met slordigheden en onduidelijkheden”.
     Het gevolg is dat het MAP6 voorlopig niet kan gestemd worden. Bedoeling is dat de adviezen er binnen een termijn van 30 dagen zijn. Als het parlement het MAP6 nog deze legislatuur gestemd wil krijgen, zal er wellicht een extra plenaire zitting nodig zijn na de voorziene laatste zitting van 24 april. Maar dan komt de datum van de verkiezingen (26 mei) wel dichtbij.
    Inhoudelijk is het een regeling dat onmogelijk tot propere rivieren zal leiden. Het zit vol uitzonderingen, achterpoortjes en dienstbetoon. De kernproblemen worden eigenlijk niet aangepakt: de te grote veestapel (en dus teveel mest), het oncontroleerbare gebruik van kunstmest, de vele gaten in het net die tot misbruiken en fraude aanleiding geven, vooral bij mestverwerkers en transporteurs.
Kortom, de meerderheid verdient een buis. Hopelijk verhuist het dossier naar een nieuwe regering die samen met de boeren de problemen zal aanpakken.
Ingediend onder geen categorie, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Nieuw mestactieplan op losse schroeven

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.